SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Zastąp tradycyjne klucze ich elektroniczną wersją.
Systemy kontroli dostępu ograniczają wstęp do wybranych pomieszczeń, upraszczają kontrolę nad chronionymi strefami i ułatwiają poruszanie się po obiekcie.
System kontroli dostępu

Alternatywa dla systemów
klucza generalnego – master key

Cyfrowe SKD stanowią alternatywę dla mechanicznych systemów zarządzania dostępem bazujących na tradycyjnych kluczach. Jednocześnie elektroniczne rozwiązania znacząco przewyższają nawet najbardziej rozbudowane systemy typu „master key”.

Przykładowo – przypisanie nowemu użytkownikowi indywidualnej karty oraz nadanie mu uprawnień, zajmie jedynie kilka chwil. Dorobienie spersonalizowanego klucza nie jest już tak łatwe i szybkie. Także w przypadku utraty klucza albo karty, konsekwencje różnią się znacznie. W pierwszym przypadku konieczna może okazać się wymiana zamków w całym obiekcie. Natomiast po zgubieniu np. karty zbliżeniowej przez użytkownika, administrator bez zbędnej zwłoki usunie zagubiony identyfikator z systemu, a w jego miejsce wydany zostanie nowy. Inną zaletą SKD jest uniknięcie konieczności codziennego pobierania i zdawania kluczy np. na portierni czy w pokoju nauczycielskim.

Główne zalety cyfrowych SKD

Cyfrowe systemy kontroli dostępu SATEL

W ofercie SATEL dostępne są dwa rozwiązania, które mogą zostać dobrane w zależności od wymagań kontrolowanego obiektu i jego użytkowników. 

ACCO NET

Zaawansowany system kontroli dostępu umożliwiający zdalny nadzór nad siecią obiektów rozproszonych terytorialnie. Przeznaczony jest zarówno dla instytucji o zwartej strukturze (pojedynczy obiekt) jak i organizacji wielooddziałowych (wiele obiektów).

Cechy ACCO NET

  • system skalowalny o rozproszonej strukturze
  • sterowanie, konfiguracja i administrowanie systemem
  • zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową
  • nawet 65 000 użytkowników
  • możliwość integracji z systemem sygnalizacji włamania i napadu INTEGRA / INTEGRA Plus

ACCO

Modułowy system oferujący podstawowe funkcje kontroli dostępu. Kontrolery przejść mogą pracować samodzielnie nadzorując pojedyncze przejścia lub tworzyć wspólną sieć kontrolując bardziej rozległe instalacje pracujące w danym obiekcie. Istnieje możliwość szybkiej migracji do systemu ACCO NET.

Cechy ACCO

  • zarządzanie lokalne
  • maksymalnie 1024 użytkowników
  • możliwość obsługi 255 kontrolerów

SKD zaprojektowane przez SATEL zawierają:

Ponadto w ramach SKD pracują urządzenia takie, jak:

Czytniki kart dostępu do systemu kontroli dostępu

Przykłady zastosowania

systemów kontroli dostępu

System kontroli dostępu do firmy

Firmy

System kontroli dostępu wdrożony w firmie pozwala precyzyjnie określić poszczególnym osobom zasady dostępu do określonych pomieszczeń, także w obrębie różnych budynków, czy oddziałów tej samej organizacji. Można w ten sposób zmniejszyć ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych oraz ograniczyć próby uzyskania niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym. Dzięki możliwości sporządzania raportów obecności, SKD wspomaga pracę działów kadr.

System kontroli dostępu do urzędów i szpitali

Urzędy, placówki służby zdrowia i inne obiekty użyteczności publicznej

Elektroniczny SKD zapewnia dostęp do różnych stref jedynie personelowi – zgodnie z potrzebami organizacji. Natomiast przebywające tam stale osoby postronne, np. interesanci, pacjenci czy ich goście, mogą swobodnie poruszać się jedynie w wyznaczonych obszarach.

System kontroli do szkoły i przedszkola

Szkoły i przedszkola

Poprzez ograniczenie dostępu z zewnątrz dla osób nieupoważnionych, system kontroli dostępu może poprawić bezpieczeństwo placówek edukacyjnych – przebywających tam dzieci i młodzieży, a także personelu. Uniemożliwienie uczniom opuszczania szkoły poza wyznaczonymi godzinami i bez szczególnego przyzwolenia.

System kontroli dostępu na lotsnikach, dworcach i stacjach metra

Lotniska, dworce, stacje metra

W miejscach takich, kluczowym aspektem jest swobodny przepływ pasażerów. Z drugiej strony, dostęp do pomieszczeń służbowych, korytarzy technicznych czy nieczynnych na co dzień przejść ewakuacyjnych, musi być ograniczony. Dlatego też, SKD pracujący w danym centrum komunikacyjnym, może wspomagać pracę personelu, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa znajdujących się tam podróżnych. 

System kontroli dostępu do klubów fitnes, siłowni, basenów i saun

Kluby fitness, baseny, sauny

Z myślą o miejscach, w których wykupuje się karnet na konkretną liczbę wizyt, jak np. centra wellness & spa, siłownie, czy baseny, systemy kontroli dostępu oferują możliwość limitowania wejść. W ten sposób dany użytkownik może mieć przypisaną maksymalną liczbę wejść do danego obiektu, czy też konkretnego pomieszczenia w obrębie kontrolowanego budynku. 

Zdalna obsługa systemu kontroli dostępu

Zdalna obsługa obiektu

W ramach systemów SKD może być dostępny zdalny podgląd stanu poszczególnych przejść w systemie. Osoba uprawniona może z panelu obsługi zarządzać nimi – otwierać lub blokować. Obserwując bieżącą sytuację w obiekcie, może więc błyskawicznie reagować na określone zdarzenia. Przykładowo, w razie zagrożenia, może natychmiast otworzyć wyjścia ewakuacyjne lub też zablokować wejścia do stref szczególnie chronionych.

Efektywne zarządzanie dostępem

Administrator SKD ma możliwość wygodnego zarządzania dostępem użytkowników. Może nie tylko przydzielać im dostęp nadając odpowiednie uprawnienia (np. wejścia do pomieszczeń zawierających wrażliwe dane, niebezpieczne substancje czy urządzenia), ale także określać metody weryfikacji użytkowników (kod, karta, brelok lub pilot).

W określonych przypadkach, gdy wymagany jest szczególnie wysoki poziom bezpieczeństwa, wykorzystuje się autoryzację przy pomocy dwóch identyfikatorów – oznacza to, że użytkownik, aby wejść do pomieszczenia lub z niego wyjść, musi np. wpisać kod na klawiaturze i przyłożyć do niej kartę zbliżeniową.

System oferuje możliwość ustalania harmonogramów dostępów, umożliwiając wejście do kontrolowanej strefy w wybranych przedziałach czasowych.

Baza danych systemu kontroli dostępu

Źródło informacji

System gromadzi również szereg informacji o innych zdarzeniach, ułatwiając diagnostykę urządzeń. Pozwala to szybko określić, kto i w jakiej strefie się znajduje, czy przemieszcza się między nimi oraz czy opuścił już nadzorowany teren. Dzięki temu, gdy pojawi się konieczność ewakuacji budynku, możliwe jest niezwłoczne sprawdzenie, ile osób znajduje się w zagrożonej lokalizacji.

Zapisywane są także zdarzenia występujące w systemie, takie jak np. próby nieautoryzowanego przejścia. Bazując na zarejestrowanych danych, system na życzenie administratora generuje raporty i statystyki, w tym np. dotyczących obecności pracowników.

Systemy kontroli dostępu

Kategorie produktów