Automatyka

INTEGRA

Centrale alarmowe INTEGRA umożliwiają realizację funkcji sygnalizacji włamania i napadu oraz automatyki domowej w ramach jednego systemu. Rozwiązanie takie oferuje szerszą funkcjonalność, niż w przypadku zastosowania kilku odrębnych systemów. Jest to nie tylko wygodne, ale i ekonomiczne, ponieważ te same urządzenia mogą spełniać kilka funkcji. Centrale INTEGRA można zatem z powodzeniem wykorzystać do ułatwienia codziennego życia ich użytkowników.

Połączenie doskonałe

Centrale INTEGRA i automatyka budynkowa

Bezpieczeństwo, komfort i oszczędność w zasięgu ręki

połączenie systemu alarmowego i automatyki domowej

wyższy komfort życia dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań

wygodne zdalne sterowanie z urządzeń mobilnych

możliwość wywołania sekwencji zdarzeń za pomocą pojedynczego polecenia na manipulatorze lub w aplikacji mobilnej

oszczędność dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią

możliwość łączenia zarówno z nowymi, jak i z istniejącymi instalacjami

Wygodne sterowanie - lokalne i zdalne

Manipulatory dotykowe INT-TSI, INT-TSH2 i INT-TSG2 oraz sensoryczny INT-KSG służą nie tylko do włączania i wyłączania czuwania systemów bazujących na centralach INTEGRA. Tak szeroki wachlarz urządzeń staje się szczególnie przydatny przy systemach inteligentnego budynku. Dzięki poleceniom MAKRO zaledwie jedno dotknięcie ikony lub przycisku manipulatora może uruchomić zaprogramowany scenariusz – na przykład zostanie włączone oświetlenie wokół domu, rolety opuszczą się, brama wjazdowa zamknie, a po chwili rozpocznie się podlewanie ogrodu.

Użytkownik może korzystać z funkcjonalności systemów bazujących na centralach INTEGRA, w tym z makropoleceń, także wtedy, gdy jest z dala od domu – służy do tego aplikacja mobilna INTEGRA CONTROL.

Łatwość użytkowania

System powinien być nie tylko funkcjonalny. Równie ważna jest wygoda codziennej obsługi. Podczas projektowania systemów INTEGRA, duży nacisk został położony na stworzenie intuicyjnego systemu obsługi, przyjaznego wszystkim użytkownikom. Graficzne manipulatory dotykowe zapewniają przejrzysty dostęp do nawet bardziej skomplikowanych funkcji. Możliwość sterowania systemem bez konieczności wpisywania haseł: z użyciem pilotów zdalnego sterowania lub za pomocą kart zbliżeniowych, to rozwiązania przygotowane z myślą o dzieciach lub osobach starszych.

Inteligentne oświetlenie

Zastosowanie systemu bazującego na centrali INTEGRA umożliwia proste sterowanie oświetleniem. Do włączania i wyłączania wybranych punktów świetlnych wykorzystać można np. czujki ruchu czy czujniki zmierzchu. Poszczególne lampy mogą także świecić według określonego harmonogramu lub na polecenie użytkowników. Niezwykle wygodne jest wykorzystywanie makropoleceń - dotknięciem odpowiedniej ikony na manipulatorze lub w aplikacji mobilnej wywoła się całą sekwencję zdarzeń, np. włączy latarnie ogrodowe według określonej kolejności.
W ramach systemu mogą pracować także elementy oświetlenia awaryjnego, które ułatwiają przemieszczanie się po obiekcie, w przypadku wystąpienia awarii zasilania.

Symulacja obecności

Automatyczne sterowanie oświetleniem zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, może być wykorzystane jako dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Wystarczy, że na czas dłuższej nieobecności domowników, system alarmowy zostanie zaprogramowany w taki sposób, aby co jakiś czas włączał i wyłączał światło w części pomieszczeń oraz na posesji. Stworzona zostanie iluzja, że ktoś jest cały czas w domu, a to powinno ostudzić zamiary potencjalnego amatora cudzej własności.

Idealna temperatura

System INTEGRA można skonfigurować tak, aby kierował pracą instalacji grzewczej i klimatyzacji, utrzymując temperaturę w pomieszczeniach na wskazanym poziomie i dostosowując ją np. do pory dnia. Możliwe jest, aby z chwilą uzbrojenia alarmu, gdy wszyscy opuszczą dom, klimatyzacja była wyłączana, a ogrzewanie przełączane w tryb ekonomiczny. Dzięki temu, korzystanie z systemu alarmowego do sterowania ogrzewaniem czy klimatyzacją, staje się nie tylko wygodne, ale może zapewnić realne oszczędności energii.

Rozwiń, przestaw, odsłoń

Rolety wewnętrze, antywłamaniowe, żaluzje i zasłony na karniszu elektrycznym – one także mogą być sterowane przez centrale INTEGRA. Dzięki temu szybko i wygodnie można podnieść lub opuścić rolety w całym domu np. zdalnie, korzystając z aplikacji na smartfonie. System może też samoczynnie zamknąć rolety z chwilą wyjścia domowników i włączenia przez nich czuwania systemu alarmowego. Natomiast uchylenie lub otwarcie okna z zamkniętą roletą może spowodować jej podniesienie, umożliwiające łatwiejszy dopływ świeżego powietrza.

Sezamie, otwórz się!

Centrale INTEGRA umożliwiają również sterowanie bramą wjazdową na posesję, bramą garażową, czy też furtkami. Do ich otwierania można wykorzystać ikony na manipulatorze dotykowym, uniwersalne piloty zdalnego sterowania, jak również telefony komórkowe czy smartfony z aplikacją mobilną. Bramy i furtki, podobnie jak np. rolety antywłamaniowe, mogą także automatycznie zamykać się wraz z zapadnięciem zmroku lub z chwilą załączenia czuwania.

Zawsze piękny ogród

Inteligentny system alarmowy może również zadbać o kondycję ogrodu, według zaprogramowanego harmonogramu sterując urządzeniami nawadniającymi zieleń. O określonej porze zraszacze podleją trawnik, a linie kroplujące dostarczą odpowiednią ilość wody do kwiatów i krzewów. Podobne rozwiązanie sprawdzi się w ogrodzie zimowym, wyposażonym w instalację wodną z elektrycznie sterowanymi zaworami.

Szukasz bardziej zaawansowanych rozwiązań?

Poznaj system KNX

Moduł INT-KNX-2 umożliwia połączenie funkcjonalności systemów bazujących na centralach INTEGRA z zaawansowaną automatyką budynkową międzynarodowego standardu KNX.

Kategorie produktów