INTEGRACJA

Centrale alarmowe z rodzin INTEGRA i INTEGRA Plus cechuje duża elastyczność w zakresie współpracy m.in. z systemami kontroli dostępu (SKD) czy automatyką budynkową.
Integracja systemu alarmowego INTEGRA SATEL

Efektem integracji jest dodanie poszczególnym systemom nowych funkcjonalności przy jednoczesnym rozszerzeniu ich bieżących możliwości.

Przykładem może być uzyskiwanie dostępu do łatwego zarządzania jednym systemem, przy użyciu urządzeń sterujących systemu drugiego. Integracja to także obniżanie kosztów, gdyż poszczególne urządzenia wykonawcze lub detekcyjne będąc wykorzystywanymi przez różne systemy, mogą spełniać kilka ról jednocześnie.

Kompleksowe, przemyślane, rozwojowe

Niezwykle istotną kwestią jest skuteczna komunikacja między integrowanymi systemami. Dlatego też już w fazie projektowania nowych urządzeń i narzędzi informatycznych oraz przy rozwijaniu tych już obecnych, szczególny nacisk kładziony jest na wdrażanie kompleksowo przemyślanych rozwiązań – tak, aby posiadały one efektywne możliwości komunikacyjne. Konsekwencją tego jest gotowość systemów SATEL do integracji z własnymi rozwiązaniami, jak i oferowanymi przez firmy trzecie. 

Integracja – różne rozwiązania

Powiązania mogą być realizowane na kilka sposobów: 

  • przez zamknięty protokół przeznaczony do integracji z autorskimi rozwiązaniami firmy SATEL
  • przez protokół komunikacji KNX, do łączenia zarówno z urządzeniami SATEL, jak i produktami innych światowych marek zrzeszonych w Stowarzyszeniu KNX
  • przez otwarty protokół integracji, umożliwiający współpracę z szerokim wachlarzem innych, dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych.
Integracja systemu alarmowego INTEGRA SATEL

Integracja systemów alarmowych INTEGRA i INTEGRA Plus z systemem kontroli dostępu ACCO NET

Łączenie funkcjonalności systemów kontroli dostępu ACCO NET oraz sygnalizacji włamania i napadu INTEGRA i INTEGRA Plus, rozszerza zakres bezpieczeństwa obiektu. W ramach integracji następuje powiązanie stref SKD i SSWiN. Dzięki temu, z poziomu terminala jednego systemu, steruje się jednocześnie zintegrowaną strefą systemu drugiego – np. poprzez włączenie czuwania w strefie SSWiN można jednocześnie zablokować powiązaną strefę SKD, chroniąc dany obszar nie tylko przed nieuprawnionym wejściem, ale także przed włamaniem.

W ramach integracji, operator systemu ACCO NET ma wgląd w stan wejść i wyjść central INTEGRA i INTEGRA Plus, uzyskując tym jeszcze pełniejszą wiedzę na temat sytuacji w obiekcie. Integracja to także wspólne administrowanie zasobami obu systemów, w tym dostęp do wspólnej bazy zdarzeń, co ułatwia analizę danych. W efekcie nadzór i obsługa współpracujących ze sobą instalacji bezpieczeństwa przez osoby zarządzające obiektami oraz ich sieciami są wygodniejsze, bardziej przejrzyste, a przede wszystkim niezwykle wydajne.

Integracja systemu alarmowego INTEGRA z KNX

Integracja systemów alarmowych INTEGRA i INTEGRA Plus z systemem automatyki budynkowej KNX

Morze możliwości, czyli nieograniczony zasób funkcji automatyki budynkowej – tak w kilku słowach scharakteryzować można KNX – światowy standard wśród systemów inteligentnego budynku. W jego skład wchodzi szeroki wachlarz urządzeń sterujących i wykonawczych.

Centrale INTEGRA i INTEGRA Plus, oferują wygodną opcję integracji z systemem KNX. Efektem tego połączenia jest stworzenie kompleksowej instalacji zapewniającej bezpieczeństwo i komfort, niezależnie od charakterystyki obiektu, jak i jego przeznaczenia. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wygodnego, przejrzystego i scentralizowanego sterowania zarówno całą gamą urządzeń automatyki, jak i systemem alarmowym, dbającym o bezpieczeństwo inteligentnego budynku i jego użytkowników.

Integracja systemu alarmowego INTEGRA z KNX
Integracja systemu alarmowego INTEGRA

Elastyczne, szersze
możliwości integracyjne

Centrale INTEGRA i INTEGRA Plus poprzez otwarty protokół mogą współpracować z systemami innych producentów – mogą to być m.in. systemy kontroli dostępu, zarządzania budynkiem (tzw. systemy BMS), automatyki czy monitoringu wizyjnego. Dwukierunkowa komunikacja przez TCP/IP lub RS-232, odbywa się za pośrednictwem jednego z dwóch modułów: ETHM-1 Plus lub INT-RS Plus. Korzystając z możliwości tych urządzeń, centrale alarmowe mogą być zdalnie zarządzane z poziomu oprogramowania firm trzecich lub też – to centrale mogą sterować pracą zintegrowanych systemów czy instalacji.

ETHM-1 Plus

ethernetowy moduł komunikacyjny do integracji przez TCP/IP

INT-RS Plus

interfejs do integracji systemów
przez RS-232
Oprogramowanie do zarządzania zintegrowanym system alarmowym INTEGRA SATEL
Oprogramowanie do zarządzania zintegrowanym system alarmowym INTEGRA SATEL

Zintegrowane zarządzanie wieloma systemami alarmowymi INTEGRA i INTEGRA Plus

Rozproszone systemy sygnalizacji włamania i napadu bazujące na centralach z rodzin INTEGRA i INTEGRA Plus można integrować ze sobą przy użyciu oprogramowania INTEGRUM. Skalowalność tak powstałego systemu, intuicyjny interfejs, centralna baza użytkowników, ustawień, zdarzeń i informacji o obiektach, pozwalają na proste i efektywne administrowanie bezpieczeństwem instytucji wielooddziałowych, nawet z kilku miejsc jednocześnie.
INTEGRUM to także znacząca optymalizacja kosztów i oszczędność czasu.

Kategorie produktów