System kontroli dostępu zgodny z RODO
System kontroli dostępu

ACCO NET

ACCO NET to skalowalny system kontroli dostępu o rozproszonej strukturze.

Głównymi elementami tego rozwiązania są: oprogramowanie serwera ACCO Server oraz centrale ACCO-NT2. Urządzeniami wykonawczymi są kontrolery przejść z serii ACCO-KP, do których podłączone są czytniki służące do identyfikacji użytkowników

Szerokie możliwości zastosowania systemu kontroli dostępu ACCO NET

Mnogość możliwości i zastosowań

Bogata funkcjonalność, intuicyjne metody zarządzania oraz możliwość elastycznego budowania i rozszerzania struktury systemu powodują, że ACCO NET spełnia wymagania dużych i średnich przedsiębiorstw wielooddziałowych, takich jak: sieci handlowe, placówki bankowe, punkty obsługi klienta oraz inne instytucje.
Wygodna obsługa systemu kontroli dostępu ACCO NE

Wygodna obsługa

Prostotę i komfort obsługi systemu gwarantuje dostępna przez przeglądarkę internetową aplikacja ACCO Web. Narzędzie to umożliwia zarządzanie systemem z dowolnego miejsca na świecie, zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.
Schemat struktury ACCO NT
System kontroli dostępu ACCO NET
System kontroli dostępu ACCO NET

Elastyczne dopasowanie

 • nieograniczona liczba obiektów w różnych konfiguracjach struktury systemu
 • wiele mniejszych obiektów skupionych w jeden zarządzany centralnie system
 • obsługa 65 000 użytkowników
 • możliwość zarządzania z wielu miejsc jednocześnie
System kontroli dostępu ACCO NET

Prosta i intuicyjna obsługa

 • dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą aplikacji ACCO Web
 • obsługa ACCO Web z urządzeń mobilnych
 • szybkie i wygodne wczytywanie kart, breloków przy pomocy czytnika CZ-USB lub programatora SO-PRG podłączanego bezpośrednio do portu USB komputera
System kontroli dostępu ACCO NET

Rozproszona struktura

 • możliwość sterowania i konfiguracji systemu z dowolnego miejsca na świecie:

– zarządzanie systemem przez wielu administratorów

–  nadzór nad systemem przez ochronę

– obsługa systemu przez użytkowników

System kontroli dostępu ACCO NET

Pełne bezpieczeństwo funkcjonowania

 • system wielopoziomowego (kontroler/centrala/baza danych) zapisu danych użytkowników i historii zdarzeń
 • automatyczne pobieranie danych po przywróceniu połączenia

Pewna i bezpieczna komunikacja

 • transmisja danych za pomocą protokołu TCP/IP
 • zaawansowane szyfrowanie przesyłanych danych

Zróżnicowane metody identyfikacji użytkownika

 • karta/brelok/pastylka
 • kod dostępu
 • pilot
 • możliwość zaprogramowania konieczności autoryzacji za pomocą dwóch identyfikatorów jednocześnie
System kontroli dostępu ACCO NET
Elastyczne dopasowanie
· nieograniczona liczba obiektów w różnych konfiguracjach struktury systemu

· wiele mniejszych obiektów skupionych w jeden zarządzany centralnie system

· nieograniczony wielkością system zarządzany z wielu miejsc jednocześnie

· obsługa 65 000 użytkowników
Kliknij tutaj
Prosta i intuicyjna obsługa
· dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą aplikacji ACCO Web

· obsługa ACCO Web z urządzeń mobilnych

· szybkie i wygodne wczytywanie kart, breloków przy pomocy czytnika CZ-USB podłączanego bezpośrednio do portu komputera
Kliknij tutaj
Rozproszona struktura
· możliwość sterowania i konfiguracji systemu z dowolnego miejsca na świecie

· zarządzanie systemem przez wielu administratorów

· nadzór nad systemem przez ochronę

· obsługa systemu przez użytkowników
Kliknij tutaj
Pełne bezpieczeństwo funkcjonowania
· system wielopoziomowego zapisu danych użytkowników i historii zdarzeń

· automatyczne pobieranie „zaległych” danych po przywróceniu połączenia
Kliknij tutaj
Pewna i bezpieczna komunikacja
· transmisja danych za pomocą protokołu TCP/IP

· zaawansowane szyfrowanie przesyłanych danych
Kliknij tutaj
Zróżnicowane metody identyfikacji użytkownika
· karta/brelok/pastylka

· kod dostępu

· pilot

· możliwość zaprogramowania podwójnej autoryzacji (karta/brelok i kod dostępu)
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Integracja z systemem alarmowym

 • ułatwiony nadzór nad bezpieczeństwem i dostępem w chronionych budynkach
 • integracja stref:
  • możliwość sterowania zintegrowanymi strefami systemu INTEGRA przez nawet 8000 użytkowników ACCO-NT2 – dodatkowe uprawnienia
  • możliwość włączania i wyłączania czuwania w zintegrowanych strefach z terminali ACCO NET, programów ACCO SoftACCO Web
  • wizualizacja stanów zintegrowanych stref, wejść i wyjść central alarmowych
 • wspólna historia zdarzeń
 • możliwość zaprogramowania automatycznego zablokowania / odblokowania wybranych stref systemu ACCO NET, w przypadku wystąpienia w zintegrowanej strefie systemu INTEGRA alarmu włamaniowego / pożarowego

Funkcjonalność systemu

Prawa dostępu w systemie ACCO NET bazują na strefach kontroli dostępu, co umożliwia zaawansowane administrowanie uprawnieniami zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całych grup. Możliwe jest definiowanie czasowych harmonogramów dostępu oraz ścieżek przejść, zgodnie z którymi użytkownicy mogą przemieszczać się w obiekcie. Funkcja anti-passback eliminuje możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej – bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO NET jest rozwiązaniem elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym. Komunikacja pomiędzy ACCO Server a centralami ACCO-NT2 jest szyfrowana, co znacząco ogranicza ryzyko ingerencji w system przez osoby niepożądane.

Funkcjonalność systemu

Prawa dostępu w systemie ACCO NET bazują na strefach kontroli dostępu, co umożliwia zaawansowane administrowanie uprawnieniami zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całych grup. Możliwe jest definiowanie czasowych harmonogramów dostępu oraz ścieżek przejść, zgodnie z którymi użytkownicy mogą przemieszczać się w obiekcie. Funkcja anti-passback eliminuje możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej – bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO NET jest rozwiązaniem elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym. Komunikacja pomiędzy ACCO Server a centralami ACCO-NT2 jest szyfrowana, co uniemożliwia ingerencję w system osobom niepożądanym.

Obecność pod kontrolą

Dzięki możliwości generowania raportów w najbardziej popularnych formatach (XML, CSV, XLSX) oraz szczegółowej kontroli obecności, system ACCO NET umożliwia zliczanie czasu obecności zgodnie z przypisanymi regułami i/lub kalendarzem obecności. Możliwe jest także sprawdzenie bieżącej lokalizacji użytkownika oraz ścieżki, którą się przemieszczał.

Generowanie raportów z systemu kontroli dostępu ACCO NET

Obecność pod kontrolą

Dzięki możliwości generowania raportów w najbardziej popularnych formatach (XML, CSV, XLSX) oraz szczegółowej kontroli obecności, system ACCO NET umożliwia zliczanie czasu obecności zgodnie z przypisanymi regułami i/lub kalendarzem obecności. Możliwe jest także sprawdzenie bieżącej lokalizacji użytkownika oraz ścieżki, którą się przemieszczał.

Generowanie raportów z systemu kontroli dostępu ACCO NET
System kontroli dostępu ACCO NET obsługuje wielu użytkoników

ACCO NET umożliwia stworzenie systemu dla 65 000 użytkowników

ACCO NET

Struktura systemu

Zaawansowane oprogramowanie

ACCO NET to system kontroli dostępu, którego zarządzanie, administrowanie i konfiguracja opierają się na zaawansowanym oprogramowaniu. Jego elementy instalowane są na komputerze z systemem Debian – dzięki architekturze klient-serwer, mogą się znajdować na jednej lub kilku maszynach.

Oprogramowanie dla systemu kontroli dostępu ACCO NET
 • Oprogramowanie ACCO Server odpowiada za komunikację pomiędzy nieograniczoną liczbą central. W wyniku tego otrzymujemy system, który może zarządzać dowolną liczbą obiektów, tworząc jeden rozproszony, skalowalny, globalny system. Komunikacja odbywa się poprzez szyfrowaną transmisję TCP/IP.
 • Baza danych ACCO-DB przechowuje konfigurację i informacje na temat struktury systemu, dane 65 000 użytkowników oraz nielimitowaną liczbę zdarzeń.
 • Serwer aplikacji ACCO Web umożliwia zarządzanie dostępem do obiektów poprzez przeglądarkę internetową – z dowolnego miejsca na świecie.

Centrala ACCO-NT2

 • Odpowiada za komunikację pomiędzy kontrolerami przejść a ACCO Server.
 • Posiada dwie magistrale RS-485, których łączna długość może wynosić 2400 m.
 • Do jednej centrali można podłączyć do 255 kontrolerów przejść.
 • Centralę można rozbudować o moduły rozszerzeń: obsługi pilotów, wejść oraz wyjść. W efekcie system oferuje opcje sterowania np. szlabanami, bramami, windami, roletami, markizami czy światłem. Obsługa funkcji logicznych pozwala na realizację funkcjonalności, które nie są ujęte w podstawowej wersji systemu, a przez to jeszcze lepsze dopasowanie go do wymagań inwestora.
Centrala ACCO-NT do systemu kontroli dostępu ACCO NET
Stefy dostępu w systemie kontroli dostępu ACCO NET
 • Każda centrala ACCO-NT2 umożliwia utworzenie do 255 stref. Pojedyncza strefa może zawierać szereg pojedynczych przejść, nad którymi czuwają kontrolery z serii ACCO-KP.
 • Znajdujące się na płycie centrali złącze USB ułatwia instalatorowi inicjalną konfigurację centrali.
 • Za zasilanie centrali odpowiada zasilacz buforowy APS-412, APS-612 lub APS-1412 (z podłączonym akumulatorem), zapewniając podtrzymanie działania centrali nawet podczas zaniku napięcia sieci.
 • Pojedyncza centrala ACCO-NT2 może być zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus.

Centrala ACCO-NT2 może przechowywać do 1 000 000 własnych zdarzeń i 100 000 zdarzeń z każdego kontrolera, a także dane 8000 użytkowników.

W przypadku utraty połączenia z serwerem, wynikającej np. z uszkodzenia łącza internetowego, zapewnia to utrzymanie funkcjonalności tej części systemu, za którą odpowiada dana centrala.

Kontrolery i terminale

Pojedyncze przejścia w obiekcie nadzorowane są przez kontrolery przejść, które łączone są za pomocą magistrali RS-485. Połączenie to umożliwia komunikację z centralą ACCO-NT2 oraz aktualizację w jednym czasie oprogramowania wszystkich podłączonych do magistrali modułów.
Kontroler może być zasilany z zasilacza buforowego APS-412 / APS-612 / APS-1412 (kontrola stanu zasilania) lub innego źródła napięcia 12 V DC.

Każdy z kontrolerów w systemie posiada możliwość zapisu w nieulotnej pamięci informacji o 1024 użytkownikach oraz ponad 24 000 zdarzeniach. Takie zabezpieczenie umożliwia funkcjonowanie kontroli dostępu nawet w przypadku np. celowego uszkodzenia magistrali łączącej kontrolery z centralą. Po przywróceniu komunikacji centrala i serwer automatycznie pobierają zdarzenia mające miejsce podczas przerwy w łączności.

Do kontrolerów podłączane są terminale służące do identyfikacji użytkowników. Wszystkie modele tych urządzeń wyposażone są w czytnik kart zbliżeniowych standardu MIFARE (13,56 MHz) albo EM Marin (125 kHz). Jeżeli dostęp ma być przyznawany na podstawie wpisanego kodu lub gdy autoryzacja ma się odbywać za pomocą kodu i karty/breloka, należy wybrać terminal posiadający klawiaturę. Możliwe jest również podłączenie urządzeń wykorzystujących protokół Dallas lub Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56, co rozszerza funkcjonalność systemu np. o weryfikację linii papilarnych. Opcja ta jest niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z obiektami takimi jak kancelarie tajne lub archiwa. Wyjścia kontrolera pozwalają także na podłączenie bramek dwukierunkowych i tripodów. Obsługę systemu ułatwiają piloty, które są indywidualnie programowane i dostosowane do potrzeb konkretnej osoby. Każdemu użytkownikowi systemu można przypisać 4 identyfikatory: karty, breloki, kod lub pilota.

Bramki do systemu kontroli dostępu ACCO NET

Do systemu ACCO NET możemy dodać funkcjonujące już systemy ACCO. Należy jedynie podłączyć kontrolery do magistrali centrali ACCO-NT2 i zaktualizować ich firmware.

Instalacja systemu

System operacyjny, na jakim instalowany jest ACCO Server, to Debian, czyli darmowa, opensource’owa dystrybucja Linuxa. Debian cieszy się opinią stabilnego systemu o wysokiej jakości i niskich wymaganiach sprzętowych. Dzięki swojej dużej popularności i sprawdzonemu, poprawnemu funkcjonowaniu, umożliwia wykorzystanie systemu ACCO NET przez bardzo szerokie grono użytkowników.
Specjalnie opracowany skrypt instalacyjny pomaga instalatorowi krok po kroku przygotować i uruchomić ACCO Server, automatycznie dodając i konfigurując elementy niezbędne do prawidłowej pracy i uzyskania pełnej funkcjonalności systemu, takie jak: baza danych MySQL, interpreter języka PHP, serwer WWW Apache, JAVA oraz serwer aplikacji ACCO Web.

ACCO Soft

narzędzie dla instalatora do zdalnej konfiguracji systemu

 • tworzenie struktury systemu
 • tworzenie stref kontroli dostępu
 • konfiguracja central ACCO-NT2
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania central ACCO-NT2
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania kontrolerów serii ACCO-KP
 • konfiguracja urządzeń z czytnikiem kart MIFARE (OSDP): SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5, CR-MF3
 • dodawanie i konfiguracja modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S, INT-ORS, INT-IORS)
 • tworzenie ścieżek dostępu
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie
 • konfiguracja integracji stref ACCO NET i systemów INTEGRA
Narzędzie do zdalnej konfiguracji systemu kontroli dostępu ACCO NET
Narzędzie do zdalnego zarządzania systemen kontroli dostępu ACCO NET

ACCO Web

narzędzie do zdalnego zarządzania systemem

 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie z przeglądarki internetowej
 • obsługa z urządzeń mobilnych
 • możliwość logowania się kilku osób jednocześnie
 • dodawanie i zarządzanie użytkownikami (CZ-USB-1 lub SO-PRG)
 • zgodność z RODO
  • generowanie dokumentu / oświadczenia / zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo do bycia zapomnianym
 • generowanie spersonalizowanych plakietek (do pliku PDF / wydruku)
 • tworzenie reguł i kalendarzy
 • tworzenie raportów obecności, w tym dla dowolnej liczby użytkowników jednocześnie
 • pulpit obecności – licznik osób w strefie lub obiekcie + szybki raport
 • sprawdzanie po danych historycznych statusu / obecności użytkowników
 • przegląd zdarzeń z opcją filtrowania (także dotyczących zintegrowanych systemów alarmowych INTEGRA)
 • obsługa systemu z poziomu menu „Zarządzanie” oraz wielopoziomowych map (tworzonych w programie Map Editor)
 • podgląd stanu serwera, central i kontrolerów
 • podgląd rozmieszczenia kamer w obiekcie
 • podgląd obrazu z kamer IP (link otwierany w oddzielnym oknie przeglądarki)
 • obsługa funkcji anti-passback
 • sterowanie i podgląd stanu stref systemów alarmowych INTEGRA zintegrowanych z ACCO NET

Kategorie produktów