ACCO-KP2

Kontroler przejścia

Kontroler ACCO-KP2 przeznaczony jest do kontroli jednego przejścia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu ACCO lub ACCO NET. Moduł może również pracować jako samodzielne urządzenie. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu, karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego w formie karty, breloka itp.) lub pastylki DALLAS.

Urządzenie charakteryzują rozbudowane możliwości konfiguracji, m.in. w zakresie uprawnień użytkowników i harmonogramów czasowych dla każdego z nich. W nieulotnej pamięci mogą być zarejestrowane ponad 24 tysiące zdarzeń. ACCO-KP2 wyposażony jest w 2 wyjścia typu OC (np. do obsługi dwukierunkowych bramek i furt obrotowych) oraz 1 wyjście przekaźnikowe do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Wejścia i wyjścia modułu mogą być także stosowane do współpracy m.in. z systemem alarmowym.

Programowanie ACCO-KP2 oraz funkcje realizowane przez to urządzenie różnią się w zależności od systemu, którego częścią jest kontroler. W ramach ACCO konfigurowanie odbywa się w programie ACCO-SOFT-LT, zaś komputer, na którym jest ono zainstalowane, połączony jest z kontrolerem przez magistralę RS-485 przy użyciu konwertera ACCO-USB. W przypadku systemu ACCO NET kontroler łączy się z centralą kontroli dostępu ACCO-NT za pośrednictwem magistrali RS-485. Z kolei komunikacja między centralą, serwerem systemu, a komputerem z programem konfiguracyjnym ACCO Soft, odbywa się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

 • nadzorowanie pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia
 • praca autonomiczna lub w systemie ACCO / ACCO NET
 • 1024 użytkowników (praca autonomiczna lub w systemie ACCO)
 • definiowanie uprawnień użytkowników
 • możliwość przydzielenia użytkownikowi kodu, karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego w formie karty, breloka itp.) lub pastylki DALLAS
 • obsługa różnych terminali umożliwiających identyfikację użytkownika - manipulatorów, klawiatur i czytników
 • obsługiwane formaty transmisji
  • EM Marin (czytniki SATEL)
  • Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56
  • DALLAS
 • harmonogramy czasowe
  • 256 schematów tygodniowych
  • 256 schematów dziennych
  • 256 ramek czasowych
 • świąteczne schematy dostępu
 • nieulotna pamięć do 24 576 zdarzeń
 • rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu obecności
 • funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
 • programowanie:
  • praca autonomiczna lub w systemie ACCO - komputer z programem ACCO-SOFT-LT
  • w systemie ACCO NET - komputer z programem ACCO Soft
 • pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania
 • możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
  • lokalnie (pojedynczy moduł) - podłączenie do gniazda USB modułu
  • przez magistralę RS-485 (jeden lub wiele kontrolerów) – z wykorzystaniem konwertera ACCO-USB
  • zdalnie w trybie broadcast (jeden lub wiele kontrolerów) – za pośrednictwem centrali ACCO-NT (w ramach systemu ACCO NET)
 • odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu
 • limitowanie wejść (dotyczy tylko systemu ACCO)
 • kontrola stanu zasilania przy współpracy z zasilaczem APS-412 / APS-612 / APS-1412 – podłączonym do złącza APS w module

Uwaga
Moduł ACCO-KP2 jest obsługiwany w ramach systemu ACCO NET od wydania 1.8.

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.