Dział Badań SATEL dysponuje bogato wyposażonym zapleczem urządzeń:

Dział Badań SATEL - wyposażenie laboratorium

Schaffner GTEM LT-950

Komora GTEM do badań emisji oraz odporności

(testowanie urządzeń w izolacji od zewnętrznych pół elektromagnetycznych)

Schaffner GTEM LT-950

• zakres częstotliwości: 9 kHz – 6 GHz
• badanie emisji urządzeń oraz ich oporności na pole elektromagnetyczne

Rohde & Schwarz FSVR30

Urządzenie do analizy sygnału i widma oraz analizy widma w czasie rzeczywistym

Rohde & Schwarz FSVR30

• płynny pomiar i wyświetlanie widma (w dziedzinie czasu z rozpiętością do 40 MHz) w czasie rzeczywistym
• rejestracja wszystkich zdarzeń do analizy, niezależnie od czasu ich trwania
• zakres częstotliwości: 10 Hz – 30 GHz
• analiza widma w czasie rzeczywistym do 30 GHz
• pomiar emisji promieniowanej oraz emisji przewodzonej badanych urządzeń
• intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego

Rohde & Schwarz ZVL3

Wektorowy analizator sieci

(VNA - forma analizatora sieci radiowej)

Rohde & Schwarz ZVL3

• pomiar amplitudy i właściwości faz
• mierzenie parametrów macierzy S
• zakres częstotliwości: 9 kHz – 3 GHz
• porty: 2 x 50 Ohm
Szerokie zastosowania przy projektowaniu urządzeń bezprzewodowych.

Tester ESD emtest "dito"

zaawansowany tester do symulacji impulsów ESD

Tester ESD emtest "dito"

• zaawansowany tester ESD do symulacji impulsów ESD (zgodnie z IEC 61000-4-2 oraz pozostałymi normami)
• zakres napięcia: 500 V - 16,500 V

Compact NX5

Wielofunkcyjny generator testowy EFT, BURST, SURGE oraz POWER FAIL – do 5,5 kV

Compact NX5

Ultra kompaktowy i najbardziej wszechstronny tester – obejmujący wymagania zaburzeń typu transient oraz zasilania – zgodny z międzynarodowymi normami (publikacje podstawowe i normy ogólne) oraz normami produktowymi.

• moduł Burst (IEC/EN 61000-4-4) do 5,5 kV
• moduł Surge (IEC/EN 61000-4-5) do 5 kV
oraz sieci sprzęgające:
• CNV 508T5 sieć sprzęgająca dla nieekranowanych niesymetrycznych linii (linie komunikacyjne)
• CNV 504N sieć sprzęgająca dla nieekranowanych symetrycznych linii (linie sygnałowe/danych)

ZESTAW DO BADANIA ODPORNOŚCI

Urządzenie do analizy sygnału i widma oraz analizy widma w czasie rzeczywistym

ZESTAW DO BADANIA ODPORNOŚCI

• miernik mocy NRVD Rhode & Schwarz
• generator Rhode & Schwarz 9 kHz – 6 GHz
• wzmacniacz Schaffner 80 MHz – 1 GHz
• wzmacniacz Schaffner 0,8 GHz – 3 GHz
• wzmacniacz Rhode & Schwarz 2,5 GHz – 6 GHz

Zestaw do generowania pola elektromagnetycznego w komorze GTEM i badania wpływu wywieranego na działanie badanych urządzeń (IEC/EN 61000-4-3) – w połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem Rhode & Schwarz.

Schaffner GTEM LT-950

Komora GTEM do badań emisji oraz odporności
(testowanie urządzeń w izolacji od zewnętrznych pół elektromagnetycznych).

Rohde & Schwarz FSVR30

Urządzenie do analizy sygnału i widma oraz analizy widma
w czasie rzeczywistym.

Rohde & Schwarz ZVL3

Wektorowy analizator sieci
(VNA – forma analizatora sieci radiowej).

Szerokie zastosowania przy projektowaniu urządzeń

Tester ESD emtest "dito"

zaawansowany tester do symulacji
impulsów ESD

Compact NX5

Wielofunkcyjny generator testowy EFT, BURST, SURGE oraz POWER FAIL – do 5,5 kV.

Ultra kompaktowy i najbardziej wszechstronny tester – obejmujący wymagania zaburzeń typu transient oraz zasilania – zgodny z międzynarodowymi normami (publikacje podstawowe i normy ogólne) oraz normami produktowymi.

oraz sieci sprzęgające:

Zestaw do badania odporności

Zestaw do generowania pola elektromagnetycznego w komorze GTEM i badania wpływu wywieranego na działanie badanych urządzeń (IEC/EN 61000-4-3) – w połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem Rhode & Schwarz.

Dział Badań SATEL wyposażony jest w sprzęt i oprogramowanie czołowych światowych producentów, a badania przeprowadzają wykwalifikowani naukowcy