SKUTECZNA DETEKCJA

CZUJKI

Czujki to istotny element systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

Ich zadaniem jest wykrycie intruza i jego działań oraz powiadomienie o tym centrali. Czujki ochrony dodatkowej odpowiadają za detekcję zdarzeń losowych (jak pożar czy zalanie). Część z dostępnych urządzeń może też pełnić podwójną rolę i brać udział w realizacji funkcji inteligentnego domu.

Czujki do systemu alarmowego SATEL

Urządzenia detekcyjne SATEL oferują szeroką funkcjonalność

System antywłamaniowy

Wykrywanie włamania i kradzieży

Mogą wykrywać ruch, dźwięk (np. zbicia szyby), a także wstrząsy (siłowe forsowanie drzwi) lub zmianę położenia obiektu (np. obrazu), a następnie przekazać informację do centrali alarmowej.
System antywłamaniowy
System alarmowy wykrywa zdarzenia losowe
System alarmowy wykrywa zdarzenia losowe

Reakcja na zdarzenia losowe

W ramach dodatkowego zabezpieczenia stosowane są również urządzenia wykrywające: wczesne symptomy pożaru, wyciek wody, zmiany temperatury, jak i pojawienie się niebezpiecznych substancji lotnych (gazów).
System automatyki na bazie systemu alarmowego

Współpraca z automatyką budynkową​

Niektóre z czujek mogą pełnić podwójną rolę. Na przykład czujka ruchu oprócz podstawowej roli jaką jest wykrycie intruza może również brać udział w sterowaniu oświetleniem. To prosty sposób na zmniejszenie liczby urządzeń pracujących w obiekcie, a przez to – wygenerowanie oszczędności dla naszego budżetu.
System automatyki na bazie systemu alarmowego

Kategorie czujek​

Czujki zewnętrzne do systemu alarmowego

Czujki ochrony zewnętrznej

Odpowiadają za ochronę obszaru wokół budynku. Wykrywając intruza jeszcze przed próbą wtargnięcia do wnętrza obiektu, mogą uchronić właściciela przed kosztami związanymi z włamaniem – jak zbitą szybą czy wyważonymi drzwiami. Zastosowane rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne tych urządzeń pozwalają na ich prawidłową pracę nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Ochrona obwodowa zwana jest także perymetrią

Czujki ochrony obwodowej

Obejmują zarówno czujki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Urządzenia te wykrywają próby przekroczenia obwodu posesji czy budynku, w tym nadzorowanych przejść – bram, furtek, drzwi czy okien.
Czujki ochrony wewnętrznej do systemu alarmowego

Czujki ochrony wewnętrznej

Montowane wewnątrz budynków odpowiadają za wykrycie obecności intruza i ochronę mienia. Czujki ochrony dodatkowej informują o innych potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach losowych jak pożar czy zalanie.

Typy czujek

Czujki ruchu PIR

Pasywne czujki podczerwieni

Czujki ruchu PIR wykorzystują podczerwień do wykrywania obecności człowieka w chronionym obszarze. Za ich skuteczność odpowiadają zastosowane algorytmy detekcji oraz konstrukcja układu optycznego.

Dualne czujki ruchu PIR + MW

Dualne czujki ruchu

Wyposażone są w dwa różne czujniki – podczerwieni i mikrofalowy. Przy wykrywaniu intruzów korzystają więc z dwóch różnych zjawisk fizycznych, co zmniejsza ryzyko fałszywych alarmów w lokalizacjach, gdzie występują przeciągi lub gwałtowne zmiany temperatury.

Czujki magnetyczne do systemu alarmowego

Czujki magnetyczne

To urządzenia służące do wykrycia otwarcia okna lub drzwi, przez co pełnią w systemie bardzo istotną rolę. Dostępne wielkości, sposoby montażu oraz kolory obudów pozwalają na dobranie odpowiedniego modelu czujki do posiadanej stolarki.

 

Czujki stłuczenia szyby

Czujki stłuczenia szyby

Rozpoznają charakterystyczny dźwięk rozbijania szkła zwykłego, laminowanego i hartowanego. Dzięki wykorzystywaniu technologii mikroprocesorowej analizy dźwięku, minimalizują ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu, wywołanego hałasami innego typu.

Czujki wstrząsowe

Czujki wstrząsowe

Służą do wykrywania wstrząsów towarzyszących już samym próbom sforsowania drzwi lub okien. Urządzenia SATEL korzystają z cyfrowej obróbki sygnału, co zapewnia dużą powtarzalność parametrów i odporność na fałszywe alarmy wywoływane podczas normalnej eksploatacji obiektu.

Czujki wielodetektorowe

Czujki wielodetektorowe

To urządzenia wyposażone w więcej niż jeden czujnik. Dzięki temu pojedyncze urządzenie może reagować równolegle na kilka typów zdarzeń (np. ruch i zbicie szyby czy zmiany temperatury i natężenia oświetlenia).

 

Aktywne bariery podczerwieni są częścią perymetrii

Aktywne bariery podczerwieni

Do wykrycia nieuprawnionego wejścia na chroniony teren aktywne bariery podczerwieni wykorzystują wiązki IR, emitowane z nadajnika do odbiornika, których przerwanie wywoła alarm. Opisywane urządzenia przystosowane są do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Zewnętrzne czujki kurtynowe są częścią perymetrii

Czujki kurtynowe

Specyficzny rodzaj czujek ruchu, które, dzięki zastosowaniu specjalnej soczewki, nadzorują wąski pas przestrzeni zwany potocznie „kurtyną”. Urządzenia te mogą być instalowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Znajdą zastosowanie przy zabezpieczaniu m.in. linii ogrodzenia, bram wjazdowych, ścian budynku oraz drzwi i okien.

Czujki ochrony dodatkowej w systemie alarmowym

Systemy SATEL, rozszerzone o czujki ochrony dodatkowej, skutecznie wykrywają również te zagrożenia, które mogą wpłynąć na nasze życie, zdrowie, a także powodować straty materialne.

Czujki gazu

Czujki gazu

Rolą czujek gazów jest wykrywanie oraz ostrzeganie o obecności substancji lotnych, szkodliwych dla życia i zdrowia (tlenku węgla, oparów chloroformu) oraz wybuchowych (gazu ziemnego, propan-butanu).

Czujki dymu i ciepła

Czujki dymu i ciepła

Czujki te reagują na pojawienie się dymu widzialnego lub nagły wzrost temperatury. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie ryzyko pojawienia się ognia jest wysokie, lecz nie ma obowiązku instalowania całych systemów sygnalizacji pożarowej.

Czujki zalania

Czujki zalania

Zadaniem tego typu czujek jest wykrycie wycieku m.in. z instalacji hydraulicznej lub zbiorników wody (np. akwarium).

Czujki temperatury

Czujki temperatury

Czujki z tej grupy reagują na przekroczenie ustalonych progów temperatury lub szybkie jej zmiany. Część z nich może przekazywać informację o zmierzonej wartości temperatury do centrali, co może być wykorzystywane m.in. do nadzorowania i automatycznego regulowania warunków termicznych w pomieszczeniach.

Czujki do systemu alarmowego

W ofercie SATEL znajdują się zarówno czujki przewodowe, jak i bezprzewodowe.

Kategorie produktów