PERFECTA CONTROL

Aplikacja mobilna do zdalnego sterowania systemem alarmowym PERFECTA

Aplikacja na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL służy do zdalnej obsługi systemów alarmowych bazujących na centralach z serii PERFECTA, PERFECTA LTE i PERFECTA-IP. Umożliwia: włączanie i wyłączanie czuwania, sprawdzania stanu stref, wejść i wyjść oraz przeglądanie informacji o awariach i innych zdarzeniach w systemie, a także sterowanie wybranymi funkcjami automatyki budynkowej (np. bramami, oświetleniem). W aplikacji możliwe jest także wyświetlanie obrazów z kamer rozmieszczonych w nadzorowanym obiekcie. Dzięki obsłudze wiadomości PUSH aplikacja PERFECTA CONTROL zapewnia nieprzerwane powiadamianie użytkownika o zdarzeniach w systemie.
Komunikacja z użyciem usługi bezpiecznego zestawiania połączeń SATEL sprawia, że nie jest wymagana zaawansowana konfiguracja ustawień sieciowych. W efekcie przygotowanie aplikacji do pracy i powiązanie jej z konkretną centralą jest bardzo łatwe – odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR wygenerowanego w programie konfiguracyjnym PERFECTA Soft lub aplikacji innego użytkownika. Dane centrali można także wprowadzić ręcznie

 • sterowanie systemem alarmowym bazującym na centrali PERFECTA, PERFECTA LTE lub PERFECTA-IP:
  • włączanie i wyłączanie czuwania
  • sprawdzanie stanu stref, wejść i wyjść
  • sterowanie wyjściami - wybranymi funkcjami automatyki budynkowej
  • przeglądanie aktualnych awarii
  • przeglądanie wszystkich zdarzeń w systemie z możliwością filtrowania
 • powiadamianie PUSH z możliwością indywidualnej konfiguracji
 • proste i szybkie konfigurowanie połączenia z centralą
 • eksportowanie danych centrali poprzez kod QR w celu udostępnienia ustawień innemu użytkownikowi
 • bezpieczna, szyfrowana łączność z systemem dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL
 • możliwość wyświetlania obrazów z kamer
 • intuicyjny interfejs użytkownika

 

Uwaga:

 • Aplikacja PERFECTA CONTROL korzysta z dostępu do kamery telefonu tylko w celu zapewnienia odczytu kodu QR.
 • Dane użytkownika transportowane poprzez QR kod nie są prezentowane w postaci jawnej. Kod QR jest zabezpieczony hasłem definiowanym przez użytkownika.
 • Ponadto aplikacja PERFECTA CONTROL nie przechowuje, nie procesuje i nie gromadzi innych danych użytkownika, które potencjalnie mogą znajdować się w zasobach telefonu użytkownika.
 • Nasza polityka prywatności
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.