Innowacyjny program nauczania z zakresu SSWiN dla średnich i wyższych szkół technicznych

Celem projektu eduSATEL jest podnoszenie kwalifikacji oraz pogłębianie wiedzy z zakresu zaawansowanych rozwiązań branży elektronicznych systemów zabezpieczeń wśród uczniów i studentów. Nawiązanie współpracy z placówkami oświaty umożliwia młodym ludziom m.in. dostęp do nowoczesnej technologii, dzięki czemu zyskają doskonałe przygotowanie do zawodu młodych techników i inżynierów m.in. technicznej ochrony mienia. W konsekwencji umożliwi im to łatwiejszy start zawodowy,  w tym również w ramach struktur firmy SATEL.

Nasz program nauczania zadebiutował w gdańskim Technikum Łączności. Kolejną współpracującą placówką była Politechnika Gdańska – krok ten miał dać uczniom możliwość kontynuacji nauki na bardziej zaawansowanym poziomie. Z czasem projekt eduSATEL wdrażany był również w innych szkołach – już nie tylko na terenie Gdańska: m.in. w Politechnice Łódzkiej, Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie czy w Politechnice Koszalińskiej.  

fot. Jacek Wnuk

Wspieramy już 27 szkół w projekcie eduSATEL

Co oferujemy w ramach projektu?

Nasza propozycja obejmuje utworzenie, we współpracy z daną placówką edukacyjną, pracowni zajęć praktycznych wyposażonych w produkowane przez firmę SATEL urządzenia alarmowe, a także dostarczenie materiałów informacyjnych (katalogi, ulotki). W ramach zawartej umowy dbamy również o profesjonalne przeszkolenie kadry pedagogicznej, a także – w razie potrzeby – udzielanie jej wsparcia merytorycznego w trakcie realizowania programu.

eduSATEL to:

  • wykwalifikowana kadra przygotowana do rzetelnego prowadzenia zajęć
  • nowe kierunki nauczania zgodne z aktualną sytuacją na rynku pracy
  • umożliwienie absolwentom łatwiejszego startu w życie zawodowe w branży zabezpieczeń elektronicznych
  • wysoka atrakcyjność placówki edukacyjnej, która przekłada się na zwiększenie naboru nowych uczniów – konkurencyjność wśród innych szkół i uczelni
  • wspieranie innowacyjności w edukacji szkolnej
  • zaangażowanie szkoły w podnoszenie poziomu i jakości kształcenia

Jak dołączyć do programu?

Aby wziąć udział w projekcie eduSATEL, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Koordynatorem korzystając z jednego z poniższych numerów telefonu. Następnie zostaną Państwo poproszeni o wysłanie oficjalnej prośby o przekazanie dokumentu porozumienia. Prośbę taką należy skierować do nas drogą elektroniczną wyłącznie z oficjalnego adresu e-mail szkoły.

Maciej Domagalski

Koordynator projektu eduSATEL
tel. +48 58 522 66 54
tel. kom. +48 600 906 247
e-mail: edusatel@satel.pl