STAM-2 DEMO

Wersja demonstracyjna programu STAM-2

STAM-2 DEMO jest to demonstracyjna wersja programu STAM-2 Pro umożliwiająca poznanie jego wszystkich funkcjonalności.

STAM-2 DEMO umożliwia podłączenie się do serwera stacji monitorującej STAM-2 znajdującej się w siedzibie firmy SATEL i dostępnej dla użytkowników zewnętrznych. W ten sposób możliwe jest zarządzanie sygnałami odbieranymi przez moduły tej stacji.

Aplikacja zapewnia obsługę przychodzących zdarzeń przez kilku operatorów na wielu stanowiskach tworzących sieć. Oprogramowanie współpracuje z systemem wizualnej weryfikacji alarmu. Możliwe jest odbieranie transmisji przesyłanych linią telefoniczną, siecią Ethernet (TCP/IP) lub siecią GSM (SMS i CLIP), przychodzących od ponad 50 000 abonentów Każdy z abonentów może mieć przypisanych kilkanaście identyfikatorów, przy czym każdy abonent i jego identyfikator mogą posiadać niezależnie zdefiniowane różne kategorie kodów przychodzących (alarm, załączenie i wyłączenie czuwania, awaria, koniec awarii, transmisja testowa itp.).

Program może odbierać i klasyfikować sygnały zdarzeń jako wymagające interwencji z automatycznym sygnalizowaniem sytuacji wyjątkowej. Umożliwia to tworzenie i archiwizację raportów dla poszczególnych abonentów, operatorów oraz systemu stacji monitorującej. Do historii zdarzeń zostają zapisywane wszystkie odebrane zdarzenia, niezależnie od obecności identyfikatora danego zdarzenia w bazie. O bezpieczeństwo zapisywanych danych dba funkcja kodowania.

 • obsługa abonentów monitorujących się po linii telefonicznej, z wykorzystaniem sieci GSM lub przez sieć Ethernet
 • oprogramowanie pracujące w środowisku WINDOWS, pozwalające na pracę wielu operatorów na wielu stanowiskach tworzących sieć
 • współpraca z systemem wizualnej weryfikacji alarmu
 • obsługa ponad 50 000 abonentów
 • możliwość nadawania kilkunastu identyfikatorów dla każdego abonenta
 • różne kategorie kodów otrzymywanych od abonentów, niezależnie definiowane dla każdego abonenta i identyfikatora
 • zgłaszanie sytuacji wymagających interwencji
 • selekcja zdarzeń wymagających interwencji
 • tworzenie raportów dla abonentów, operatorów i systemu stacji
 • archiwizacja danych
 • możliwość importowania danych z programu STAM-1

 

Poniżej znajduje się krótka instrukcja korzystania z programu DEMO

Uruchomienie, konfiguracja i obsługa STAM-2:

 • Pobierz i zainstaluj testową wersję klienta STAM-2 v1.5.08 (screen 1)
 • Uruchom program (screen 2) i zaloguj się (screen 3) używając poniższych ustawień:
  • IP: 188.252.0.171
  • Port: 3000
  • Login: satel1, satel2, … satel10
  • Hasło: satel1, satel2, … satel10
 • Włącz historię zdarzeń gdzie będziesz mógł obserwować napływające do stacji zdarzenia z obiektów (screen 4).
 • Po otrzymaniu zdarzenia alarmowego, awarii lub błędnego stanu czuwania przystąp do jego obsługi (screen 7), wykonaj kolejne działania, które wcześniej wyedytował administrator systemu.

 

Testowanie rozbudowanych funkcjonalności aplikacji

Istnieje dodatkowo możliwość monitorowania się dowolną centralą alarmową torem komutowanym lub przez urządzenia ETHM lub GPRS oferowane przez firmę SATEL do prezentowanego serwera.

Namiary na karty STAM:

 • Karta o adresie 0 - telefoniczna STAM-1P, tel. 58 522 66 74
 • Karta o adresie 1 - ethernetowa STAM-1RE, IP:188.252.0.171
  • Port zaawansowany: 12345, klucz: satel
  • Port prosty: 54321, klucz: edbca

 

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.