I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest SATEL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 66, w Gdańsku 80-298, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem KRS 0000178400, kapitał zakładowy 1.830.000 PLN (opłacony w całości), Rejestr BDO 000006416, NIP 584-015-40-38 (dalej: „SATEL”), który powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@satel.pl, tel. 58 320 94 27 wew. 377).

2. Cel przetwarzania danych osobowych: wszelka komunikacja związana z działalnością SATEL, cele statystyczne i administracyjne, umożliwienie użytkownikom korzystania z portalu wsparcia technicznego support.satel.pl.

3. Rodzaj przetwarzanych danych:

a. dane podane w formularzu rejestracyjnym do portalu wsparcia technicznego support.satel.pl, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności przez użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, REGON, adres; jak również

b. adres e-mail podany przy zapisaniu się do listy mailingowej w celu otrzymywania newslettera od SATEL.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

6. Korzystając z serwisu satel.pl, akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

II. Informacje dotyczące plików „cookies”

1. Co to są „cookies”?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie), gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. „Cookies” zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z nich pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu, tzn. nie są usuwane w sposób automatyczny i zapisują się na urządzeniu końcowym.
2. „Cookies” na stronie satel.pl.

Na stronie satel.pl stosowane są cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony w celu zapewnienia jej lepszego działania oraz funkcjonalne, czyli pozwalające na zapamiętanie ustawień użytkownika. Są to m.in.:

 • cookies zbierające anonimowe dane do celów statystycznych (google-analytics.com),
 • cookies zapamiętujące dane osobowe po zalogowaniu (dane sesji),
 • cookies zapamiętujące dane osobowe po zalogowaniu na konto użytkownika support.satel.pl lub na żądanie użytkownika nieposiadającego konta na support.satel.pl. Ułatwiają one późniejsze wypełnianie formularza zgłoszenia serwisowego,
 • cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
 • cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności satel.pl,
 • oraz inne, które zapewniają możliwość wygodnego korzystania ze strony www.
3. Możliwości wprowadzenia przez Użytkownika zmian dotyczących plików „cookies” na stronie satel.pl:
 • Użytkownik może ustawić w swojej przeglądarce internetowej poziom ochrony przed „cookies” – aż do całkowitego blokowania tych plików. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może też utrudniać korzystanie z serwisu satel.pl.
 • Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla „cookies” stosowanych na stronie satel.pl.
 • Użytkownik może zatem skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób aby odrzucała wszystkie pliki „cookies”, nie usuwała plików „cookies” lub wysyłała powiadomienia wówczas, gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera.
 • Użytkownik może również po zakończeniu wizyty na stronie satel.pl usunąć pliki tymczasowe umieszczone na urządzeniu końcowym w trakcie trwania danej sesji.
  Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”. Dlatego, jeśli Użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies” powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.

III. Pozostałe informacje dotyczące polityki prywatności

1. Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy subskrybentów, wykorzystamy twoje dane w celu wysłania ci naszego biuletynu.

2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

3. W każdej chwili, bez podawania przyczyny, przysługuje ci prawo do:
 • wyrażenia rezygnacji z przetwarzania twoich danych osobowych. Może ona dotyczyć także wskazanego przez ciebie celu przetwarzania twoich danych.
 • żądania usunięcia twoich danych.
 • zażądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych przez SATEL – zarówno co do czasu, jak i zakresu.
 • zażądania poprawienia lub zmiany twoich danych osobowych.
 • zażądania informacji o zakresie przetwarzania przez SATEL twoich danych osobowych.
4. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, powołanego przez SATEL, za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@satel.pl, telefonicznie 58 320 94 27 wew. 377 lub listownie: SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych. O podjętych działaniach poinformujemy cię niezwłocznie.
5. Dokładamy starań, aby chronić serwis satel.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy najnowocześniejsze środki zabezpieczające m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, które zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, a także zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
6. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom (m.in. kurierzy, firmy transportowe, poczta polska), którzy muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Aplikacje Mobilne