Korzystasz z nowej wersji strony. Jeśli zauważyłeś błąd, napisz do nas.

Korzystasz z nowej wersji strony. Jeśli zauważyłeś błąd, napisz do nas.

System kontroli dostępu

ACCO NET

ACCO NET to skalowalny system kontroli dostępu o rozproszonej strukturze.

Głównymi elementami tego rozwiązania są: oprogramowanie serwera ACCO Server oraz centrale ACCO-NT. Urządzeniami wykonawczymi są kontrolery przejść z serii ACCO-KP oraz ACCO-KPWG, do których podłączone są czytniki służące do identyfikacji użytkowników.

Mnogość możliwości i zastosowań

Bogata funkcjonalność, intuicyjne metody zarządzania oraz możliwość elastycznego budowania i rozszerzania struktury systemu powodują, że ACCO NET spełnia wymagania dużych i średnich przedsiębiorstw wielooddziałowych, takich jak: sieci handlowe, placówki bankowe, punkty obsługi klienta oraz inne instytucje.

Wygodna obsługa

Prostotę i komfort obsługi systemu gwarantuje dostępna przez przeglądarkę internetową aplikacja ACCO Web. Narzędzie to umożliwia zarządzanie systemem z dowolnego miejsca na świecie, zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.

Elastyczne dopasowanie

 • nieograniczona liczba obiektów w różnych konfiguracjach struktury systemu
 • wiele mniejszych obiektów skupionych w jeden zarządzany centralnie system
 • obsługa 65 000 użytkowników
 • możliwość zarządzania z wielu miejsc jednocześnie

Prosta i intuicyjna obsługa

 • dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą aplikacji ACCO Web
 • obsługa ACCO Web z urządzeń mobilnych
 • szybkie i wygodne wczytywanie kart, breloków przy pomocy czytnika CZ-USB podłączanego bezpośrednio do portu komputera

Rozproszona struktura

 • możliwość sterowania i konfiguracji systemu z dowolnego miejsca na świecie:

– zarządzanie systemem przez wielu administratorów

–  nadzór nad systemem przez ochronę

– obsługa systemu przez użytkowników

Pełne bezpieczeństwo funkcjonowania

 • system wielopoziomowego (kontroler/centrala/baza danych) zapisu danych użytkowników i historii zdarzeń
 • automatyczne pobieranie danych po przywróceniu połączenia

Pewna i bezpieczna komunikacja

 • transmisja danych za pomocą protokołu TCP/IP
 • zaawansowane szyfrowanie przesyłanych danych

Zróżnicowane metody identyfikacji użytkownika

 • karta/brelok/pastylka
 • kod dostępu
 • pilot
 • możliwość zaprogramowania konieczności autoryzacji za pomocą dwóch identyfikatorów jednocześnie
Elastyczne dopasowanie
· nieograniczona liczba obiektów w różnych konfiguracjach struktury systemu

· wiele mniejszych obiektów skupionych w jeden zarządzany centralnie system

· nieograniczony wielkością system zarządzany z wielu miejsc jednocześnie

· obsługa 65 000 użytkowników
Kliknij tutaj
Prosta i intuicyjna obsługa
· dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą aplikacji ACCO Web

· obsługa ACCO Web z urządzeń mobilnych

· szybkie i wygodne wczytywanie kart, breloków przy pomocy czytnika CZ-USB podłączanego bezpośrednio do portu komputera
Kliknij tutaj
Rozproszona struktura
· możliwość sterowania i konfiguracji systemu z dowolnego miejsca na świecie

· zarządzanie systemem przez wielu administratorów

· nadzór nad systemem przez ochronę

· obsługa systemu przez użytkowników
Kliknij tutaj
Pełne bezpieczeństwo funkcjonowania
· system wielopoziomowego zapisu danych użytkowników i historii zdarzeń

· automatyczne pobieranie „zaległych” danych po przywróceniu połączenia
Kliknij tutaj
Pewna i bezpieczna komunikacja
· transmisja danych za pomocą protokołu TCP/IP

· zaawansowane szyfrowanie przesyłanych danych
Kliknij tutaj
Zróżnicowane metody identyfikacji użytkownika
· karta/brelok/pastylka

· kod dostępu

· pilot

· możliwość zaprogramowania podwójnej autoryzacji (karta/brelok i kod dostępu)
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

Integracja z systemem alarmowym

 • ułatwiony nadzór nad bezpieczeństwem i dostępem w chronionych budynkach
 • integracja stref:
  • możliwość sterowania zintegrowanymi strefami systemu INTEGRA przez nawet 8000 użytkowników ACCO-NT – dodatkowe uprawnienia
  • możliwość włączania i wyłączania czuwania w zintegrowanych strefach z terminali ACCO NET, programów ACCO SoftACCO Web
  • wizualizacja stanów zintegrowanych stref, wejść i wyjść central alarmowych
 • wspólna historia zdarzeń
 • możliwość zaprogramowania automatycznego zablokowania / odblokowania wybranych stref systemu ACCO NET, w przypadku wystąpienia w zintegrowanej strefie systemu INTEGRA alarmu włamaniowego / pożarowego

Funkcjonalność systemu

Prawa dostępu w systemie ACCO NET bazują na strefach kontroli dostępu, co umożliwia zaawansowane administrowanie uprawnieniami zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całych grup. Możliwe jest definiowanie czasowych harmonogramów dostępu oraz ścieżek przejść, zgodnie z którymi użytkownicy mogą przemieszczać się w obiekcie. Funkcja anti-passback eliminuje możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej – bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO NET jest rozwiązaniem elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym. Komunikacja pomiędzy ACCO Server a centralami ACCO-NT jest szyfrowana, co znacząco ogranicza ryzyko ingerencji w system przez osoby niepożądane.

Funkcjonalność systemu

Prawa dostępu w systemie ACCO NET bazują na strefach kontroli dostępu, co umożliwia zaawansowane administrowanie uprawnieniami zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całych grup. Możliwe jest definiowanie czasowych harmonogramów dostępu oraz ścieżek przejść, zgodnie z którymi użytkownicy mogą przemieszczać się w obiekcie. Funkcja anti-passback eliminuje możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej – bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO NET jest rozwiązaniem elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym. Komunikacja pomiędzy ACCO Server a centralami ACCO-NT jest szyfrowana, co uniemożliwia ingerencję w system osobom niepożądanym.

Obecność pod kontrolą

Dzięki możliwości generowania raportów w najbardziej popularnych formatach (XML, CSV, XLSX) oraz szczegółowej kontroli obecności, system ACCO NET umożliwia zliczanie czasu obecności zgodnie z przypisanymi regułami i/lub kalendarzem obecności. Możliwe jest także sprawdzenie bieżącej lokalizacji użytkownika oraz ścieżki, którą się przemieszczał.

Obecność pod kontrolą

Dzięki możliwości generowania raportów w najbardziej popularnych formatach (XML, CSV, XLSX) oraz szczegółowej kontroli obecności, system ACCO NET umożliwia zliczanie czasu obecności zgodnie z przypisanymi regułami i/lub kalendarzem obecności. Możliwe jest także sprawdzenie bieżącej lokalizacji użytkownika oraz ścieżki, którą się przemieszczał.

ACCO NET umożliwia stworzenie systemu dla 65 000 użytkowników

ACCO NET

Struktura systemu

Zaawansowane oprogramowanie

ACCO NET to system kontroli dostępu, którego zarządzanie, administrowanie i konfiguracja opierają się na zaawansowanym oprogramowaniu. Jego elementy instalowane są na komputerze z systemem Debian lub CentOS – dzięki architekturze klient-serwer, mogą się znajdować na jednej lub kilku maszynach.

 • Oprogramowanie ACCO Server odpowiada za komunikację pomiędzy nieograniczoną liczbą central. W wyniku tego otrzymujemy system, który może zarządzać dowolną liczbą obiektów, tworząc jeden rozproszony, skalowalny, globalny system. Komunikacja odbywa się poprzez szyfrowaną transmisję TCP/IP.
 • Baza danych ACCO-DB przechowuje konfigurację i informacje na temat struktury systemu, dane 65 000 użytkowników oraz nielimitowaną liczbę zdarzeń.
 • Serwer aplikacji ACCO Web umożliwia zarządzanie dostępem do obiektów poprzez przeglądarkę internetową – z dowolnego miejsca na świecie.

Centrala ACCO-NT

 • Odpowiada za komunikację pomiędzy kontrolerami przejść a ACCO Server.
 • Posiada dwie magistrale RS-485, których łączna długość może wynosić 2400 m.
 • Do jednej centrali można podłączyć do 255 kontrolerów przejść.
 • Centralę można rozbudować o moduły rozszerzeń: obsługi pilotów, wejść oraz wyjść. W efekcie system oferuje opcje sterowania np. szlabanami, bramami, windami, roletami, markizami czy światłem. Obsługa funkcji logicznych pozwala na realizację funkcjonalności, które nie są ujęte w podstawowej wersji systemu, a przez to jeszcze lepsze dopasowanie go do wymagań inwestora.
 • Każda centrala ACCO-NT umożliwia utworzenie do 255 stref. Pojedyncza strefa może zawierać szereg pojedynczych przejść, nad którymi czuwają kontrolery z serii ACCO-KP oraz ACCO-KPWG.
 • Znajdujące się na płycie centrali złącze USB ułatwia instalatorowi inicjalną konfigurację centrali.
 • Za zasilanie centrali odpowiada zasilacz buforowy APS-412, APS-612 lub APS-1412 (z podłączonym akumulatorem), zapewniając podtrzymanie działania centrali nawet podczas zaniku napięcia sieci.
 • Pojedyncza centrala ACCO-NT może być zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus.
Centrala ACCO-NT może przechowywać do 1 000 000 własnych zdarzeń i 100 000 zdarzeń z każdego kontrolera, a także dane 8000 użytkowników.

W przypadku utraty połączenia z serwerem, wynikającej np. z uszkodzenia łącza internetowego, zapewnia to utrzymanie funkcjonalności tej części systemu, za którą odpowiada dana centrala.

Kontrolery i terminale

Pojedyncze przejścia w obiekcie nadzorowane są przez kontrolery przejść, które łączone są za pomocą magistrali RS-485. Połączenie to umożliwia komunikację z centralą ACCO-NT oraz aktualizację w jednym czasie oprogramowania wszystkich podłączonych do magistrali modułów.
W ofercie firmy SATEL znajdują się dwa kontrolery przejść, ACCO-KP oraz ACCO-KPWG, które dostępne są w dwóch wersjach: z wbudowanym zasilaczem lub bez niego. Modele z serii ACCO-KP oferują doskonałą współpracę z urządzeniami SATEL, a z serii ACCO-KPWG dodatkowo zapewniają obsługę protokołu WIEGAND 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56 oraz czytników pastylek Dallas.

Każdy z kontrolerów w systemie posiada możliwość zapisu w nieulotnej pamięci informacji o 1024 użytkownikach oraz ponad 24 000 zdarzeniach. Takie zabezpieczenie umożliwia funkcjonowanie kontroli dostępu nawet w przypadku np. celowego uszkodzenia magistrali łączącej kontrolery z centralą. Po przywróceniu komunikacji centrala i serwer automatycznie pobierają zdarzenia mające miejsce podczas przerwy w łączności.

Do kontrolerów podłączane są terminale służące do identyfikacji użytkowników. Wszystkie modele oferowane przez SATEL wyposażone są w czytnik kart zbliżeniowych. Jeżeli dostęp ma być przyznawany na podstawie wpisanego kodu lub gdy autoryzacja ma się odbywać za pomocą kodu i karty/breloka, należy wybrać terminal posiadający klawiaturę. Możliwe jest również podłączenie produkowanych przez firmy trzecie urządzeń obsługujących protokół WIEGAND – rozszerza to funkcjonalność systemu np. o weryfikację linii papilarnych. Opcja ta jest niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z obiektami takimi jak kancelarie tajne lub archiwa. Wyjścia kontrolera pozwalają także na podłączenie bramek dwukierunkowych i tripodów. Obsługę systemu ułatwiają piloty, które są indywidualnie programowane i dostosowane do potrzeb konkretnej osoby. Każdemu użytkownikowi systemu można przypisać 4 identyfikatory: karty, breloki, kod lub pilota.

Do systemu ACCO NET możemy dodać funkcjonujące już systemy ACCO. Należy jedynie podłączyć kontrolery do magistrali centrali ACCO-NT i zaktualizować ich firmware.

Instalacja systemu

System operacyjny, na jakim instalowany jest ACCO Server, to Debian, czyli darmowa, opensource’owa dystrybucja Linuxa. Debian cieszy się opinią stabilnego systemu o wysokiej jakości i niskich wymaganiach sprzętowych. Serwer możemy zainstalować również na systemie CentOS, który akceptowany jest przez działy bezpieczeństwa IT w wielu firmach. Zarówno Debian, jak i CentOS, dzięki dużej popularności i sprawdzonemu, poprawnemu funkcjonowaniu, umożliwiają wykorzystanie systemu ACCO NET przez bardzo szerokie grono użytkowników.
Specjalnie opracowany skrypt instalacyjny pomaga instalatorowi krok po kroku przygotować i uruchomić ACCO Server, automatycznie dodając i konfigurując elementy niezbędne do prawidłowej pracy i uzyskania pełnej funkcjonalności systemu, takie jak: baza danych MySQL, interpreter języka PHP, serwer WWW Apache, JAVA oraz serwer aplikacji ACCO Web.

ACCO Soft

narzędzie dla instalatora do zdalnej konfiguracji systemu

 • tworzenie struktury systemu
 • tworzenie stref kontroli dostępu
 • konfiguracja central ACCO-NT
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania central ACCO-NT
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania kontrolerów serii ACCO-KP
 • dodawanie i konfiguracja modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX, INT-ORS, INT-IORS)
 • tworzenie ścieżek dostępu
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie
 • konfiguracja integracji stref ACCO NET i systemów INTEGRA

ACCO Web

narzędzie do zdalnego zarządzania systemem

 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie z przeglądarki internetowej
 • obsługa z urządzeń mobilnych
 • możliwość logowania się kilku osób jednocześnie
 • dodawanie i zarządzanie użytkownikami (czytnik CZ-USB)
 • zgodność z RODO
  • generowanie dokumentu / oświadczenia / zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo do bycia zapomnianym
 • generowanie spersonalizowanych plakietek (do pliku PDF / wydruku)
 • tworzenie reguł i kalendarzy
 • tworzenie raportów obecności, w tym dla dowolnej liczby użytkowników jednocześnie
 • pulpit obecności – licznik osób w strefie lub obiekcie + szybki raport
 • sprawdzanie po danych historycznych statusu / obecności użytkowników
 • przegląd zdarzeń z opcją filtrowania (także dotyczących zintegrowanych systemów alarmowych INTEGRA)
 • obsługa systemu z poziomu menu „Zarządzanie” oraz wielopoziomowych map (tworzonych w programie Map Editor)
 • podgląd stanu serwera, central i kontrolerów
 • podgląd rozmieszczenia kamer w obiekcie
 • podgląd obrazu z kamer IP (link otwierany w oddzielnym oknie przeglądarki)
 • obsługa funkcji anti-passback
 • sterowanie i podgląd stanu stref systemów alarmowych INTEGRA zintegrowanych z ACCO NET