INTEGRA CONTROL, PERFECTA CONTROL, VERSA CONTROL, GX CONTROL, ACSP CONTROL, BE WAVE

Aplikacje do zdalnego sterowania systemami alarmowymi, sygnalizacji pożarowej oraz modułami komunikacyjnymi bazującymi na urządzeniach z serii INTEGRA, PERFECTA, VERSA, GSM-X, GPRS-A, ETHM-A, ACSP, BE WAVE. Umożliwia wygodną obsługę systemów rozszerzając ich funkcjonalność.

Celem niniejszej Polityki jest wypełnienie obowiązku Wydawcy, jako Administratora Danych o zakresie przetwarzania danych Użytkowników wyżej wymienionych aplikacji.

Podjęcie decyzji o korzystaniu z jakiejkolwiek aplikacji oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i wykorzystywanie przez nas informacji związanych z niniejszą polityką prywatności. Informacje, które zbieramy służą dostarczaniu i udoskonalaniu aplikacji. Informacji o Użytkownikach nie udostępniamy nikomu, ani nie używamy do żadnych innych celów poza opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

Wydawca:

SATEL SP. Z O.O.

Budowlanych 66

80-298 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy

KRS0000178400

Kapitał zakładowy: 1.830.000,00 PLN

Rejestr BDO 000006416

NIP: 584-015-40-38

Regon: 192 976 380

Użytkownik:

Osoba posiadająca zainstalowaną jakąkolwiek aplikację Wydawcy na swoim urządzeniu mobilnym.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wydawca powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail iodo@satel.pl oraz numeru telefonu 58 320 94 27 wew. 377

Cele przetwarzania danych

W aplikacji

Satel Sp. z o.o. nie posiada kompletnego zestawu danych, który pozwoliłyby na połączenie z urządzeniem konkretnego użytkownika. Po stronie Użytkownika poniższy zestaw danych jest przechowywany w zasobach aplikacji w urządzeniu Użytkownika. Ponadto w aplikacji można ustawić hasło, które będzie używane do weryfikacji praw dostępu do aplikacji i do danych przechowywanych w zasobach aplikacji.

W zależności od wybranego urządzenia, aplikacji i sposobu łączenia wykorzystywane są różne dane.

Zbiorcze typy danych dla aplikacji oraz cel ich przetwarzania przedstawiono w tabeli poniżej:

Dane

Dane / Cel

Cel

Adres IP lub adres URL

Adres reprezentujący konkretne urządzenie z wyżej wspomnianych serii

PORT

Informacja o porcie wykorzystywanym do komunikacji z urządzeniem z wyżej wspomnianych serii

Hasło użytkownika

Ciąg znaków. Hasło to jest potrzebne, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika i odpowiednich uprawnień w urządzeniu

Klucz GuardX

Ciąg znaków. Jest to klucz prywatny, zdefiniowany przez administratora centrali alarmowej podczas konfigurowania kanału komunikacji. Klucz ten jest przechowywany w pamięci centrali alarmowej. Można go odzyskać za pomocą dedykowanej funkcji serwisowej dostępnej tylko w trybie serwisowym centrali alarmowej lub specjalnego programu o nazwie DLOADX służącego do konfiguracji systemu alarmowego

Adres IMEI / MAC

Międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego reprezentujący wbudowany moduł GSM/ETH. Służy on do identyfikacji danego urządzenia w sieci i w naszym systemie. Numer IMEI/MAC jest podany w sposób jawny na tabliczce znamionowej modułu

Numer ID

Ciąg znaków dla urządzenia. Jest generowany przez nasze serwery i przypisywany do urządzenia podczas żądania i zestawiania połączenia między urządzeniem a serwerem. Identyfikator jest przechowywany w sposób zabezpieczony. Można go pobrać za pomocą funkcji użytkownika dostępnych w module po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownika

Token PUSH

Podjęcie decyzji o aktywacji powiadomień PUSH przez użytkownika oznacza zgodę na pobieranie przez nas identyfikatora urządzenia, w którym aplikacja jest zainstalowana i wykorzystywanie go do świadczenia usługi powiadomień PUSH. Tokeny oznaczające instancje korzystania z usługi PUSH przez aplikację są przechowywane w bazach danych naszych serwerów. Konfiguracja usługi PUSH jest przechowywana w pamięci podręcznej aplikacji. Przy pomocy tych danych SATEL Sp. z o.o. nie jest w stanie zidentyfikować Użytkownika.

Dostęp do kamery w celu odczytu kodu QR

Aplikacja wykorzystuje kody QR, aby ułatwić import danych potrzebnych do inicjalizacji połączenia z centralą alarmową. Ta sama funkcja służy do eksportu danych z centrali alarmowej do innych instancji aplikacji w innym urządzeniu. Podjęcie decyzji o korzystaniu z naszej aplikacji do skanowania kodu QR i imporcie danych centrali alarmowej za pomocą kodu QR oznacza zgodę na korzystanie z kamery danego urządzenia. Należy pamiętać, że nasza aplikacja wykorzystuje kamerę wyłącznie do odczytu kodu QR. Dane użytkownika zawarte w kodzie QR nie są przedstawione w sposób jawny. Kod QR jest generowany raz podczas sesji wymiany i zabezpieczony kluczem sesyjnym. Klucz sesyjny jest zdefiniowany przez użytkownika i nie jest wymieniany w naszej aplikacji. Podczas odczytywania kodu QR za pomocą aplikacji w urządzeniu docelowym użytkownik jest proszony o podanie dokładnego klucza sesyjnego.

Dodawanie kamery: nazwa, adres, port, strumienie, użytkownik oraz hasło

Dane wprowadzane ręcznie, które są potrzebne do konfiguracji kamer w aplikacji są zapisywane wyłącznie w danych aplikacji na urządzeniu mobilnym. Dane te nie są przekazywane żadnym zewnętrznym protokołem komunikacyjnym. Dane nie są przekazywane na zewnątrz również w przypadku wyboru automatycznego wyszukiwania kamer w sieci. Wszelkie dane konfiguracyjne i dostępowe pozostają w pamięci aplikacji.

Lokalizacja

Lokalizacja jest wykorzystywana przy konfiguracji BE WAVE SMART HUB. Synchronizuje kontroler ze strefą czasową użytkownika tak, aby sterowanie urządzeniami odbywało się w odpowiednim momencie. Nie zapisujemy i nie udostępniamy lokalizacji użytkowników.

Poza aplikacją

Dane

Dane / cel

Cel

Dane rejestru zdarzeń i analityka

Podjęcie decyzji o korzystaniu z aplikacji oznacza zgodę na stosowanie przez nas technologii analitycznych udostępnianych poprzez Google Play Console oraz Apple Store Connect Powyższe technologie stosujemy do zbierania anonimowych danych, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej aplikacji. Dzięki tym narzędziom dowiadujemy się jak ulepszyć jej obsługę i które z jej funkcji są używane. Dane rejestru zdarzeń mogą zawierać np. nazwę urządzenia, wersję systemu operacyjnego, wersję aplikacji, czas i datę korzystania z aplikacji. Dane rejestru zdarzeń są zbierane tylko po to, aby umożliwić nam rozwój i doskonalenie naszej aplikacji i nie są przetwarzane poza wspomnianymi narzędziami.

Zmiany

Wszelkie zmiany i aktualizacje polityki będą wprowadzane w niniejszy dokumencie dlatego zalecamy okresowe śledzenie strony pod kątem zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników poprzez opublikowanie na niniejszej stronie nowej polityki prywatności. Zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej.