Pomagamy potrzebującym

Wolontariat pracowniczy to szczególny rodzaj wspólnego działania firmy i osób w niej zatrudnionych. Polega na podejmowaniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa, a całość takich aktywności odbywa się przy dobrowolnej współpracy pracowników firmy.

SATEL od wielu lat wspiera organizacje, które pomagają chorym i potrzebującym dzieciom. Swoją uwagę skupia przede wszystkim na instytucjach działających na Pomorzu, czyli w regionie, w którym znajduje się siedziba firmy. Pracownicy SATEL chętnie angażują się we wszystkie akcje wspierające, nie tylko przekazując środki finansowe i poświęcając czas, lecz – przede wszystkim – otwierając swoje serca na pomoc innym.

Fundacja Hospicyjna

Od 2005 roku SATEL wspiera Fundację Hospicyjną, przekazując fundusze na działalność statutową, czyli promowanie idei hospicyjnych w społeczeństwie.

Strona Fundacji Hospicyjnej

Fundacja Pomorze Dzieciom

Od 2014 roku SATEL wspiera Fundację Pomorze Dzieciom, przekazując fundusze na jej cele statutowe, czyli na opiekę nad śmiertelnie chorymi dziećmi. Oprócz tego firma promuje także akcje charytatywne organizowane przez Fundację, takie jak Podaruj Bąbla Bąblowi.

Strona Fundacji Pomorze Dzieciom

Dom Małego Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku

W latach 2007-2009 SATEL wspierał Dom Małego Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. Na rzecz podopiecznych przekazane zostały fundusze oraz dary w postaci ubrań, żywności, artykułów higienicznych oraz zabawek.

Strona Domu Małego Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci

W latach 2010 – 2013 SATEL wspierał Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, kupując sprzęt medyczny dla dzieci za pieniądze zebrane przez pracowników. Firma SATEL wspiera również wydarzenie „Przyjdź na stadion, pomóż dzieciom”, organizowane cyklicznie na PGE Arena Gdańsk. Jest to impreza sportowa, której główną atrakcją są mecze piłki nożnej. W rozgrywkach mierzą się m.in. zespoły reprezentujące sponsorów, w tym firmę SATEL. Kulminacyjnym momentem wydarzenia jest mecz drużyn piłkarskich składających się z gwiazd. Równocześnie w czasie całego dnia odbywa się zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Czytaj więcej: drużyna piłkarska SATEL

Strona Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ

W 2019 roku do grona wspieranych przez SATEL organizacji dołączyła Fundacja JA TEŻ. Jej działania skupiają się na rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa. Zebrane i przekazane przez pracowników środki pomagają podopiecznym fundacji.

Strona fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ

Fundacja Nasz Przyjazny Dom

W grudniu 2020 roku zorganizowaliśmy pracowniczą zbiórkę dla Fundacji Nasz Przyjazny Dom, która prowadzi dom wspomagany dla osób z zespołem Downa w Sopocie. Zebrane w SATEL środki (niemal 10 tys. zł!) zostały przeznaczone na wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego dla osób mieszkających w domu fundacji oraz na doposażenie pokoju opiekunów.

Strona fundacji Nasz Przyjazny Dom

Szlachetna Paczka

Od 2019 roku uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA. Wspólnie z innymi firmami wspieramy potrzebujące rodziny, które są uczestnikami projektu.

Strona Szlachetnej Paczki