SSPX

Konfigurator sprzętowy

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE KONFIGURATORA SSPX (2.0.0):

Uwaga — do projektowania systemu konwencjonalnego (CSP) skorzystaj z wersji 1.02

 

Tworzenie i edycja konfiguracji sprzętowych systemów sygnalizacji pożarowej:
 • możliwość przygotowania konfiguracji sprzętowej systemu sygnalizacji pożarowej bazującego na systemie adresowalnym ACSP
  • wybór topologii: liniowej, pętlowej, hybrydowej
 • dodawanie i edycja kondygnacji w obiekcie
 • dodawanie planów kondygnacji obiektu przygotowanych w formacie: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF, PDF
 • rozmieszczanie na planie urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej SATEL
 • rysowanie połączeń między urządzeniami oraz przepustów między kondygnacjami
 • konsola wskazująca ewentualne błędy w konfiguracji i ostrzeżenia
 • bieżąca weryfikacja poprawności konfiguracji połączeń
 • obliczanie wag urządzeń w każdej linii dozorowej
 • informowanie użytkownika o przekroczeniu maksymalnej, dopuszczalnej ilości urządzeń w systemie
 • wybór sposobu ilustrowania urządzeń na planie: symbole graficzne, zdjęcia, symbole DWG
 • prezentacja zasięgów czujek na planie
 • przypisywanie urządzeń do stref
 • prezentowanie topologii w formie graficznej
 • możliwość zapisania projektu i jego edycji po ponownym uruchomieniu Konfiguratora
Kalkulacja bilansu prądowego projektowanego systemu i dobór akumulatora:
 • określenie łącznego poboru prądu w czasie dozoru i alarmu
 • wskazanie minimalnej pojemności akumulatora niezbędnej do zasilania systemu w razie awarii zasilania głównego
 • wyliczanie spadków napięć oraz ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości w danym punkcie linii/pętli
 • możliwość oszacowania bilansu prądowego i weryfikacji czy nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne wybranych parametrów bez wgrywania planu obiektu i umieszczania na nim urządzeń
Kalkulacja rezystancji linii dozorowych:
 • wyznaczanie długości przewodów linii/pętli z uwzględnieniem parametrów systemu wprowadzonych w projekcie
 • weryfikacja czy dopuszczalne wartości nie zostały przekroczone
Wycena kosztów systemu sygnalizacji pożarowej:
 • importowanie własnych cenników i użycie ich w danej kalkulacji
 • dodawanie własnych elementów do oferty, takich jak np. okablowanie, koszt montażu, koszt pierwszego serwisowania,
 • nadawanie własnym elementom: nazw własnych, liczby sztuk, jednostek miar, cen netto
 • indywidualne ustalenie: marży, stawki rabatu i podatku VAT do poszczególnych pozycji kosztorysu
Dokumentacja i ofertowanie:
 • generowanie ofert zawierających m.in.:
  • informacje o projekcie
  • plan systemu sygnalizacji pożarowej z rozmieszczonymi urządzeniami
  • opis i dane techniczne urządzeń w systemie
  • bilans prądowy systemu
  • kosztorys
  • opis i dane techniczne urządzeń w systemie
  • certyfikaty i świadectwa dopuszczenia
  • logotyp i dane wykonawcy projektu
 • drukowanie dokumentacji lub generowanie w formacie PDF
Wymagania:
 • komputer z systemem operacyjnym MS Windows 7 (x86, x64) lub nowszym
 • procesor Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 lub nowszy
 • minimum 512 MB pamięci RAM
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.