Otwarcie pracowni SATEL w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

4 października 2017 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni eduSATEL. Zapewni ona studentom uzyskanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej ochrony mienia.

Uroczystość uświetnili: Prorektor ds. kształcenia: kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW, Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk, prof. AMW, Prodziekan ds. nauki: kmdr dr hab. inż. Andrzej Żak, prof. AMW, Prodziekan ds. kształcenia i studenckich: kmdr por. dr inż. Piotr Bekier, a także przedstawiciele 3 i 8 Flotylli Okrętów oraz Wojskowej Akademii Technicznej, wraz z kadrą naukową i dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej. Firmę SATEL reprezentował Koordynator projektu eduSATEL, Pan Maciej Domagalski.

W pracowni gdyńskiej uczelni mieści się osiem podwójnych stanowisk wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia firmy SATEL. Zapewnią one studentom optymalne warunki do poznawania, tworzenia oraz konfiguracji systemów sygnalizacji włamania i napadu, jak również systemów kontroli dostępu.

 

Pozostałe informacje


05-02-2020

  Szkolenia wyjazdowe

19-02-2018

  Gala Seecom 2018

23-10-2017

  Otwarcie pracowni SATEL w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

25-05-2016

  STAM-VIEW – film

21-05-2013

  SATEL wspiera GOPR

21-06-2012

  SATEL wspiera GOPR

12-06-2012

  Gdynia Design Days

14-05-2012

  Modernizacja sieci

05-12-2011

  Gazele Biznesu 2011

31-08-2011

  Projekt eduSatel

26-01-2011

  MobileKPD2

10-01-2011

  Szkolenia VERSA

28-07-2010

  Akademia SATEL

16-06-2010

  SATEL wspiera GOPR