ASD-250

Bezprzewodowa czujka dymu

Bezprzewodowa czujka dymu

ASD-250

Błyskawiczna i skuteczna detekcja zagrożenia ogniowego to podstawowe zadanie ochrony przeciwpożarowej. 

Dlatego wszelkie pomieszczenia mieszkalne, przemysłowe, a także użytku publicznego warto wyposażyć w urządzenia umożliwiające szybkie wykrycie pojawienia się dymu widzialnego. Rozwiązanie takie zaleca również Komenda Główna Straży Pożarnej.

Doskonałym rozwiązaniem, zapewniającym wysoki poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego, jest czujka dymu ASD-250.

ASD-250 może działać w dwóch trybach: autonomicznym lub w ramach systemu ABAX 2 / ABAX  

Praca w trybie autonomicznym

Czujka ASD-250 jest doskonałym rozwiązaniem dla niewielkich obiektów, w których wykrycie pojawienia się dymu jest kluczowe, lecz nie zachodzi potrzeba tworzenia pełnego systemu przeciwpożarowego.

Urządzenie to spełnia wymagania normy EN 14604 dla czujek autonomicznych, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Tryb pracy w ramach systemu ABAX 2 lub ABAX

ASD-250 może pracować także w ramach dwukierunkowego bezprzewodowego systemu ABAX 2 lub ABAX. Jeśli znajduje się w nim kilka takich urządzeń, to w przypadku wykrycia dymu przez jedno z nich informacja może zostać przekazana, przez kontroler, do innych czujek ASD-250, co z kolei uruchomi w nich sygnalizację akustyczną i optyczną.

Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza czas reakcji na powstałe zagrożenie. Zwłaszcza, gdy poszczególne czujki zostały rozmieszczone np. w pomieszczeniach znajdujących się na różnych kondygnacjach.

Konstrukcja czujki ASD-250

Czyny mówią więcej niż słowa

Zobacz jak nasza czujka ASD-250 może uchronić Twój dom przed potencjalnym zagrożeniem pożarem.

Właściwości

Kategorie produktów

charakterystyka

instrukcje

oprogramowanie

certyfikaty

dane techniczne

materiały informacyjne