ACSP-RSI

Moduł izolacji galwanicznej magistrali RS-485

Moduł ACSP-RSI służy do odizolowania galwanicznego centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402 i panelu wyniesionego APSP-402 połączonych za pomocą magistrali RS-485. Dzięki temu panel wyniesiony nie musi być podłączane do tego samego obwodu ochronnego PE, co centrala. Moduł może służyć do podłączenia drukarki termicznej szeregowej, która może drukować zdarzenia zarejestrowane przez centralę.

  • izolacja galwaniczna magistrali RS-485
  • port RS-485 do podłączenia centrali ACSP-402 / panelu wyniesionego APSP-402
  • port RS-485 do podłączenia drugiego modułu ACSP-RSI
  • możliwość podłączenia drukarki termicznej szeregowej
  • zasilanie 12...18 V DC z centrali ACSP-402 / panelu wyniesionego APSP-402
  • zdejmowane zaciski montażowe
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.