ACCO-NT2

Centrala kontroli dostępu

ACCO-NT2 to centrala kontroli dostępu, która jest elementem systemu kontroli dostępu ACCO NET. Wprowadza on wiele przydatnych rozwiązań zarówno dla administratora systemu, jak i dla użytkownika. Jest to m.in. centralizacja systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z przeglądarki.

Centrala ACCO-NT2 posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania. Co więcej, centrala zapewnia obsługę 8000 użytkowników (do 65 000 w całym systemie), a każdemu z nich można przypisać 4 identyfikatory (karty, breloki, pastylki Dallas itp.) oraz pilota.

Pojedyncza centrala ACCO-NT2 może być zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus.

 • obsługa do 255 modułów kontroli dostępu
 • możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)
 • możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)
 • 8 wejść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wejść
 • 8 wyjść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wyjść
 • 2 wyjścia wysokoprądowe na płycie głównej centrali realizujące funkcję wyjść zasilających (obciążalność każdego z wyjść: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
 • możliwość podłączenia do 32 ekspanderów bezpośrednio do centrali: INT-E, INT-IORS, INT-O, INT-ORS, INT-PP, INT-RX-S
 • zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
 • gniazdo do podłączenia zasilacza buforowego APS-412, APS-612 lub APS-1412
 • gniazdo USB MINI-B umożliwiające konfigurowanie ustawień sieciowych oraz aktualizację oprogramowania centrali
 • diody LED informujące o stanie:
  • komunikacji pomiędzy centralą a magistralami RS-485, komputerem i serwerem
  • układu zasilania
  • karty microSD
 • zdarzenia zapisywane są w nieulotnej pamięci centrali:
  • do 1 000 000 zdarzeń z centrali
  • 100 000 zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu
 • liczba użytkowników: 8000 w centrali (65 000 w całym systemie)
 • możliwość przydzielenia użytkownikowi:
  • kodu
  • transpondera pasywnego (w formie np. karty zbliżeniowej lub breloka)
  • pastylki Dallas
  • pilota
 • możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i 1 pilota
 • dostęp do wybranych stref w określonym przedziale czasowym
 • możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu
 • realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach
 • obsługa tripodów (kołowrotów)
 • możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów
 • możliwość montażu centrali w obudowie OPU-3 P lub OPU-4 P

Uwaga!
Centrala ACCO-NT2 w wersji:

 • 1.15.xxx współpracuje z ACCO Server w wersji 1.18.xxx

Centrala kontroli dostępu ACCO-NT2 współpracuje z kontrolerami przejścia ACCO-KP2 oraz archiwalnymi modelami ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS (wyłącznie w wersji 3.06 lub wyższej).

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.