SSPX

Konfigurator ofertowy

Uwaga — obsługa Adresowalnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej ACSP dostępna wkrótce.

FUNKCJE KONFIGURATORA OFERTOWEGO SSPX:

1. Tworzenie i edycja oferty systemów sygnalizacji pożarowej:

 • możliwość rozmieszczania urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej CSP, na bazie planów obiektu przygotowanych w formacie: JPG, BMP, PNG,
 • dodawanie i edycja kondygnacji w obiekcie,
 • automatyczna weryfikacja ilości i rodzaju urządzeń na linii (zabezpieczenie przed nieprawidłowym umieszczaniem na jednej linii czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych),
 • automatyczna weryfikacja ilości zastosowanych sygnalizatorów pożarowych wraz z doborem trybu pracy,
 • informowanie użytkownika o przekroczeniu maksymalnej, dopuszczalnej ilości urządzeń w systemie,
 • możliwość zapisania projektu i jego edycji po ponownym uruchomieniu Konfiguratora.

2. Kalkulacja bilansu prądowego urządzeń wykorzystanych w projekcie i dobór akumulatora:

 • określenie łącznego poboru prądu w czasie dozoru i alarmu,
 • wskazanie minimalnej pojemności akumulatora niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu,
 • informacja o innych danych typu: tryb pracy sygnalizatorów i miejsce montażu akumulatora.

3. Wycena kosztów systemu sygnalizacji pożarowej:

 • sprawdzanie aktualnych, sugerowanych przez producenta cen netto urządzeń dostępnych w konfiguratorze,
 • dodawanie własnych elementów do oferty, takich jak np. przygotowanie projektu, okablowanie, koszt montażu, koszt pierwszego serwisowania,
 • nadawanie własnym elementom: nazw własnych, liczby sztuk, jednostek miar, cen netto,
 • indywidualne ustalenie: marży, stawki rabatu i podatku VAT do poszczególnych pozycji kosztorysu.

4. Generowanie ofert projektów systemów sygnalizacji pożarowej zawierających m.in.:

 • stronę tytułową,
 • plan systemu sygnalizacji pożarowej z rozmieszczonymi urządzeniami,
 • ofertę cenową,
 • opis i dane techniczne urządzeń w systemie w postaci kart katalogowych,
 • parametry systemu,
 • możliwość zapisania oferty i jej edycji po ponownym uruchomieniu Konfiguratora.

5. Drukowanie ofert.

6. Szczegółowa pomoc umożliwiająca pełne wykorzystanie możliwości Konfiguratora.

 

WYMAGANIA:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8

 

 

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.