Zdobądź praktyczną wiedzę!

Firma SATEL sp. z o.o. pragnie zaprosić chętnych instalatorów oraz osoby przygotowujące się do podjęcia zawodu instalatora systemów alarmowych na trzy i pięciodniowe płatne warsztaty szkoleniowe w ramach „Akademii SATEL”.

Specjalistyczne szkolenia w ramach Akademii SATEL umożliwiają uzyskanie praktycznych informacji i porad specjalistów firmy SATEL w zakresie instalacji i konfiguracji, a także administracji i serwisowania produktów SATEL.

W zależności od tematyki, warsztaty odbywać się będą w 8-12 osobowych grupach i będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów firmy SATEL. Warsztaty będą się kończyć egzaminem i wydaniem świadectwa potwierdzającego fakt odbycia szkolenia i złożenia egzaminu.

INTEGRA

Instalacja i programowanie systemów bazujących na centralach INTEGRA

PERFECTA

Instalacja i programowanie systemów bazujących na centralach PERFECTA

ACCO NET

Instalacja, programowanie i zarządzanie
systemem kontroli dostępu ACCO NET

STAM-2

Programowanie i obsługa stacji monitorującej STAM-2

VERSA + ABAX 2

Instalacja i programowanie systemów bazujących na centralach VERSA, z elementami systemu bezprzewodowego ABAX 2

CSP

Instalacja, programowanie i konserwacja
systemów sygnalizacji pożarowej CSP

ACCO

Instalacja i zarządzanie systemem kontroli dostępu ACCO

KNX

Projektowanie i programowanie instalacji budynku inteligentnego

Szkolenia wyjazdowe

Oprócz szkoleń teoretyczno-praktycznych, które w ramach programu Akademia SATEL organizujemy w budynku naszej firmy, oferujemy także warsztatowe szkolenia wyjazdowe. Spotkania te odbywają się w miejscu wskazanym przez Dystrybutora będącego organizatorem danego szkolenia.

Szkolenia wyjazdowe

Warsztatowe szkolenia wyjazdowe