ACSP-402

Centrala sygnalizacji pożarowej

Centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402 przeznaczona jest do:

 • sygnalizowania pożaru zgłoszonego przez automatyczne lub ręczne ostrzegacze pożarowe
 • poinformowania o miejscu wykrycia pożaru
 • uruchomienia głośnej sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizatory), aby ostrzec o pożarze osoby przebywające na terenie chronionego obiektu
 • zgłoszenia pożaru właściwym służbom (np. straży pożarnej)
 • sterowania urządzeniami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru
 • uruchomienia urządzeń służących do automatycznego gaszenia pożaru

 

Strefy

 • grupowanie automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w celu podzielnia chronionego obiektu ma mniejsze obszary
 • do 256 stref
 • grupowanie automatycznych ostrzegaczy pożarowych w podstrefach na potrzeby wariantów alarmowania w strefie

 

Grupy

 • grupowanie sygnalizatorów
 • powiązywanie z grupą wskaźników zadziałania, wejść i wyjść
 • do 32 grup

 

Adresowalne linie dozorowe

 • obsługa następujących linii dozorowych:
  • pętla
  • promień
  • pętla z odgałęzieniem (z promieniem)

 

Wejścia

 • 4 programowalne wejścia na płycie głównej centrali (NO, NC)
 • nadzorowanie stanu urządzeń zewnętrznych, np. do powiadamiania o alarmach pożarowych i uszkodzeniach

 

Wyjścia

 • 2 wyjścia do sterowania sygnalizatorami konwencjonalnymi
 • wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji alarmów pożarowych
 • wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji sygnałów uszkodzenia
 • 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych
  • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
  • wyjście do sterowania automatycznymi przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi
 • wyjście zasilające 24 V DC
 • wyjście dedykowane do zasilania modułów ACSP-ETH i ACSP-RSI
 • opóźnienie sygnałów na wyjściach

 

Magistrala komunikacyjne RS-485

 • możliwość podłączenia
  • panelu wyniesionego APSP-402
  • modułu ACSP-ETH (rozbudowa centrali o łącze Ethernet)
  • modułu ACSP-RSI (optoizolacja magistrali i podłączenie drukarki)

 

Konfigurowanie

 • konfigurowanie przy pomocy przycisków na panelu czołowym centrali
 • bezpłatny program ACSP Soft umożliwiający konfigurowanie centrali (port USB)

 

Pamięć zdarzeń

 • nieulotna pamięć do 9999 alarmów pożarowych
 • nieulotna pamięć 8999 zdarzeń (w tym alarmów pożarowych)

 

Powiadamianie e-mail (wymaga podłączenia modułu ACSP-ETH)

 • 4 adresy do powiadamiania
 • wybór typów zdarzeń do powiadamiania
 • okresowe raporty diagnostyczne

 

Moduł płyty głównej centrali

 • diody LED informujące o statusie centrali i urządzeń zewnętrznych
 • wyświetlacz LCD umożliwiający:
  • konfigurowanie centrali
  • wyświetlanie informacji o alarmie pożarowym
  • wyświetlanie komunikatów o blokadach, testach oraz uszkodzeniach
  • przeglądanie listy aktualnych blokad, testów oraz uszkodzeń
  • przeglądanie historii alarmów i innych zdarzeń
 • port USB umożliwiający podłączenie komputera
 • złącze do podłączenia zasilacza
 • złącze do podłączenia akumulatora
 • wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
 • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem bateryjnym

 

Zasilanie

 • obsługa zasilacza impulsowego APS-318 (zasilanie główne)
 • automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne (akumulator) w przypadku awarii zasilania głównego
 • układ ładowania akumulatora z kompensacją temperaturową napięcia ładowania
 • kontrola stanu akumulatora (brak akumulatora, rozładowany akumulator lub zbyt duża rezystancja wewnętrzna akumulatora)
 • odłączanie rozładowanego akumulatora
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.