I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Cookies zawiera informacje dotyczące korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii służących do zbierania informacji o aktywności użytkownika na stronach internetowych i w serwisach SATEL.

2. Definicje:

Pliki cookies (ciasteczka) – niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze lub smartphonie), gdy odwiedza strony w Internecie oraz inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności użytkownika na stronach internetowych;

Polityka – niniejsza Polityka Cookies;

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności SATEL dostępna na stronie: www.satel.pl;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

SATEL – SATEL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 66 w Gdańsku (80-298), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178400, NIP: 5840154038, REGON: 19297638000000, kapitał zakładowy: 1.830.000 PLN (opłacony w całości), Rejestr BDO: 000006416, który powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@satel.pl, tel. 58 320 94 27 wew. 377);

Strona – strony internetowe (serwisy) SATEL: satel.pl, support.satel.pl, satel.eu, license.satel.pl, doc.satel.pl, narzedziownia.satel.pl, integrum.satel.pl, integrum.satel.eu, updates.satel.pl;

3. Niniejsza Polityka Cookies ma charakter informacyjny. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SATEL znajdują się w Polityce Prywatności.

4. SATEL może zmienić niniejszą Politykę Cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki, w szczególności w przypadku zmian zakresu stosowanych Plików cookies, zmiany obowiązujących przepisów prawa.

II. Pliki cookies

1. Informacja o rodzajach stosowanych na Stronach Plików cookies znajduje się w okienku, umożliwiającym użytkownikowi wybór akceptowanych Plików cookies, który wyświetla się na Stronie podczas pierwszej wizyty użytkownika.
2. Rodzaje Plików cookies:
 • niezbędne Pliki cookies – niewymagające zgody użytkownika (stosowane na podstawie Prawa telekomunikacyjnego – art. 173 ust. 3); niezbędne do funkcjonowania Strony, zapewniające użytkownikowi dostęp do Strony i jej podstawowych funkcji;
 • opcjonalne Pliki cookies – stosowane za zgodą użytkownika (zaznaczenie odpowiednich opcji w okienku Plików cookies):
  • dotyczące preferencji – umożliwiają zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;
  • statystyczne Pliki cookies – pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;
  • marketingowe Pliki cookies – stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych, aby wyświetlać reklamy SATEL lub podmiotów trzecich, dostosowane do zainteresowań i potrzeb użytkowników.
3. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, za pomocą którego korzysta ze Stron.
4. Pliki cookies mogą pochodzić od SATEL lub od podmiotów trzecich wskazanych w Liście Plików Cookies. Podmioty trzecie mogą połączyć informacje z Plików cookies z innymi danymi otrzymanymi od użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług, zgodnie z ich politykami prywatności. SATEL korzysta z Plików cookies podmiotów trzecich w celach statystycznych (analitycznych) i marketingowych w sposób opisany w pkt. IV Polityki.

5. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych Plików cookies, ich dostawców (podmiotów trzecich) i czasie przechowywania znajdują się na Liście Plików cookies.

III. Zarządzanie Plikami cookies

1. W dowolnej chwili użytkownik może w panelu dotyczącym Plików cookies dostępnym na Stronie pod ikoną „ciasteczka”:
 • wycofać swoją zgodę na stosowanie Plików cookies na Stronie;
 • zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookies.
2. Panel Plików cookies:
 • zawiera szczegółowe informacje na temat Plików cookies wykorzystywanych na Stronie oraz podmiotów trzecich;
 • pozwala wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie opcjonalnych Plików cookies;
 • pozwala zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki cookies i zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookies (np. blokować określone Pliki cookies) również za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania Plikami cookies dostępne są w ustawieniach wybranej przeglądarki internetowej, np.:
4. W przypadku Plików cookies niezbędnych do funkcjonowania Strony, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony.

IV. Pliki cookies podmiotów trzecich

Za pomocą Plików cookies, w ramach profilowania, analizowana jest aktywność użytkownika w celu polepszenia jakości oferowanych produktów i usług, w tym optymalizacji funkcjonalności Strony, a także prezentowania użytkownikowi reklam produktów lub usług, którymi może być zainteresowany. Nie wpływa to istotnie na decyzje użytkownika ani nie ma na celu wywołania skutków prawnych wobec użytkownika. Podstawa prawną profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej. W ramach działalności statystycznej (analitycznej) i marketingowej w celu wyświetlania dopasowanych do użytkowników reklam, na Stronach stosuje się Pliki cookies Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii  i Google LLC. z siedzibą w USA.

V. Dane osobowe

1. Informacje pozyskane za pośrednictwem Plików cookies nie stanowią co do zasady danych osobowych, w szczególności nie są łączone przez SATEL z innymi danymi użytkowników, nie służą też do ich identyfikacji przez SATEL. Jednak niektóre informacje mogą zostać powiązane z konkretną osobą, np. przez powiązanie ich z innymi danymi posiadanymi przez podmioty trzecie i jako takie zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez Pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. polepszenie jakości oferowanych produktów i usług, marketing produktów i usług administratora lub strony trzeciej.
3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w tym profilowania.
4. W przypadku uzyskania za pośrednictwem Plików cookies danych osobowych użytkowników, usunięcie Plików cookies przez użytkownika nie oznacza usunięcia tych danych przez ich administratora.
5. W ramach korzystania z Plików cookies podmiotów trzecich, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) na podstawie standardowych klauzul umownych. W takim przypadku kopię informacji o zabezpieczeniach można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych SATEL (dane kontaktowe znajdują się w pkt. I Polityki).