W naszym nieakredytowanym laboratorium wykonujemy większość badań z zakresu Dyrektywy EMC oraz wybrane badania z zakresu LVD oraz RED.​

Kompatybilność elektromagnetyczna

(zakres dyrektywy EMC)

  • badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  • badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
  • badanie odporności na szybkie stany przejściowe/wiązki zaburzeń elektrycznych (BURST)
  • badanie odporności na udary (SURGE)
  • odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
  • badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
Dział Badań SATEL – kompatybilność elektromagnetyczna
Dział Badań SATEL – bezpieczeństwo urządzeń

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

(zakres dyrektywy LVD)

  • badania wytrzymałości i odporności dielektrycznej w zakresie od 50 V DC do 5000 V DC

Badania przygotowawcze dotyczące zgodności produktu radiowego

z Dyrektywą RED

Dział Badań SATEL – Badania RED
Dział Badań SATEL – badania środowiskowe

Odporność na działania środowiskowe

  • badania na oddziaływania środowiskowe z zakresu temperatur od -40 °C do +70 °C, wilgotność względna do 95% (m.in. EN 60950)

Odporność na udary mechaniczne

  • badania odporności urządzeń na udary mechaniczne o energii 0.2 J, 0.35 J, 0.5 J, 0.7 J, 1 J (m.in. EN 60950)
Dział Badań SATEL – odporność na uderzenia