STABILNE ZASILANIE

ZASILACZE BUFOROWE

Zasilacze buforowe umożliwiają zasilanie urządzeń wchodzących w skład różnego typu instalacji, m.in. alarmowych, CCTV, domofonowych, kontroli dostępu czy automatyki budynkowej. 
 W przypadku zaniku zasilania podstawowego, zasilacze te mogą korzystać z jednego lub kilku akumulatorów, jako awaryjnego źródła energii. Zapewnia to ciągłość pracy systemów, nawet przez wiele godzin, gdy główne źródło prądu jest niedostępne.

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe do domu

Domy

Zasilacze buforowe do firmy

Firmy

Zasilacze buforowe do instytucji

Instytucje

Podstawowe
parametry zasilaczy

Zasilacz buforowy

Napięcie wyjściowe

Zasilacze dostępne w ofercie SATEL różnią się między sobą napięciem wyjściowym: 12 V DC lub 24 V DC. Można zatem wybrać urządzenie o napięciu odpowiednim dla zasilanej instalacji.

W systemach sygnalizacji włamania i napadu większość urządzeń korzysta z napięcia 12 V DC.

Zasilacz buforowy

Prąd wyjściowy i prąd ładowania akumulatora

Zasilacze buforowe SATEL charakteryzują się wydajnością prądową do nawet 14 A. Prąd ładowania akumulatora, w zależności od modelu, może wynosić do 3 A.

Dobierając zasilacz, należy pamiętać, aby prąd wyjściowy nie był mniejszy niż łączny pobór prądu urządzeń, które mają być za jego pomocą zasilane.

W niektórych przypadkach, podczas pracy z akumulatorem, maksymalną wydajność prądową zasilacza należy pomniejszyć o prąd ładowania.

Zasilacze buforowe

Sprawność

Stosunek mocy zasilacza oddawanej na jego wyjściu, do mocy przez niego pobranej, określany jest sprawnością. Najbardziej zaawansowane urządzenia zasilające SATEL, dzięki optymalizacji konstrukcji i wykorzystaniu wysoko sprawnych podzespołów, charakteryzują się sprawnością energetyczną przekraczającą 90%.

Wysoka sprawność przekłada się na niską emisję ciepła i niweluje konieczność korzystania z dodatkowego chłodzenia.

Zasilacz buforowy
Najlepsze zasilacze buforowe

Najlepsze parametry

Największa efektywność cechuje zasilacze z bezpośrednim przetwarzaniem napięcia sieciowego, wyposażone w przetwornicę impulsową. Tego rodzaju rozwiązania, wykorzystujące wysoko sprawne podzespoły, doskonale nadają się do aplikacji wymagających dużych obciążeń.

Zasilacze buforowe

Odporność na zakłócenia

Każdy zasilacz buforowy SATEL wyposażony jest w szereg filtrów, których celem jest zapewnienie zasilania wolnego od zakłóceń, mogących mieć negatywy wpływ na pracę krytycznych elementów danej instalacji.

Zasilacze buforowe

Bezpieczeństwo

Wbudowane zabezpieczenia – w tym przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarciowe – odpowiadają za zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia zasilacza w sytuacji nieprawidłowego podłączenia lub uszkodzenia instalacji w trakcie jej eksploatacji.
Zasilacz buforowy do systemu alarmowego SATEL

Współpraca z urządzeniami SATEL

Zasilacze APS-1412, APS-612 oraz APS-412 oferują możliwość integracji z wybranymi ekspanderami, modułami komunikacyjnymi czy centralą kontroli dostępu SATEL – posiadającymi złącze APS. Urządzenia te mogą odbierać od zasilacza informacje dotyczące jego stanu oraz podłączonego akumulatora.

Zasilacze buforowe GRADE 3

Zasilacz dla systemów Grade 3

Systemy sygnalizacji włamania i napadu o wysokim stopniu zabezpieczenia Grade 3 wg normy EN 50131, wymagają zastosowania specjalnych urządzeń zasilających. Przykładem takiego zasilacza jest APS-612 – model posiadający certyfikat zgodności z wymogami EN 50131 dla Grade 3.

Zasilacze buforowe SATEL

5 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

12 V DC

Kategorie produktów