Akredytowane Laboratorium Testów KNX firmy SATEL posiada uprawnienia do wykonywania pełnych testów współdziałania i funkcjonalności urządzeń automatyki budynkowej w standardzie KNX.

Upoważnia to naszą firmę do testowania modułów automatyki budynku – na zlecenie ich producentów. Uzyskanie pozytywnego wyniku stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat Stowarzyszenia KNX. Po uzyskaniu certyfikatu wytwórca będzie mógł umieścić logotyp KNX na produkcie, a także konfigurować urządzenie w środowisku ETS oraz integrować je z innymi modułami KNX.

Przeprowadzenie pełnej procedury testowej w akredytowanym laboratorium KNX jest zwieńczeniem szeregu kroków, jakie należy podjąć przed certyfikacją, a w dalszej perspektywie, wprowadzeniem produktu na rynek.

Nasi specjaliści chętnie Ci w tym pomogą.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Łukasz Knapkiewicz
Head of KNX Test Laboratory
tel. +48 58 322 66 81
e-mail: knxlab@satel.pl