GPRS-A LTE

Uniwersalny moduł monitorujący

UNIWERSALNY MODUŁ MONITORUJĄCY

GPRS-A LTE

Uniwersalny moduł monitorujący z wbudowanym telefonem pracującym w sieciach telefonii komórkowej 2G, 3G oraz 4G
Urządzenie może pracować w ramach systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także systemów automatyki. 
Prowadzi monitoring – z centrali alarmowej do stacji monitorującej – i powiadamia wskazane osoby o wybranych zdarzeniach. Dzięki konfigurowalnym wejściom, obsługującym sygnały analogowe, może nadzorować pracę dowolnych czujników mierzących różne wielkości fizyczne, zgłaszając przekroczenie zadanych wartości progowych.

Z myślą o współpracy z przedpłaconymi kartami SIM wyposażono go w funkcje do ich obsługi, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i konfigurowanie powiadomień o przekroczeniu minimalnej kwoty.

Pełna elastyczność

Moduł z powodzeniem znajdzie zastosowanie w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. GPRS-A LTE może otrzymywać informacje o zdarzeniach od podłączonej centrali alarmowej, aby przekazać je do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób poprzez sieć komórkową. Połączenie z centralą odbywa się za pośrednictwem jej dialera (moduł symuluje stację monitorującą) lub odpowiednio skonfigurowanych wyjść centrali podłączonych do wejść modułu.

Moduł może służyć do realizacji funkcji zdalnego sterowania, np. włączania czuwania czy otwierania bramy, m.in. z użyciem aplikacji mobilnej. Zmiana stanu wyjść modułu może również nastąpić automatycznie, w odpowiedzi na określone zdarzenia.

GPRS-A LTE może dać „nowe życie” starszym systemom alarmowym. Potrafi też działać autonomicznie, np. monitorując stan różnych urządzeń i systemów automatyki.

Monitoring zdarzeń

W obszarze monitoringu, przekazywanie informacji realizowane jest za pomocą:
W przypadku przesyłania zdarzeń z wykorzystaniem transmisji danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS (w zależności od możliwości sieci komórkowej), moduł obsługuje dwa formaty transmisji:

Powiadamianie

Moduł GPRS-A LTE umożliwia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów. Funkcja ta może być realizowana z użyciem:

Urządzenie może przekazywać powiadomienia do odbiorcy kilkoma niezależnymi torami. Informacja o zdarzeniu zostanie wysłana wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu zostanie dostarczona nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna.

Zdalne sterowanie

GPRS-A LTE posiada 4 wyjścia – 2 przekaźnikowe i 2 typu OC. Można nimi sterować zdalnie i aktywować z dowolnego miejsca na kilka sposobów:

Monitorowanie obiektów
GPRS-A LTE znajdzie zastosowanie m.in. na jachtach, w przyczepach kempingowych, domkach holenderskich. We współpracy z szeregiem czujek skutecznie zabezpieczy wnętrze danego obiektu. Moduł może np. wysłać do właściciela lub wskazanych osób powiadomienie o otwarciu drzwi lub próbie uruchomienia silnika.

Dzięki współpracy np. z czujnikami temperatury i wilgotności, znakomicie poradzi sobie także z monitorowaniem warunków środowiskowych przy przechowywaniu m.in. żywności czy leków:

» na bieżąco przesyłając informacje o wybranych parametrach
» alarmując o przekroczeniu zadanych limitów lub zmianie stanu na wejściu
» reagując na określone zdarzenia.
Kliknij tutaj
IoT - Internet Rzeczy
Uniwersalny moduł monitorujący GPRS-A LTE może współpracować z systemami automatyki i akwizycji danych. Dzięki wymianie informacji z innymi urządzeniami, z wykorzystaniem otwartych protokołów komunikacyjnych: MQTT, JSON/HTTP oraz MODBUS RTU, jego działanie wpisuje się w koncepcję Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things).

Użytkownicy zyskują tym samym bardzo szerokie możliwości wykorzystania, obróbki, gromadzenia i wizualizacji danych. Informacje wysyłane przez moduł mogą być przetwarzane zarówno w programach dostępnych na rynku, jak i w aplikacjach tworzonych od podstaw.

Wiele modułów działając w ramach IoT, może przesyłać dane do wcześniej przygotowanego serwera. Za jego pośrednictwem dostępne może być także zdalne sterowanie wyjściami wszystkich podłączonych modułów. Tak zbudowany system jest skalowalny. Konfiguracja komunikacji z serwerem dostępna jest w programie GX Soft.
Kliknij tutaj
Cyfrowe zbieranie danych
Urządzenie wyposażone jest w magistralę cyfrowych czujników typu 1-Wire. Pozwala to na podłączenie aż 8 detektorów, przy maksymalnej długości magistrali do 30 m. Przy zastosowaniu czujników DS-T1 lub DS-T2 firmy SATEL, moduł GPRS-A LTE sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowe jest monitorowanie temperatury.

Wejścia analogowe oraz czujniki 1-Wire mogą mieć przypisane dwie wartości progowe (górną i dolną). Ich przekroczenie może skutkować:

» wysłaniem raportu do stacji monitorujących
» nadaniem powiadomienia do wybranych osób
» automatyczną reakcją modułu – wykonaniem zaplanowanej akcji.
Kliknij tutaj
Współpraca z urządzeniami m.in. detekcyjnymi i pomiarowymi
Wejścia modułu można zaprogramować jako: NO, NC lub analogowe – do pracy z urządzeniami wyposażonymi w wyjścia NO lub NC, jak również z szeregiem czujników analogowych i przetworników cyfrowo-analogowych. Daje to ogromne możliwości jego wykorzystania.

Moduł przetworzy (przeskaluje) otrzymany sygnał analogowy na dowolną jednostkę np. temperatury lub inną wielkość fizyczną.
Kliknij tutaj

Gromadzenie informacji z wielu modułów – w jednym miejscu – pozwala na nadzorowanie np. farmy wiatrowej.

Mobilny dostęp

Aplikacja GX CONTROL umożliwia:

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie jej z modułem. Wystarczy wysłać z niej SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft lub w uprzednio skonfigurowanej aplikacji.

Powiadomienia PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do informacji.

Obsługa aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie z modułem. Wystarczy wysłać z niej SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft lub w uprzednio skonfigurowanej aplikacji.

Funkcjonalne
oprogramowanie

GX Soft to rozbudowane narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL. Współpraca modułu z programem odbywa się lokalnie (przez RS-232 (TTL)) lub zdalnie (przez sieć komórkową).

Wygodne
i bezpieczne połączenie

Korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Konfiguracja komunikacji aplikacji i programu z modułem GPRS-A LTE zajmuje jedynie kilka chwil i nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanych ustawień sieciowych. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

GPRS-A LTE współpracuje z serwerem aktualizacji UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację urządzenia. Pozwala to instalatorowi na szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności bez konieczności dojazdu do obiektu i demontażu modułu.

Uniwersalny moduł monitorujący

Monitoring zdarzeń

 • źródła monitoringu:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne modułu
  • naruszenie wejść
  • przekroczenie wartości progowych na wejściach analogowych i czujnikach 1-Wire
  • zmiana stanu wyjść
 • tory raportowania:
  • SMS
  • sieć komórkowa* (TCP/UDP)
  •  
 • * transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Powiadamianie

 • źródła powiadomień:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • przekroczenie wartości progowych na wejściach analogowych i czujnikach 1-Wire
  • zmiana stanu wyjść
 • sposoby powiadamiania:
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS

 • sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania
 • wyświetlanie wskazań z wejść analogowych
 • prezentacja odczytów z podłączonych czujników cyfrowych 1-Wire
 • sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • powiadomienia PUSH


Wymiana danych w ramach IoT

 • gromadzenie danych z wielu urządzeń na zewnętrznym serwerze
 • wykorzystanie przesyłanych informacji w dowolnych systemach akwizycji danych
 • zdalne sterowanie wyjściami zintegrowanych modułów

Rodzaje wejść

 • cyfrowe (NO, NC)
 • analogowe

Magistrala 1-Wire

 • obsługa cyfrowych czujników temperatury

Współpraca z dowolną centralą alarmową

 • wejścia programowalne
 • wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
 • konwersja monitoringu audio (PSTN) na: SMS, LTE*

Obsługa otwartych protokołów komunikacyjnych

 • MQTT
 • JSON/HTTP
 • MODBUS RTU
 •  
 • * transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Zdalne sterowanie wyjściami

 • SMS
 • CLIP
 • aplikacja mobilna GX CONTROL
 • program konfiguracyjny GX Soft
 • IoT

Program konfiguracyjny GX Soft

 • intuicyjny interfejs
 • pełna konfiguracja modułu
 • podgląd pamięci zdarzeń
 • diagnostyka usterek
Poprzedni
Następny

Powiadamianie

 • źródła powiadomień:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • przekroczenie wartości progowych na wejściach analogowych i czujnikach 1-Wire
  • zmiana stanu wyjść
 • sposoby powiadamiania:
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Monitoring zdarzeń

 • źródła monitoringu:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne modułu
  • naruszenie wejść
  • przekroczenie wartości progowych na wejściach analogowych i czujnikach 1-Wire
  • zmiana stanu wyjść
 • tory raportowania:
  • SMS
  • sieć komórkowa* (TCP/UDP)
 •  
 • * transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS

 • sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania
 • wyświetlanie wskazań z wejść analogowych
 • prezentacja odczytów z podłączonych czujników cyfrowych 1-Wire
 • sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • powiadomienia PUSH

Wymiana danych w ramach IoT

 • gromadzenie danych z wielu urządzeń na zewnętrznym serwerze
 • wykorzystanie przesyłanych informacji w dowolnych systemach akwizycji danych
 • zdalne sterowanie wyjściami zintegrowanych modułów

Rodzaje wejść

 • cyfrowe (NO, NC)
 • analogowe

Magistrala 1-Wire

 • obsługa cyfrowych czujników temperatury

Współpraca z dowolną centralą alarmową

 • wejścia programowalne
 • wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
 • konwersja monitoringu audio (PSTN) na: SMS, LTE*

Obsługa otwartych protokołów komunikacyjnych (przez GPRS)

 • MQTT
 • JSON/HTTP
 • MODBUS RTU
 •  
 • * transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Zdalne sterowanie wyjściami

 • SMS
 • CLIP
 • aplikacja mobilna GX CONTROL
 • program konfiguracyjny GX Soft
 • IoT

Program konfiguracyjny GX Soft

 • intuicyjny interfejs
 • pełna konfiguracja modułu
 • podgląd pamięci zdarzeń
 • diagnostyka usterek

GPRS-A LTE

uniwersalny moduł monitorujący

Katalog produktów

charakterystyka

instrukcje

oprogramowanie

certyfikaty

dane techniczne

materiały informacyjne