INT-GSM

Moduł komunikacyjny GPRS dla INTEGRA i INTEGRA Plus

Moduł komunikacyjny GPRS dla central INTEGRA i INTEGRA Plus

INT-GSM

Urządzenie realizuje monitoring przez GPRS (TCP/UDP) lub z użyciem wiadomości SMS.

Również poprzez wiadomości SMS, usługę CLIP lub powiadomienia PUSH, może przekazywać informacje o zdarzeniach do zainteresowanych osób. Gdy INT-GSM współpracuje z centralą z serii INTEGRA Plus, dostępny jest dodatkowy sposób przesyłania powiadomień: wiadomości e-mail. Treść wszystkich komunikatów, niezależnie od sposobu ich przekazywania, bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń i generowana jest automatycznie.

Komunikacja z centralą alarmową, za pośrednictwem modułu INT-GSM, może odbywać się poprzez usługę zestawiania połączeń SATEL.

W efekcie dostępna jest zdalna:

  • konfiguracja ustawień systemu przy użyciu programu DLOADX
  • administracja systemem z wykorzystaniem oprogramowania GUARDX
  • obsługa z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL.

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie funkcjami systemu alarmowego, w ramach którego pracuje INT-GSM, realizowane jest poprzez:

  • wiadomości SMS
  • bezkosztową usługę CLIP
  • aplikację INTEGRA CONTROL.

Obejrzyj animację i dowiedz się więcej o funkcjonalności i zastosowaniu naszego modułu INT-GSM.

Dwa sposoby połączenia
modułu z centralą alarmową

1

bezpośrednio: do magistrali manipulatorów i przez port RS-232

2

za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ETHM-1 Plus: poprzez port RS-485

Połączenie INT-GSM z modułem komunikacyjnym ETHM-1 Plus umożliwia wykorzystanie sieci GSM, jako zapasowego toru transmisji dla centrali INTEGRA lub INTEGRA Plus (alternatywa dla komunikacji przez Ethernet). W przypadku funkcji monitoringu instalator ma możliwość ustalenia priorytetów wykorzystania poszczególnych torów łączności. Para modułów pozwala na korzystanie w monitoringu dwutorowego – Dual Path Reporting – zgodnie z wymaganiami normy EN 50136.

INT-GSM

Moduł komunikacyjny GPRS dla central INTEGRA i INTEGRA Plus

Katalog produktów

charakterystyka

instrukcje

oprogramowanie

certyfikaty

dane techniczne

materiały informacyjne