MONITORING

Efektywny monitoring zdarzeń, realizowany przez system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), to jeden z najważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo chronionego obiektu – budynku, posesji lub terenu.

Centrala, czyli serce instalacji alarmowej, przetwarza na bieżąco sygnały (zdarzenia) i przesyła je do stacji monitorującej, mieszczącej się w nowoczesnym centrum monitoringu. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania sprzętowe i software’owe wspierające realizację codziennych zadań pracowników agencji ochrony, służb państwowych czy firmowych centrów bezpieczeństwa.

Komunikacja i monitoring w stacji monitorującej

Wielotorowa komunikacja

W ramach systemu stacji monitorującej STAM-2 informacje mogą być odbierane różnymi kanałami łączności: poprzez linię telefoniczną (PSTN), sieć Ethernet (TCP/IP), sieć komórkową (SMS, CLIP) lub drogą radiową (w odpowiednich protokołach).
Monitoring agencji ochrony

Efektywna obsługa zdarzeń

Program stacji monitorującej odbiera i klasyfikuje zdarzenia, archiwizuje je oraz wskazuje te wymagające interwencji. System może automatycznie sygnalizować sytuację wyjątkową, co usprawnia obsługę zdarzeń.

System tworzy raporty poszczególnych abonentów, operatorów oraz systemu stacji monitorującej. Wszystkie dane systemu przechowywane są w szyfrowanej bazie danych.

Zdalny podgląd zdarzeń

Ważnym rozszerzeniem STAM-2 jest STAM-VIEW, czyli rozwiązanie umożliwiające zdalny podgląd zdarzeń napływających od wybranych abonentów stacji. Dzięki temu firma prowadząca monitoring może zaoferować swoim klientom bieżący (w czasie rzeczywistym) dostęp do przesyłanych informacji, wraz z historią zdarzeń. Dla użytkowników systemu oznacza to możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu, a także weryfikację działań służb ochrony – w dowolnej chwili. Za sprawą STAM-VIEW instalatorzy zyskują wygodne narzędzie, które sprawdzi się podczas konserwacji i testowania systemu alarmowego.

Wysoki poziom usług

Obsługa systemu stacji monitorowania odbywa się w popularnym środowisku Windows. Oprogramowanie STAM-2 posiada intuicyjny interfejs, zapewniający szybki i wygodny dostęp do kluczowych informacji. Pozwala na pracę wielu operatorów oraz stworzenie wielostanowiskowej sieci monitorującej – z opcją inteligentnego rozdziału zdarzeń między stanowiskami. Rozwiązanie umożliwia także różnicowanie priorytetów, czyli kolejności zgłaszania zdarzeń wymagających interwencji, przy jednoczesnym napływie zdarzeń od wielu abonentów.

Usprawnia tym samym monitorowanie zdarzeń, a jednocześnie zapewnia klientom wyższy poziom oferowanych usług.

 
Obsługa monitoringu zdarzeń przez agencje ochrony

Szczegółowa identyfikacja

Każdemu abonentowi obecnemu w systemie przypisać można wiele identyfikatorów. Stacja monitorująca rozpoznaje wiele kategorii kodów: alarm, załączenie i wyłączenie czuwania, awaria, koniec awarii, transmisja testowa itp.

Pozwala to precyzyjnie zidentyfikować rodzaj zdarzenia, jego lokalizację, którego elementu systemu dotyczy, kto załączył/wyłączył czuwanie itp.

Kategorie produktów