GSM-X LTE

Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny

UNIWERSALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY

GSM-X LTE

GSM-X LTE to uniwersalny moduł komunikacyjny, który oferuje rozbudowaną funkcjonalność i obsługę wielu torów komunikacji.
Z powodzeniem znajdzie liczne zastosowania, m.in. przy monitoringu zdarzeń, powiadamianiu czy zdalnym sterowaniu. Część z tych zadań może realizować równolegle.

Pełna elastyczność

Moduł może być wykorzystywany w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. GSM-X LTE może otrzymywać informacje o zdarzeniach od podłączonej centrali alarmowej lub sterownika, aby przekazać je do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób poprzez sieć komórkową, Ethernet* lub analogową linię telefoniczną PSTN**.
Moduł może służyć do realizacji funkcji zdalnego sterowania, np. włączania czuwania, czy otwierania bramy, m.in. z użyciem aplikacji mobilnej.

GSM-X LTE może dać „nowe życie” starszym systemom alarmowym.

*Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
**Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN

Kompatybilność z centralami alarmowymi

INTEGRA i INTEGRA Plus

GSM-X LTE współpracuje z urządzeniami serii INTEGRA i INTEGRA Plus (połączenie przez RS-232). Może prowadzić monitoring zdarzeń z tychże central wszystkimi dostępnymi torami: audio (przez sieć komórkową lub PSTN*), SMS, Ethernet** i LTE***. Dodatkowo, dla INTEGRA Plus dostępna jest funkcja automatycznego tworzenia powiadomień SMS – treść wiadomości bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń.

GSM-X LTE umożliwia ponadto zdalne połączenie z oprogramowaniem dla central INTEGRA i INTEGRA Plus:

*Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
**Transmisja danych przez sieć Ethernet – przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
***Transmisja danych przez sieć komórkową w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – w zależności od możliwości sieci

Komunikacja

Urządzenie wyposażone jest w telefon komórkowy. Posiada dwa gniazda na karty SIM i pozwala na korzystanie z usług różnych operatorów. W przypadku braku łączności z siecią operatora jednej z kart, automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji. Dużym udogodnieniem są funkcje do obsługi przedpłaconych kart SIM, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i ustawianie powiadomień o przekroczeniu minimalnej kwoty.

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest możliwość prostej rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub telefoniczny GSM-X-PSTN. Otwiera to dostęp do kolejnych mediów komunikacyjnych – sieci Ethernet lub analogowej linii telefonicznej.

Efektywny monitoring

W obszarze monitoringu, skuteczne przekazywanie informacji realizowane jest:

W przypadku udostępniania zdarzeń przez sieć komórkową lub Ethernet***, moduł obsługuje dwa formaty transmisji:

Obsługa kilku torów transmisji – w jednym urządzeniu – gwarantuje szybkie i pewne przekazanie informacji. Z każdego można korzystać niezależnie, definiując konkretne zadania do realizacji.

*Transmisja danych przez sieć komórkową w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – w zależności od możliwości sieci
**Połączenie za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej – przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
***Transmisja danych przez sieć Ethernet – przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Dual Path Reporting

(Monitoring dwutorowy)

GSM-X LTE z podłączonym modułem GSM-X-ETH umożliwia realizowanie monitoringu dwoma niezależnymi torami: przez sieć komórkową* lub Ethernet (możliwość ustalenia priorytetu). Urządzenie stale kontroluje stan połączeń ze stacją monitorującą, a gdy zajdzie taka konieczność, zastępuje jeden kanał drugim.

Natomiast, gdy GSM-X LTE współpracuje z GSM-X-PSTN, monitoring dwutorowy może być realizowany przez sieć komórkową i analogową linię telefoniczną.

GSM-X LTE oferuje możliwość przesyłania monitoringu do dwóch autonomicznych stacji monitorujących. Każda z nich, jeśli zajdzie taka potrzeba, może mieć przypisane dwa adresy IP (monitoring TCP/UDP) lub dwa numery telefonu (monitoring audio).

*Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – w zależności od możliwości sieci komórkowej

Powiadamianie

Moduł GSM-X LTE umożliwia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów. Funkcja ta może być realizowana:

Urządzenie może przekazywać powiadomienia do odbiorcy kilkoma niezależnymi torami. Informacja o zdarzeniu zostanie wysłana wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu zostanie dostarczona nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna.

Bramka GSM

Moduł może w pełni zastąpić linię analogową. Generuje wówczas charakterystyczne dla niej stany napięciowe i sygnały o stanie łącza (np. linia wolna/niedostępna), a po zestawieniu połączenia przez sieć komórkową – przekazuje sygnały z niej przychodzące. Gdy linia jest niedostępna przekierowuje połączenia głosowe do sieci komórkowej. W przypadku central abonenckich PBX pełni rolę dodatkowej linii zewnętrznej, co pozwala zoptymalizować koszty połączeń wychodzących (do sieci komórkowych). Moduł może także filtrować połączenia, generować dźwięk dzwonka oraz informację o numerze dzwoniącego (Caller ID).

Zdalne sterowanie

GSM-X LTE posiada 4 wyjścia, którymi można sterować zdalnie i aktywować z dowolnego miejsca, na kilka sposobów:

Poza sterowaniem czuwaniem systemu alarmowego moduł GSM-X LTE świetnie sprawdzi się przy realizacji funkcji automatyki: do sterowania oświetleniem, bramami, furtkami, roletami czy elektrozaworami. Na życzenie uruchomi ogrzewanie, włączy klimatyzację, instalację oddymiającą, nawadniającą i wiele innych.

Mobilny dostęp

Aplikacja GX CONTROL umożliwia:

Powiadomienia PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do informacji.

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie jej z modułem. Wystarczy wysłać z niej SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft lub w uprzednio skonfigurowanej aplikacji.

Funkcjonalne oprogramowanie

GX Soft to rozbudowane narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL.

Współpraca z programem odbywa się lokalnie (przez USB) lub zdalnie (przez Ethernet* lub sieć komórkową).
*Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Wygodne i bezpieczne połączenie

Korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Konfiguracja komunikacji aplikacji i programu z modułem GSM-X LTE zajmuje jedynie kilka chwil i nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanych ustawień sieciowych. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

GSM-X LTE współpracuje z oprogramowaniem UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację urządzenia. Pozwala to instalatorowi na szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności, bez konieczności dojazdu do obiektu i demontażu modułu.

Uniwersalny moduł komunikacyjny

Komunikacja

 • symulacja linii telefonicznej przez sieć komórkową – bramka GSM
 • wbudowany komunikator audio
 • obsługa dwóch kart SIM
 • łatwa rozbudowa o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub telefoniczny GSM-X-PSTN
 •  
 •  
 •  
 • *Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
  **Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
  ***Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Monitoring zdarzeń

 • Dual Path Reporting zgodny z EN 50136*/**
 • źródła monitoringu:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • zmiana stanu wyjść
 • tory raportowania:
  • sieć komórkowa*** (TCP/UDP)
  • audio (sieć komórkowa / linia telefoniczna PSTN**)
 • SMS
 • Ethernet* (TCP/UDP)

Współpraca z dowolną centralą alarmową

 • wejścia programowalne
 • wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
 • konwersja monitoringu audio (PSTN) na: LTE*, audio (sieć komórkowa / PSTN**), SMS, Ethernet***
 •  
 •  
 •  
 • *Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej
  **Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
  ***Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus

 • szybka transmisja danych
 • monitoring zdarzeń z centrali poprzez interfejs RS-232
 • automatyczna kompozycja powiadomień SMS z listy zdarzeń (INTEGRA Plus)
 • zdalne zarządzanie centralami przy pomocy programu GUARDX
 • zdalna konfiguracja central z użyciem programu DLOADX

Powiadamianie

 • źródła powiadomień:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • wiadomości w formacie PAGER
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • zmiana stanu wyjść
 • sposoby powiadamiania:
  • głosowe
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Zdalne sterowanie wyjściami

 • źródła powiadomień:
  • SMS
  • CLIP
  • DTMF
  • aplikacja mobilna GX CONTROL
  • program konfiguracyjny GX Soft

Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS

 • sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania
 • sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • powiadomienia PUSH

Program konfiguracyjny GX Soft

 • intuicyjny interfejs
 • pełna konfiguracja modułu
 • podgląd pamięci zdarzeń
 • diagnostyka usterek
Poprzedni
Następny

Komunikacja

 • symulacja linii telefonicznej przez sieć komórkową – bramka GSM
 • wbudowany komunikator audio
 • obsługa dwóch kart SIM
 • łatwa rozbudowa o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub telefoniczny GSM-X-PSTN
 •  
 •  
 •  
 • *Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
  **Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
  ***Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Monitoring zdarzeń

 • Dual Path Reporting zgodny z EN 50136*/**
 • źródła monitoringu:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • zmiana stanu wyjść
 • tory raportowania:
  • sieć komórkowa*** (TCP/UDP)
  • audio (sieć komórkowa / linia telefoniczna PSTN**)
 • SMS
 • Ethernet* (TCP/UDP)

Współpraca z dowolną centralą alarmową

 • wejścia programowalne
 • wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
 • konwersja monitoringu audio (PSTN) na: LTE*, audio (sieć komórkowa / PSTN**), SMS, Ethernet***
 •  
 •  
 •  
 • *Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej
  **Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
  ***Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus

 • szybka transmisja danych
 • monitoring zdarzeń z centrali poprzez interfejs RS-232
 • automatyczna kompozycja powiadomień SMS z listy zdarzeń (INTEGRA Plus)
 • zdalne zarządzanie centralami przy pomocy programu GUARDX
 • zdalna konfiguracja central z użyciem programu DLOADX

Powiadamianie

 • źródła powiadomień:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • wiadomości w formacie PAGER
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • zmiana stanu wyjść
 • sposoby powiadamiania:
  • głosowe
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Zdalne sterowanie wyjściami

 • źródła powiadomień:
  • SMS
  • CLIP
  • DTMF
  • aplikacja mobilna GX CONTROL
  • program konfiguracyjny GX Soft

Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS

 • sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania
 • sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • powiadomienia PUSH

Program konfiguracyjny GX Soft

 • intuicyjny interfejs
 • pełna konfiguracja modułu
 • podgląd pamięci zdarzeń
 • diagnostyka usterek
Poprzedni
Następny

GSM-X LTE

uniwersalny moduł komunikacyjny

charakterystyka

instrukcje

oprogramowanie

certyfikaty

dane techniczne

materiały informacyjne