Otwarcie Laboratorium na Politechnice Koszalińskiej

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, a firmą SATEL dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w ramach projektu eduSATEL, podpisane 18 maja 2011 r., zwieńczone zostało sukcesem. 28 września 2011 roku w murach Politechniki Koszalińskiej odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Systemów Alarmowych SATEL.

Zajęcia rozpoczną się w roku akademickim 2011/2012. Początkowo będą w nich uczestniczyć dwie grupy laboratoryjne ze specjalności: Inżynieria Systemów Komputerowych oraz Optoelektronika. Docelowo, Laboratorium będzie również dostępne dla pozostałych specjalności wydziału - Systemów elektronicznych i Telekomunikacji cyfrowej.

Podczas oficjalnej części otwarcia Laboratorium, głos zabierali: Prorektor ds. Kształcenia prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński, Dziekan prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński, Prodziekan ds. Badań Naukowych Kierownik Katedry Podstaw Elektroniki prof. dr hab. Aleksy Patryn, oraz Współwłaściciel firmy SATEL Ireneusz Kowaluk, Członek Zarządu. Firmę Satel reprezentowali również: Kierownik Działu Marketingu Agnieszka Pitrus i Koordynator projektu eduSatel Maciej Domagalski.

Szczegółową prezentację ośmiu dwuosobowych stanowisk, w pełni wyposażonych w urządzenia firmy Satel, poprowadzili Doktoranci z Katedry Podstaw Elektroniki Łukasz Chrobak i Maciej Kubicki. Po części oficjalnej goście mogli osobiście przetestować urządzenia i wymienić się opiniami na temat projektu.

Aktualnie firma SATEL współpracuje już z 4 szkołami średnimi i 4 uczelniami wyższymi. Działalność ta obejmuje m.in. wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z zakresu Systemów Alarmowych, przeszkolenie kadry szkoły lub uczelni oraz zapewnienie stałej opieki merytorycznej specjalistów firmy SATEL.

 

Pozostałe informacje


05-07-2017

  SATEL na IFSEC 2017

20-01-2017

  PERFECTA Tour 2017

06-12-2016

  SATEL na BEZPEKA 2016

06-05-2016

  SATEL na SECUREX 2016

24-02-2016

  Wizyta firmy Defence

16-04-2014

  SATEL na SECUREX 2014

18-12-2013

  Szkolenie ARMO/SATEL

17-10-2013

  Konferencja w Grecji

09-08-2013

  Seminarium w Kijowie

26-06-2013

  Seminarium w Moskwie

30-09-2011

  Otwarcie Laboratorium na Politechnice Koszalińskiej