Odpowiedzialne działania

Firma SATEL spełnia kryteria unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 roku), która ma na celu ograniczanie wykorzystania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, m.in. ołowiu.   

Zgodnie z przepisami Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawy o bateriach i akumulatorach, Ustawy o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonał wpisu do rejestru i nadał firmie SATEL sp. z o.o. następujący numer rejestrowy: BDO 000006416.

SATEL sp. z o. o. widnieje w dwóch rejestrach:

  1. Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  2. Rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.

AURAEKO

Nadrzędnym celem programu „Firma przyjazna naturze” organizowanym przez AURAEKO – Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. – jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sposobach ich minimalizowania.

Firma SATEL uczestniczy w programie od 31 maja 2007 roku.