WZ-400

Adresowalny wskaźnik zadziałania

Wskaźnik WZ-400 informuje świeceniem diod LED o wybranych zdarzeniach w systemie sygnalizacji pożarowej. Zdarzenia te mogą dotyczyć:

 • pojedynczej czujki / pojedynczego modułu linii bocznej:
  • zgłoszenie alarmu przez czujkę / moduł
  • uszkodzenie czujki / modułu
  • blokada czujki / modułu
 • strefy:
  • alarm w strefie
  • uszkodzenie urządzenia ze strefy
  • blokada urządzenia ze strefy
 • grupy:
  • uruchomienie sygnalizatorów grupy
  • uszkodzenie urządzenia z grupy
  • blokada urządzenia z grupy.

Wskaźnik przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402.

 • sygnalizacja optyczna przy pomocy diod LED
 • sygnalizacja sterowana przez centralę:
  • możliwość powiązania wskaźnika z pojedynczą czujką, pojedynczym modułem linii bocznej, strefą albo grupą
  • wybór sygnalizowanych zdarzeń
 • obustronny izolator zwarć
 • zasilanie z linii dozorowej
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.