ACSP Soft

Program konfiguracyjny Adresowalnej Centrali Sygnalizacji Pożarowej

Program ACSP Soft umożliwia konfigurację i diagnostykę systemu sygnalizacji pożarowej ACSP bazującego na centrali ACSP-402. Konfigurowanie systemu jest możliwe po uzyskaniu dostępu do centrali na poziomie 3.

 • praca w środowisku Windows 7/8/10/11
 • programowanie centrali ACSP-402 oraz innych urządzeń systemu
 • identyfikacja oraz weryfikacja urządzeń w systemie
 • program umożliwia wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego centrali w trybie off-line
 • graficzne odwzorowanie struktury systemu
 • edycja nazw poszczególnych urządzeń pętlowych, stref, wejść oraz wyjść przekaźnikowych
 • edycja komunikatu wyświetlanego na wyświetlaczu LCD w czasie dozorowania
 • odczyt pamięci zdarzeń systemu
 • odczyt pamięci alarmów
 • opcja eksportu odczytanej pamięci zdarzeń oraz pamięci alarmów do pliku CSV
 • bezpośrednie podłączenie do komputera przez port USB centrali
 • opcja tworzenia raportów z testów systemu
 • eksport konfiguracji do pliku np. PDF
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.