Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 24 stycznia 2018 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz opakowaniach, firma SATEL Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Pomorski Urząd Marszałkowski otrzymując numer: 000006416.

SATEL sp. z o.o. jako producent urządzeń elektronicznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne produkowane przez SATEL, spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki:

Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

UWAGA!
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Informujemy, że firma SATEL sp. z o.o. w ramach realizacji obowiązku odzyskiwania zużytego sprzętu z rynku podpisała Umowę o Przejęcie Obowiązków od Wprowadzającego Sprzęt z „AURAEKO Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.” Organizacja ta zobowiązała się do odbioru zużytego sprzętu od dystrybutorów produktów SATEL sp. z o.o. i późniejszego odzysku i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z tego sprzętu.

Poniżej zamieszczono Listę Regionalnych Firm Zbierających działających na rzecz AURAEKO w ramach utworzonego Systemu odbierania i zbierania zużytego sprzętu na terenie kraju.

PUNKTY ZWROTU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

DOLNOŚLĄSKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: +48 71 794 43 01

KUJAWSKO-POMORSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

LUBELSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

LUBUSKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: +48 71 794 43 01

ŁÓDZKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

MAŁOPOLSKIE

ELEKTROZŁOM Sp. z o.o.

34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140

Aneta Stasica
tel: +48 33 865 46 43

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski
tel: +48 32 202 27 34

MAZOWIECKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

MAZOWIECKIE - Warszawa i okolice

SYNERGIS
Electrorecycling S.A.

ul. Traugutta 42
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ewa Łuszczewska
tel: +48 22 755 62 24

OPOLSKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: +48 71 794 43 01

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski
tel: +48 32 202 27 34

PODKARPACKIE

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: +48 71 794 43 01

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski
tel: +48 32 202 27 34

PODLASKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

POMORSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

POMORSKIE - TRÓJMIASTO

Eko Dolina Sp. z o.o.

Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Agnieszka Klebba
tel: +48 58 672 50 00
tel: +48 602 423 152

ŚLĄSKIE

Eko Dolina Sp. z o.o.

Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Agnieszka Klebba
tel: +48 58 672 50 00
tel: +48 602 423 152

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ELEKTROZŁOM Sp. z o.o.

34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140

Aneta Stasica
tel: +48 33 865 46 43

Śląskie Centrum Utylizacji
SCU Andrzej Kochel

ul. Asnyka 32
40-696 Katowice

Andrzej Kochel
Marian Makowski
tel: +48 32 202 27 34

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

WIELKOPOLSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
(Zakład nr 6 we Wrocławiu)
ul. Krakowska 180
52-015 Wrocław

Aldona Maziak
tel: +48 71 794 43 01

ZACHODNIOPOMORSKIE

Karat Elektro Recykling

ul. Polna 115
87-100 Toruń

Monika Włoczewska
tel: +48 56 623 80 91

Źródła Światła: Grupa: 5.2,5.3,5.4,5.5 (teren całej Polski).

MAYA VICTORY Sp. z o.o.

ul. Nowa 2
97-410 Bogumiłów

Małgorzata Bonior
tel: +48 44 731 41 41