Sprawne przekazywanie informacji

Moduły komunikacyjne

Słowo klucz: uniwersalność. Poznaj moduły komunikacyjne SATEL, które otworzą przed Twoimi instalacjami alarmowymi czy automatyki budynkowej nowe możliwości.

Skuteczna komunikacja jest jedną z podstaw funkcjonowania systemów alarmowych, ale nie tylko. Jest również niezwykle istotna w przypadku monitorowania systemów automatyki czy procesów technologicznych. Przesyłanie danych na odległość w tych przypadkach jest niezbędne m.in. przy monitorowaniu zdarzeń, powiadamianiu lub zdalnym sterowaniu.

Różne kanały komunikacji

W zależności od dostępnej infrastruktury oraz potrzeb, komunikacja może odbywać się różnymi kanałami. Moduły mogą odbierać, jak i wysyłać informacje za pośrednictwem sieci komórkowych (2G, 3G i 4G), sieci Ethernet, a także analogowej sieci telefonicznej PSTN.

przykład obrazujący różne kanały komunikacji wykorzystywane przez moduły komunikacyjne pracujące z centralami INTEGRA/INTEGRA Plus

Moduły komunikacyjne od SATEL umożliwią Ci skomunikowanie dowolnej instalacji z resztą świata, obdarzając ją nowymi funkcjonalnościami.

Moduł komunikacyjny może pracować:

W systemie alarmowym

Połączony z centralą alarmową moduł przekaże do wskazanych osób lub instytucji informacje o zdarzeniach, które zostały odnotowane przez system alarmowy. Doskonale sprawdzą się w przypadku central alarmowych, które nie mają wbudowanych modułów komunikacyjnych i nie mogą przesyłać informacji na odległość. W ten sposób z modułem komunikacyjnym możesz obdarzyć „nowym życiem” starsze instalacje.
Do systemu alarmowego już wyposażonego w moduł komunikacyjny, można dołączyć kolejne urządzenie, obsługujące inny format transmisji.
Autonomicznie

Moduły komunikacyjne SATEL mogą same lub na bezpośrednie polecenie użytkownika sterować podłączonymi do ich wyjść elementami systemu automatyki. Moduły mogą zostać zaprogramowane też tak, by w odpowiedzi na odebrane od podłączonych czujników sygnały wykonały konkretną zaprogramowaną akcję. Autonomicznie pracujące moduły komunikacyjne świetnie sprawdzą się np. przy nadzorze warunków środowiskowych.

Do czego mogą służyć moduły komunikacyjne?

Monitoring zdarzeń

Moduł komunikacyjny odbierze informację o alarmie włamaniowym czy innym zdarzeniu zarejestrowanym przez centralę alarmową (jak np. awaria któregoś z urządzeń systemu czy wykrycie pierwszych znamion pożaru). Taka informacja przekazywana jest natychmiast do agencji ochrony lub innej instytucji wyposażonej w stację monitorującą. Umożliwi to szybką reakcję na zaistniałą sytuację i w efekcie zminimalizowanie ewentualnych szkód.
Monitoring zdarzeń może być realizowany z wykorzystaniem:

transmisji danych za pośrednictwem protokołów TCP/UDP
(przez Ethernet lub komórkową sieć danych (GPRS / LTE))

kanału głosowego
(przez sieć komórkową lub PSTN)

wiadomości SMS

DUAL PATH REPORTING
Monitoring dwutorowy
Aby mieć pewność, że informacja zostanie skutecznie dostarczona do stacji monitorującej, stosuje się tzw. monitoring dwutorowy (ang. Dual Path Reporting). Moduł komunikacyjny wykorzystuje wówczas dwa tory łączności (z możliwością ustalenia priorytetu), stale kontrolując stan połączeń ze stacją monitorującą w każdym z nich. Gdy nastąpi problem z komunikacją za pośrednictwem jednego z torów, transmisja zostanie przesłana drugim.
Powiadamianie
Moduły komunikacyjne mogą wysyłać powiadomienia bezpośrednio do indywidualnych osób: gospodarzy domów, administratorów budynków, właścicieli firm czy instalatorów albo serwisantów. Konfiguracja modułu komunikacyjnego umożliwia wybranie typu zdarzeń, o których mają być informowani użytkownicy.
Powiadamianie może być realizowane na różne sposoby poprzez:

komunikaty głosowe (przez sieć komórkową lub PSTN)

wiadomości SMS

komunikaty PUSH

wiadomości e-mail

usługę CLIP*

* (moduł dzwoni na zaprogramowane numery telefonów i rozłącza się automatycznie po kilkunastu sekundach).
W niektórych przypadkach możliwe jest przekazywanie powiadomień do odbiorcy równolegle na kilka sposobów. Dzięki temu informacja powinna zostać dostarczona nawet w sytuacji, gdy komunikacja w jednym z kanałów zostanie zaburzona lub okaże się niemożliwa.
Zdalne sterowanie
Moduły komunikacyjne SATEL oferują w tym zakresie użytkownikom systemów szereg możliwości. Sterowanie na odległość jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem, zarówno w przypadku systemów alarmowych, jak i funkcji automatyki budynkowej.

Zdalne sterowanie może być realizowane na różne sposoby przy pomocy:

aplikacji mobilnej

wiadomości SMS

usługi CLIP*

sygnałów DTMF
(klawiatury telefonu - tonowo)

programu konfiguracyjnego

IoT (Internet Reczy)

* (należy zadzwonić na numer modułu i po sygnale rozłączyć się)
Bramka GSM
Niektóre moduły SATEL oferują możliwość symulowania analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu połączenia komórkowego. Mogą też pracować w charakterze zapasowego toru łączności dla linii analogowej. Potrafią filtrować połączenia realizowane za pośrednictwem wbudowanego telefonu komórkowego, mogą generować dźwięk dzwonka oraz informację o numerze dzwoniącego (Caller ID).

Gdzie sprawdzą się moduły komunikacyjne?

Obiekty zabezpieczone przez system alarmowy

Nie wszystkie centrale alarmowe posiadają wbudowany moduł komunikacyjny. Oznacza to, że nie mogą komunikować się z innymi urządzeniami, a tym bardziej być sterowane za pomocą aplikacji mobilnej. Podłączenie odpowiednio skonfigurowanego modułu komunikacyjnego otwiera dla takiego systemu alarmowego szereg nowych funkcji bez konieczności wymiany na nowszy model.

Specjalistyczne magazyny

Magazynowanie niektórych grup towarów (m.in. żywności czy leków) wymaga utrzymania ściśle określonych warunków środowiskowych. Pracujący autonomicznie moduł komunikacyjny może nadzorować utrzymanie wybranych parametrów (np. temperatury) i informować o występujących przekroczeniach zadanych wartości progowych.

Jednostki pływające

Moduły komunikacyjne można wykorzystać do nadzorowania warunków panujących w kontenerach podczas transportu drogą morską. Przekazane do modułu wartości mogą zostać przesłane dalej na ląd za pomocą własnej sieci satelitarnej jednostki pływającej.

Farmy słoneczne i wiatrowe

Moduły komunikacyjne mogą monitorować warunki atmosferyczne, temperaturę czy nawet poziom zabrudzenia paneli słonecznych lub stan akumulatorów.

Serwerownie, zbiorniki podziemne czy kopalnie

W miejscach, gdzie kluczową kwestią jest utrzymanie konkretnych warunków środowiskowych (jak temperatura czy jakość powietrza), moduły komunikacyjne zbiorą informację od podłączonych czujników i przekażą je dalej.

Previous slide
Next slide

Wygoda i szybkość działania

Zdalny dostęp

Aplikacje mobilne

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z modułem komunikacyjnym pracującym autonomicznie, czy też będącym elementem systemu alarmowego mamy możliwość za pomocą odpowiedniej aplikacji mobilnej GX CONTROL na wgląd w jego stan oraz wygodne, zdalne sterowanie wybranymi funkcjami.

Konfigurowanie z dowolnego miejsca
Szybka reakcja na nagłą potrzebę dostosowania funkcjonalności modułu lub współpracującego z nim systemu jest możliwa dzięki opcji zdalnej konfiguracji. Wystarczy dostęp do Internetu. Po nawiązaniu połączenia z modułem, osoba uprawniona do modyfikacji ustawień, nawet jeśli nie znajduje się na obiekcie, może natychmiast przystąpić do pracy. W ten sposób można uzyskać dostęp do urządzeń w różnych częściach świata z jednego miejsca.
Zdalna aktualizacja oprogramowania

Konieczność stałego dostosowywania urządzeń do zmieniających się oczekiwań odbiorców i dostępnych technologii przekłada się na powstawanie nowych wersji oprogramowania układowego. Implementacja najbardziej aktualnego oprogramowania, które umożliwi korzystanie z najnowszych funkcjonalności, możliwa jest praktycznie w dowolnym momencie. W przypadku modułów SATEL aktualizacja może odbywać się zdalnie używając oprogramowania UPSERV, bez konieczności dojazdu do obiektu i demontażu elektroniki. Dzięki temu w kilka chwil użytkownik może uzyskać dostęp do najnowszych funkcji modułu oferowanych przez producenta.

Internet Rzeczy (IoT)
Moduły SATEL mogą wymieniać informacje z innymi urządzeniami w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT). Pozwala to na integrację tych modułów np. z systemami automatyki czy akwizycji danych pomiarowych. Moduły mogą przesyłać odczyty z czujników np. temperatury oraz informacje o stanie podłączonych urządzeń, a w odpowiedzi odbierać polecenia sterujące (np. dotyczące systemu chłodzenia).

Szeroki wybór modeli

MODUŁY UNIWERSALNE

W ofercie SATEL dostępne są uniwersalne moduły komunikacyjne, które mogą pracować samodzielnie, jak i z dowolną centralą alarmową.

PORÓWNANIE MODUŁÓW

GSM-X LTEGSM-XGPRS-A LTEGPRS-AETHM-AMICRA
Symulowanie analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu połączenia komórkowego (funkcja bramki GSM)----
Obsługa połączeń przychodzących z sieci komórkowej----
Symulowanie odbiornika monitoringu telefonicznego-
Konwersja monitoringu telefonicznego na transmisjęLTE1 / ETHERNET2
SMS / audio
GPRS / ETHERNET2
SMS / audio
LTE1 / SMSGPRS / SMSETHERNET-
Automatyczne przełączanie połączeń do sieci komórkowej przy awarii analogowej linii telefonicznej----
Przekazywanie identyfikacji dzwoniącego CallerID----
Konwersja komunikatów PAGER (DTMF) na SMS ----
Powiadamianie audio/SMS/CLIP/PUSH/e-mail o wybranych zdarzeniach✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -✓ / ✓ / ✓ / ✓ / -- / ✓ / ✓ / ✓ / -- / ✓ / ✓ / ✓ / -- / - / - / ✓ / ✓- / ✓ / ✓ / - / -
Ilość wejść sterujących848885
Wejścia NO / NC / analogowe✓ / ✓ / -✓ / ✓ / -✓ / ✓ / ✓✓ / ✓ / ✓✓ / ✓ / ✓✓ / ✓ / ✓
Magistrala cyfrowych czujników temperatury 1-Wire---
Powiadamianie wyzwalane: wejściami sterującymi / zmianą stanu wyjść✓ / ✓✓ / ✓✓ / ✓✓ / ✓✓ / ✓✓ / -
Monitoring wyzwalany: wejściami sterującymi / zmianą stanu wyjść✓ / ✓✓ / ✓✓ / ✓✓ / ✓✓ / ✓✓ / -
Zdalne sterowanie wyjściami
Funkcja IoT – obsługiwane protokoły • MQTT
• JSON
• MQTT
• JSON
• MQTT
• JSON
• JSON/HTTP
• MODBUS RTU
• MQTT
• JSON
• JSON/HTTP
• MODBUS RTU
• MQTT
• JSON
• JSON/HTTP
-
Rozbudowana współpraca z centralami INTEGRA----
Zdalny nasłuch obiektu – weryfikacja audio-----
Usługa zestawiania połączeń SATEL-
Zdalne konfigurowanie modułu przez sieć komórkową / ETHERNET✓ / ✓2✓ / ✓2✓ / -✓ / -- / ✓✓ / -
Aplikacja mobilna (komunikacja przez) GX CONTROL
(LTE1 / ETHERNET2)
GX CONTROL
(GPRS / ETHERNET2)
GX CONTROL
(LTE1)
GX CONTROL
(GPRS)
GX CONTROL
(ETHERNET)
MICRA CONTROL
(SMS)
Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu przez sieć komórkową / ETHERNET✓ / ✓2✓ / ✓2✓ / -✓ / -- / ✓✓ / -

1 – transmisja danych przez sieć komórkową, w technologii: LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej
2 – przy współpracy z GSM-X-ETH

MODUŁY DLA CENTRAL ALARMOWYCH SATEL

Większość modeli central alarmowych z rodzin INTEGRA, INTEGRA PlusVERSA posiada zintegrowane dialery PSTN, mogące służyć do realizacji monitoringu telefonicznego. Aby jednak rozszerzyć ich możliwości komunikacyjne, dla central tych stworzone zostały specjalne moduły obsługujące komunikację przez sieci komórkowe i Ethernet.

PORÓWNANIE MODUŁÓW

INTEGRA 24INTEGRA 32INTEGRA 64INTEGRA 64 PlusINTEGRA 128INTEGRA 128 PlusINTEGRA 128-WRLINTEGRA 256 PlusVERSA 5VERSA 10VERSA 15VERSA IP 1 VERSA Plus 2
ETHM-1 Plusmoduł komunikacyjny TCP / IP--
INT-GSMmoduł GPRS-----
INT-GSM LTEmoduł LTE-----

1 – wbudowany moduł ETHM
2 – wbudowane moduły ETHM i GPRS

Kategorie produktów