STAM-VIEW

System zdalnego dostępu do stacji monitorującej STAM-2

Zdalny podgląd zdarzeń w systemie

STAM-VIEW

STAM-VIEW jest rozszerzeniem systemu STAM-2. Zapewnia możliwość zdalnego podglądu zdarzeń napływających od wybranych abonentów stacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, firma prowadząca monitoring może uzupełnić swoją ofertę o bieżący dostęp do przesyłanych informacji – łącznie z historią monitorowania zdarzeń. Dla użytkowników systemu, właścicieli chronionych obiektów, oznacza to możliwość zdalnego weryfikowania stanu systemu – w dowolnej chwili. 

Cechy systemu STAM-VIEW

rozszerzenie systemu stacji monitoringu o możliwość zdalnego podglądu zdarzeń

dostęp za pomocą przeglądarki www

możliwość weryfikacji stanu systemu na odległość

ułatwienie testowania przy uruchomieniu i okresowej konserwacji

skuteczne zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych

możliwość filtrowania zdarzeń zarejestrowanych przez stację

system wiadomości tekstowych ułatwiający komunikację wewnętrzną

funkcje ułatwiające sporządzanie kopii zapasowych

hierarchiczna konfiguracja kont użytkowników systemu

Korzyści ze stosowania STAM-VIEW

Dla stacji monitorującej:

  • odciążenie od konieczności udzielania informacji telefonicznej o napływających zdarzeniach
  • uzupełnienie swojej oferty o możliwość dostępu do przekazywanych informacji (w czasie rzeczywistym), w tym do historii monitorowanych zdarzeń.

Hierarchiczna konfiguracja kont usprawnia bezpieczne nadawanie uprawnień osobom korzystającym z systemu – administratorom, instalatorom oraz użytkownikom końcowym. Program oferuje szereg narzędzi:

  • filtrowanie
  • wiadomości wewnętrzne pomiędzy użytkownikami
  • przeglądy stanów i danych (zależnie od uprawnień), dzięki czemu znacząco ułatwia codzienną pracę profesjonalistów z branży i podnosi atrakcyjność usług firm zajmujących się prowadzeniem monitoringu.

Dla instalatorów:

  • łatwe testowanie systemu w momencie uruchamiania
  • usprawnienie procedury okresowej konserwacji systemu
  • możliwość skutecznego określenia poziom uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu: administratorów, instalatorów i użytkowników końcowych

System STAM-VIEW pozwala na znaczące usprawnienie procesu testowania łączności. Umożliwia tym samym weryfikację poprawnej konfiguracji torów transmisji w trakcie instalacji, a także okresową konserwację Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu.

Dla użytkowników:

  • możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym
  • poczucie kontroli i bezpieczeństwa

STAM-VIEW
na co dzień

Zobacz w jaki sposób STAM-VIEW może pomóc w Twoim codziennym życiu!

STAM-VIEW
na co dzień

Zobacz w jaki sposób STAM-VIEW może pomóc w Twoim codziennym życiu!

STAM-VIEW DEMO

W celu pełnego przetestowania funkcjonalności STAM-VIEW wystarczy skorzystać z wersji demonstracyjnej, współpracującej z serwerem STAM-2, zainstalowanym w siedzibie SATEL. Przygotowana konfiguracja umożliwia przetestowanie zarówno możliwości stacji monitorowania STAM-2, jak i centrali alarmowej VERSA  IP, za pomocą aplikacji mobilnej VERSA  CONTROL.

Uruchomienie, konfiguracja i obsługa STAM-2:

Pobierz i zainstaluj

testową wersję klienta STAM-2

Uruchom program i zaloguj się

używając poniższych ustawień:

IP: 188.252.0.171

Port: 3000

Login: satel1, satel2,… satel10

Hasło: satel1, satel2,… satel10

Włącz historię zdarzeń, gdzie będziesz mógł obserwować napływające do stacji zdarzenia

z obiektów.

Po otrzymaniu zdarzenia alarmowego, awarii lub błędnego stanu czuwania przystąp do jego obsługi, wykonaj kolejne działania, które wcześniej określił administrator systemu.

Testowanie rozbudowanych funkcjonalności aplikacji

Istnieje również możliwość prowadzenia monitoringu przez dowolną centralę alarmową – torem komutowanym lub przez urządzenia ETHM lub GPRS, oferowane przez SATEL, do prezentowanego serwera.

Dane na karty STAM:

Karta o adresie 0 – telefoniczna STAM-1P, tel. 58 320 94 16

Karta o adresie 1 – ethernetowa STAM-1RE, IP: 188.252.0.171

Port zaawansowany: 12345, klucz: satel

Port prosty: 54321, klucz: edbca

Uruchomienie STAM-VIEW

W przeglądarce www wpisz adres https://stamview.satel.pl/

W oknie logowania podaj poniższe dane:
Nazwa użytkownika: Administrator
Hasło: satel

Po zalogowaniu możesz dodać własnego użytkownika oraz przydzielić mu listę obiektów, do których ma mieć dostęp.

Bez konfigurowania dodatkowych obiektów w STAM-2, dostęp mamy jedynie do obiektu VERSA IP. Sterowanie tą centralą odbywa się za pomocą aplikacji VERSA CONTROL.

Sterowanie centralą VERSA IP za pomocą aplikacji VERSA CONTROL

Uruchom aplikację w urządzeniu mobilnym. W oknie dodawania nowego urządzenia zeskanuj kod QR (zabezpieczenie kodu 0000) lub wprowadź poniższe dane:

MAC: 00 1B 9C 0C 10 38

ID: 4EA9046140462838

Hasło użytkownika: 1111

Po zalogowaniu dostępne jest załączanie i wyłączanie czuwania, blokowanie wejść, sterowanie wyjściami, sprawdzanie awarii oraz sprawdzanie historii zdarzeń.

Instalacja STAM-VIEW

Chcąc rozbudować stację monitorującą o  STAM-VIEW należy przygotować komputer – pełniący rolę serwera – na którym zainstalowane zostanie odpowiednie oprogramowanie.
Dążąc do maksymalnego uproszczenia wymaganej konfiguracji, a także zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych, STAM-VIEW dystrybuowany jest w postaci wirtualnej maszyny, bazującej na rozwiązaniach firmy VMware.

Do konfiguracji i uruchomienia systemu nie jest wymagana szczegółowa wiedza z zakresu IT – szczegółowa instrukcja prowadzi, krok po kroku, przez cały proces instalacji.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

STAM-VIEW zaimplementowano mechanizmy zabezpieczające system przed nieautoryzowanym dostępem, a także zapewniające ochronę danych oraz ciągłość dostępu do usług.

AKADEMIA SATEL

SATEL prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu instalowania i zarządzania stacji monitoringu STAM-2, w ramach których omawiany jest także system STAM-VIEW.

Kategorie produktów

charakterystyka

instrukcje

oprogramowanie

certyfikaty

dane techniczne

materiały informacyjne