SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej składa się z grupy urządzeń inicjujących, połączonych w jedną linię i podłączonych do centrali.

CSP

Gdzie stosować nasze rozwiązania?​

System sygnalizacji pożarowej CSP przeznaczony jest do instalacji w mniejszych obiektach, np.:

Gdzie stosować nasze rozwiązania?​

System sygnalizacji pożarowej CSP przeznaczony jest do instalacji w mniejszych obiektach, np.:

Centrale serii
CSP-200 i CSP-100

W skład rodziny central CSP wchodzą cztery modele, różniące się liczbą stref (linii dozorowych), wyjść programowalnych oraz sposobem prezentowania informacji o stanie systemu.

Dobór modelu uzależniony jest od wielkości obiektu i sposobu obsługi.

zalety

zdalne sprawdzenie
stanu systemu

tryb
jednoosobowego testu

prosta i szybka
instalacja

CSP - zestaw produktów

Niezbędne elementy systemu

Oferujemy wszystkie niezbędne urządzenia, potrzebne do stworzenia systemu pożarowego: ręczne ostrzegacze pożarowe (w wykonaniu dostosowanym do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz), automatyczne czujki dymu, ciepła i multisensorowe. Umożliwia to dopasowanie poziomu bezpieczeństwa do chronionego obiektu.

Automatyczne powiadamianie służb

Centrala posiada wyjścia do systemów transmisji informacji o pożarze lub uszkodzeniu. Podłączenie CSP do specjalistycznych systemów monitoringu pożarowego pozwala na automatyczne wezwanie służb ratowniczo-gaśniczych.

Rozsądna inwestycja

Ze względu na niższy koszt wdrożenia i utrzymania, a także prostszą obsługę, systemy konwencjonalne, jak CSP, są dobrym wyborem w przypadku mniejszych instalacji. 

Należy pamiętać, że każdy system sygnalizacji pożarowej wymaga okresowego sprawdzania elementów wchodzących w jego skład. 

Korzyści dla użytkownika

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa EN 54. Zarządzany jest przez centrale CSP z czytelnym panelem czołowym, który umożliwia wygodną obsługę systemu.

CSP posiadają dwie pamięci nieulotne. Pierwsza gromadzi do 8999 zdarzeń (i alarmów), zaś druga przechowuje wyłącznie do 9999 alarmów. Administrator obiektu może eksportować zapisane dane do popularnych formatów plików (np. CSV). Mogą być one pomocne np. w trakcie ustalania błędów podczas obsługi systemu.

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa EN 54. Zarządzany jest przez centrale CSP z czytelnym panelem czołowym, który umożliwia wygodną obsługę systemu.

CSP posiadają dwie pamięci nieulotne. Pierwsza gromadzi do 8999 zdarzeń (i alarmów), zaś druga przechowuje wyłącznie do 9999 alarmów. Administrator obiektu może eksportować zapisane dane do popularnych formatów plików (np. CSV). Mogą być one pomocne np. w trakcie ustalania błędów podczas obsługi systemu.

Wygodna obsługa i zdalny podgląd stanu systemu

System może być obsługiwany również poprzez panele wyniesione PSP (z dala od lokalizacji centrali – do 1 km). Urządzenia te, zainstalowane np. w budynku ochrony, zapewniają dostęp do wszystkich funkcji systemu i bieżących danych o jego stanie. Te ostatnie, gdy centrala pracuje z modułem ethernetowym CSP-ETH, można śledzić także w panelu Virtual PSP.
System może być obsługiwany również poprzez panele wyniesione PSP (z dala od lokalizacji centrali – do 1 km). Urządzenia te, zainstalowane np. w budynku ochrony, zapewniają dostęp do wszystkich funkcji systemu i bieżących danych o jego stanie. Te ostatnie, gdy centrala pracuje z modułem ethernetowym CSP-ETH, można śledzić także w panelu Virtual PSP.

Wysoka odporność na fałszywe alarmy

Kurz i pył mogą zakłócać prawidłową pracę czujek dymu, oraz dymu i ciepła, a także wywoływać fałszywe alarmy. Dlatego czujki SATEL wyposażone są w układ wykrywający zanieczyszczenia komory pomiarowej. Zabrudzenie sygnalizowane jest diodą LED i wiąże się z koniecznością wezwania serwisu. 

Kurz i pył mogą zakłócać prawidłową pracę czujek dymu, oraz dymu i ciepła, a także wywoływać fałszywe alarmy. Dlatego czujki SATEL wyposażone są w układ wykrywający zanieczyszczenia komory pomiarowej. Zabrudzenie sygnalizowane jest diodą LED i wiąże się z koniecznością wezwania serwisu.

Korzyści dla instalatorów

Wszystkie centrale z serii CSP zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby niezbędne programowanie systemu ograniczyć do minimum. Ustawienia fabryczne pozwalają uzyskać sprawnie działający system, który wymaga jedynie podłączenia urządzeń do odpowiednich stref. W przypadku konieczności zmiany tych ustawień, system może być zaprogramowany za pomocą przycisków panelu, a także przy użyciu oprogramowania na PC.
Wszystkie centrale z serii CSP zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby niezbędne programowanie systemu ograniczyć do minimum. Ustawienia fabryczne pozwalają uzyskać sprawnie działający system, który wymaga jedynie podłączenia urządzeń do odpowiednich stref. W przypadku konieczności zmiany tych ustawień, system może być zaprogramowany za pomocą przycisków panelu, a także przy użyciu oprogramowania na PC.

Więcej niż sygnalizacja

Możliwość konfigurowania dodatkowych wejść oraz wyjść przekaźnikowych sprawia, że centrale CSP serii 100 i 200 są w stanie realizować dodatkowe funkcje, wykraczające poza lokalną sygnalizację pożaru. Przykładowo możliwa jest współpraca z systemem kontroli dostępu czy dźwiękowym systemem ostrzegania.

Możliwość konfigurowania dodatkowych wejść oraz wyjść przekaźnikowych sprawia, że centrale CSP serii 100 i 200 są w stanie realizować dodatkowe funkcje, wykraczające poza lokalną sygnalizację pożaru. Przykładowo możliwa jest współpraca z systemem kontroli dostępu czy dźwiękowym systemem ostrzegania.

Korzyści dla
personelu konserwującego

Centrale CSP charakteryzują się licznymi, przemyślanymi rozwiązaniami, które ułatwiają wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu. Tryb serwisowy chroniony jest hasłem wpisywanym za pomocą klawiszy na panelu czołowym centrali. Nie trzeba więc otwierać obudowy urządzenia, by zmienić jego konfigurację. Ponadto funkcja testowania czujek ułatwia jednoosobowe wykonanie tej czynności, a tym samym minimalizuje liczbę osób potrzebną do sprawnej weryfikacji instalacji.
Centrale CSP charakteryzują się licznymi, przemyślanymi rozwiązaniami, które ułatwiają wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu. Tryb serwisowy chroniony jest hasłem wpisywanym za pomocą klawiszy na panelu czołowym centrali. Nie trzeba więc otwierać obudowy urządzenia, by zmienić jego konfigurację. Ponadto funkcja testowania czujek ułatwia jednoosobowe wykonanie tej czynności, a tym samym minimalizuje liczbę osób potrzebną do sprawnej weryfikacji instalacji.

Efektywna diagnostyka

Dużą pomoc w konserwacji systemu stanowią zaawansowane narzędzia pozwalające diagnozować poszczególne bloki funkcjonalne instalacji, dzięki którym identyfikacja ewentualnych usterek jest szybka i prosta.

Dużą pomoc w konserwacji systemu stanowią zaawansowane narzędzia pozwalające diagnozować poszczególne bloki funkcjonalne instalacji, dzięki którym identyfikacja ewentualnych usterek jest szybka i prosta.

Łatwe archiwizowanie

Centrale CSP posiadają rozbudowaną pamięć zdarzeń z funkcją eksportowania danych do popularnych formatów (np. CSV), co ułatwia archiwizowanie tych informacji.

Schemat systemu CSP

Schemat systemu CSP

Charakterystyka

central serii CSP-200CSP-100

Cechy
central

Seria CSP-200Seria CSP-100
CSP-208CSP-204CSP-108CSP-104
Liczba linii dozorowych8484
Liczba wyjść alarmowych2222
Wyjścia do UTA/UTUtak/taktak/taktak/taktak/tak
Liczba wejść programowalnych4444
Liczba wyjść programowalnych8484
Wyświetlacz ułatwiający obsługętaktaknienie
Współpraca z panelem wyniesionymtaktaktaktak
Współpraca z panelem wirtualnymtak*tak*tak*tak*
Zasilanie AUX (12-18 V)taktaktaktak
Zasilanie AUX24 (24 V)taktaktaktak
Pojemność bufora zdarzeń8999899989998999
Pojemność licznika alarmów9999999999999999

*Funkcja wymaga podłączenia modułu CSP-ETH

Kategorie produktów