INT-GSM LTE

Moduł komunikacyjne LTE dla central INTEGRA i INTEGRA Plus

Moduł komunikacyjny LTE dla central INTEGRA i INTEGRA Plus

INT-GSM LTE

Urządzenie realizuje monitoring z użyciem transmisji danych komórkowych (TCP/UDP) lub wiadomości SMS.

Może również przekazywać informacje o zdarzeniach do zainteresowanych osób – poprzez wiadomości SMS, usługę CLIP lub powiadomienia PUSH. Gdy INT-GSM LTE współpracuje z centralą z serii INTEGRA Plus, dostępny jest dodatkowy sposób przesyłania powiadomień: wiadomości e-mail. Treść wszystkich komunikatów, niezależnie od sposobu ich przekazywania, bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń i generowana jest automatycznie.

Komunikacja z centralą alarmową, za pośrednictwem modułu INT-GSM LTE, może odbywać się poprzez usługę zestawiania połączeń SATEL.

W efekcie dostępna jest zdalna:

  • konfiguracja ustawień systemu przy użyciu programu DLOADX
  • administracja systemem z wykorzystaniem oprogramowania GUARDX
  • obsługa z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL.

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie funkcjami systemu alarmowego, w ramach którego pracuje INT-GSM LTE, realizowane jest poprzez:

  • wiadomości SMS
  • bezkosztową usługę CLIP
  • aplikację INTEGRA CONTROL.

Dwa sposoby połączenia
modułu z centralą alarmową

1

bezpośrednio: do magistrali manipulatorów i przez port RS-232

2

za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ETHM-1 Plus: poprzez port RS-485
Połączenie INT-GSM LTE z modułem komunikacyjnym ETHM-1 Plus umożliwia wykorzystanie sieci komórkowej jako zapasowego toru transmisji danych dla centrali INTEGRA lub INTEGRA Plus (alternatywa dla komunikacji przez Ethernet). W przypadku funkcji monitoringu, instalator ma możliwość ustalenia priorytetów wykorzystania poszczególnych torów łączności – Dual Path Reporting – zgodnie z wymaganiami normy EN 50136.

INT-GSM LTE

Moduł komunikacyjny LTE dla central INTEGRA i INTEGRA Plus

Katalog produktów

charakterystyka

instrukcje

oprogramowanie

certyfikaty

dane techniczne

materiały informacyjne