Poznaj rodzinę central PERFECTA

Weź udział w BEZPŁATNYM dwuetapowym szkoleniu
dla początkujących instalatorów zakończonym uzyskaniem DYPLOMU.

Sprawdź terminy

Konfigurator sprzętowy CONFX

Nowa wersja już dostępna!

 • Jeszcze więcej przydatnych funkcji
 • Wygodniejsze i szybsze projektowanie
 • Nowy wygląd

Automatyka domowa na najwyższym poziomie

Moduły KNX

Nowość w ofercie SATEL!

Dowiedz się więcej

SATEL na YouTube i Vimeo

Ponad 30 ciekawych filmów i animacji o naszych produktach

- zasubskrybuj nasze kanały i bądź na bieżąco!

e-Akademia

Porady, wskazówki, ciekawostki

Zapraszamy do multimedialnej bazy wiedzy instalatorskiej w przystępnej formie
krókich filmów instruktażowych. To właśnie tu pokażemy Wam, jak w prosty sposób
podłączać, programować i obsługiwać urządzenia SATEL.

Zapraszamy!

 

Możliwości

GSM-X uniwersalny moduł komunikacyjny

uniwersalny moduł komunikacyjny

GSM-X LTE

GSM-X LTE to uniwersalny moduł komunikacyjny, który oferuje rozbudowaną funkcjonalność i obsługę wielu torów komunikacji.

Z powodzeniem znajdzie liczne zastosowania, z których część można realizować równolegle.

GSM-X LTE najważniejsze funkcje

Pełna elastyczność

Moduł może być wykorzystywany w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. GSM-X LTE może otrzymywać informacje o zdarzeniach od podłączonej centrali alarmowej lub sterownika, aby przekazać je do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób poprzez sieć komórkową, Ethernet* lub analogową linię telefoniczną PSTN**.

Moduł może służyć do realizacji funkcji zdalnego sterowania, np. włączanie czuwania, czy otwieranie bramy, m.in. z użyciem aplikacji mobilnej.

GSM-X LTE może dać „nowe życie” starszym systemom alarmowym.

* Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
** Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN

Kompatybilność z centralami alarmowymi
INTEGRAINTEGRA Plus

GSM-X LTE współpracuje z urządzeniami serii INTEGRA i INTEGRA Plus (połączenie przez RS-232). Może prowadzić monitoring zdarzeń z tychże central wszystkimi dostępnymi torami: audio (przez sieć komórkową lub PSTN*), SMS, Ethernet** i LTE***. Dodatkowo, dla INTEGRA Plus dostępna jest funkcja automatycznego tworzenia powiadomień SMS – treść wiadomości bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń.

GSM-X LTE umożliwia ponadto zdalne połączenie z oprogramowaniem dla central INTEGRAINTEGRA Plus:

 • DLOADX – służącym do konfiguracji
 • GUARDX – przeznaczonym do nadzorowania i administracji systemów alarmowych.

* Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
** Transmisja danych przez sieć Ethernet - przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
*** Transmisja danych przez sieć komórkową w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci

Komunikacja

Urządzenie wyposażone jest w telefon komórkowy. Posiada dwa gniazda na karty SIM i pozwala na korzystanie z usług różnych operatorów. W przypadku braku łączności z siecią operatora jednej z kart, automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji. Dużym udogodnieniem są funkcje do obsługi przedpłaconych kart SIM, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i ustawianie powiadomień o przekroczeniu minimalnej kwoty.

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest możliwość prostej rozbudowy o jeden z modułów: ethernetowy GSM-X-ETH lub telefoniczny GSM-X-PSTN. Otwiera to dostęp do kolejnych mediów komunikacyjnych – sieci Ethernet lub analogowej linii telefonicznej.

GSM-X LTE efektywne monitorowanie zdarzeń - schemat

* Transmisja danych przez sieć komórkową w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci
** Połączenie za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej - przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
*** Transmisja danych przez sieć Ethernet - przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Efektywny monitoring

W obszarze monitoringu, skuteczne przekazywanie informacji realizowane jest:

 • przez sieć komórkową* - za pomocą protokołów TCP lub UDP
 • głosowo – torem audio przez sieć komórkową lub PSTN**
 • w formie tekstowej – SMS
 • przez sieć Ethernet*** - z wykorzystaniem TCP lub UDP.

W przypadku udostępniania zdarzeń przez sieć komórkową lub Ethernet***, moduł obsługuje dwa formaty transmisji:

 • SIA-IP (do komunikacji z dowolną stacją monitorującą)
 • SATEL (do komunikacji z urządzeniami produkcji SATEL:
  stacją monitorującą STAM-2 lub konwerterem monitoringu SMET-256).

Obsługa kilku torów transmisji - w jednym urządzeniu - gwarantuje szybkie i pewne przekazanie informacji. Z każdego można korzystać niezależnie, definiując konkretne zadania do realizacji.

Dual Path Reporting
(dwutorowy monitoring)

GSM-X LTE z podłączonym modułem GSM-X-ETH umożliwia realizowanie monitoringu dwoma niezależnymi torami: przez sieć komórkową* lub Ethernet (możliwość ustalenia priorytetu).
Urządzenie stale kontroluje stan połączeń ze stacją monitorującą, a gdy zajdzie taka konieczność, zastępuje jeden kanał drugim.

Natomiast, gdy GSM-X LTE współpracuje z GSM-X-PSTN, monitoring dwutorowy może być realizowany przez sieć komórkową lub analogową linię telefoniczną.

GSM-X LTE oferuje możliwość przesyłania monitoringu do dwóch autonomicznych stacji monitorujących. Każda z nich, jeśli zajdzie taka potrzeba, może mieć przypisane dwa adresy IP (monitoring TCP/UDP) lub dwa numery telefonu (monitoring audio).

* Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

GSM-X LTE Dual Path Reporting - schemat
GSM-X LTE Skuteczne powiadamianie - schemat

Powiadamianie

Moduł GSM-X LTE umożliwia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów. Funkcja ta może być realizowana:

 • głosowo – poprzez wbudowany układ powiadamiania głosowego
 • wiadomościami SMS
 • powiadomieniami PUSH
 • poprzez usługę CLIP.

Urządzenie może przekazywać powiadomienia do odbiorcy kilkoma niezależnymi torami. Informacja o zdarzeniu zostanie wysłana wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu dotrze do odbiorcy nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna.

Bramka GSM

Moduł może w pełni zastąpić linię analogową. Generuje wówczas charakterystyczne dla niej stany napięciowe i sygnały o stanie łącza (np. linia wolna/niedostępna), a po zestawieniu połączenia przez sieć komórkową - przekazuje sygnały z niej przychodzące. Gdy linia jest niedostępna przekierowuje połączenia głosowe do sieci komórkowej. W przypadku central abonenckich PBX pełni rolę dodatkowej linii zewnętrznej, co pozwala zoptymalizować koszty połączeń wychodzących (do sieci komórkowych). Moduł może także filtrować połączenia, generować dźwięk dzwonka oraz informację o numerze dzwoniącego (Caller ID).

Zdalne sterowanie

GSM-X LTE posiada 4 wyjścia, którymi można sterować zdalnie i aktywować z dowolnego miejsca, na kilka sposobów.

Poza sterowaniem czuwaniem systemu alarmowego moduł GSM-X LTE świetnie sprawdzi się przy realizacji funkcji automatyki: do sterowania oświetleniem, bramami, furtkami, roletami czy elektrozaworami. Na życzenie uruchomi ogrzewanie, włączy klimatyzację, instalację oddymiającą, nawadniającą i wiele innych.

GSM-X LTE Zdalne sterowanie wyjściami - schemat

Mobilny dostęp

Aplikacja GX CONTROL umożliwia:

 • weryfikowanie stanu wejść i wyjść (podłączonych urządzeń)
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • zdalne sterowanie wyjściami modułu (podłączonymi do nich urządzeniami).

Komunikaty PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do informacji.

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie jej z modułem. Wystarczy wysłać z niej SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft lub w uprzednio skonfigurowanej aplikacji.

Funkcjonalne oprogramowanie

GX Soft to rozbudowane narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL.

Współpraca z programem odbywa się lokalnie (przez USB) lub zdalnie (przez Ethernet* lub sieć komórkową).

*Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Połączenie aplikacji GX CONTROL, programu konfiguracyjnego GX SOFT i modułu GSM-X LTE

Wygodne i bezpieczne połączenie

Korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Konfiguracja komunikacji aplikacji i programu z modułem GSM-X LTE zajmuje jedynie kilka chwil i nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanych ustawień sieciowych. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

GSM-X LTE współpracuje z serwerem aktualizacji UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania urządzenia. Pozwala to instalatorowi na szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności, bez konieczności dojazdu do obiektu i demontażu modułu.

Uniwersalny moduł komunikacyjny

Komunikacja

 • symulacja linii telefonicznej przez sieć komórkową – bramka GSM
 • wbudowany komunikator audio
 • obsługa dwóch kart SIM
 • łatwa rozbudowa o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub telefoniczny GSM-X-PSTN

Monitoring zdarzeń

 • Dual Path Reporting zgodny z EN 50136*/**
 • źródła monitoringu:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • zmiana stanu wyjść
 • tory raportowania:
  • sieć komórkowa*** (TCP/UDP)
  • audio (sieć komórkowa / sieć telefoniczna PSTN**)
  • SMS
  • Ethernet* (TCP/UDP)

* Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH
** Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
*** Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

Współpraca z dowolną centralą alarmową

 • wejścia programowalne
 • wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
 • konwersja monitoringu audio (PSTN) na: LTE*, audio (sieć komórkowa / PSTN**), SMS, Ethernet***

Kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus

 • szybka transmisja danych
 • monitoring zdarzeń z centrali podłączonej przez interfejs RS-232
 • treść powiadomień SMS bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń (INTEGRA Plus)
 • zdalne zarządzanie centralami przy pomocy programu GUARDX
 • zdalna konfiguracja central z użyciem programu DLOADX

* Transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej
** Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-PSTN
*** Przy współpracy GSM-X LTE z GSM-X-ETH

Powiadamianie

 • źródła powiadomień:
  • monitoring audio centrali alarmowej
  • wiadomości w formacie PAGER
  • zdarzenia wewnętrzne
  • naruszenie wejść
  • zmiana stanu wyjść
 • sposoby powiadamiania:
  • głosowe
  • SMS
  • PUSH
  • CLIP

Zdalne sterowanie wyjściami

 • SMS
 • CLIP
 • DTMF
 • aplikacja mobilna GX CONTROL
 • program konfiguracyjny GX Soft

Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS

 • sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania
 • sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • powiadomienia PUSH


Program konfiguracyjny GX Soft

 • intuicyjny interfejs
 • pełna konfiguracja modułu
 • podgląd pamięci zdarzeń
 • diagnostyka usterek

Charakterystyka

GSM-X LTE oferuje rozbudowaną funkcjonalność w obszarze komunikacji oraz obsługę kilku jej torów. Urządzenie wyposażone jest w telefon komórkowy obsługujący transmisję danych w technologii LTE*.

Moduł może służyć do realizacji monitoringu w systemach alarmowych. W tym celu podłącza się go do dialera centrali lub jej odpowiednio skonfigurowanych wyjść.

Istotną cechą urządzenia jest możliwość rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH, dzięki czemu monitoring może być realizowany dwoma niezależnymi torami (transmisja danych przez sieć komórkową* i Ethernet). Inną opcją jest współpraca z modułem telefonicznym GSM-X-PSTN – wówczas alternatywnym torem transmisji jest analogowa linia telefoniczna PSTN. Stała kontrola stanu połączeń ze stacją monitorującą oraz zastępowalność torów transmisji sprawiają, iż spełnione są rygorystyczne wymogi normy EN 50136 w zakresie tzw. Dual Path Reporting.

GSM-X LTE umożliwia przesyłanie powiadomień na 8 numerów telefonów – może być to realizowane na kilka sposobów: głosowo, wiadomościami SMS lub PUSH, bądź poprzez usługę CLIP.

Moduł oferuje rozbudowaną współpracę z centralami INTEGRA oraz INTEGRA Plus. Podłączony do interfejsu RS-232 centrali zrealizuje monitoring i powiadamianie (w przypadku central INTEGRA Plus, treść SMS bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń). Umożliwia także zdalne programowanie tych central przy użyciu komputera z programem DLOADX oraz administrowanie systemami alarmowymi z wykorzystaniem programu GUARDX.

Urządzenie może w pełni zastąpić analogową linię telefoniczną, pracując w charakterze zapasowego toru łączności. Gdy linia jest niedostępna, moduł przekierowuje połączenia głosowe do sieci komórkowej. W przypadku central abonenckich PBX może pełnić rolę dodatkowej linii zewnętrznej.

GSM-X LTE wyposażony jest w 4 programowalne wyjścia, którymi można sterować zdalnie z wykorzystaniem SMS, CLIP, DTMF, aplikacji mobilnej GX CONTROL lub oprogramowania konfiguracyjnego GX Soft. Dzięki temu może być użyty do zdalnego sterowania systemem alarmowym lub innymi urządzeniami.

Programowanie i konfiguracja odbywa się przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GX Soft. Połączenie z modułem może być lokalne (port USB) lub zdalne (transmisja danych przez sieć komórkową* / Ethernet**).

Zdalna aktualizacja urządzenia (jego firmware’u) możliwa jest dzięki współpracy z serwerem aktualizacji UpServ.

Wbudowany telefon posiada dwa gniazda na karty nano-SIM. W przypadku braku łączności z siecią operatora pierwszej karty, moduł automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji.

 • obsługa Dual Path Reporting zgodnie z EN 50136**/***
 • monitorowanie zdarzeń: audio (przez sieć komórkową / PSTN***) / SMS / LTE*/ Ethernet**
 • konwersja i retransmisja kodów zdarzeń odebranych z innych urządzeń (symulacja telefonicznej stacji monitorującej)
 • przesyłanie powiadomień do max. 8 numerów telefonów
 • powiadamianie: audio / SMS / PUSH / CLIP
 • konwersja komunikatów PAGER na SMS
 • symulacja analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu połączenia komórkowego - bramka GSM
 • przełączanie połączeń do sieci komórkowej przy awarii analogowej linii telefonicznej
 • kompatybilność z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus:
  • szybki transfer danych przez RS-232
  • monitoring TCP/IP lub przez PSTN***
  • automatyczne tworzenie treści powiadomień (INTEGRA Plus)
  • możliwość zdalnego programowania central (DLOADX) i administrowania systemem (GUARDX)
 • odbiornik SMS i CLIP dla stacji monitorującej STAM-2
 • 8 programowalnych wejść (NO, NC)
 • 4 wyjścia (OC) sterowane za pomocą SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
 • obsługa dwóch kart SIM
 • możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu limitu środków
 • konfiguracja ustawień modułu:
  • lokalnie - komputer z programem GX Soft, podłączony do portu USB modułu
  • zdalnie - komputer z programem GX Soft, łączący się z modułem z wykorzystaniem transmisji danych przez sieć komórkową* lub Ethernet**
 • współpraca z aplikacją mobilną GX CONTROL
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
 • możliwość podłączenia dedykowanego zasilacza APS-412, APS-612 lub APS-1412
 • możliwość rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH lub zamiennie moduł telefoniczny GSM-X-PSTN

* transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej

** przy współpracy z GSM-X-ETH

*** przy współpracy z GSM-X-PSTN

EN-50136 DP 4
GSM-X LTE

Dokumentacja

instrukcja ogólna
data aktualizacji: 2020-09-24
2.42 MB
skrócona instrukcja instalatora
data aktualizacji: 2020-09-03
661 KB

Programy

uniwersalna
data wersji: 2020-06-01
wielojęzyczna
data wersji: 2018-03-02
czeski, niemiecki, angielski, węgierski, włoski, norweski, holenderski (Belgia), polski, rumuński, rosyjski, słoweński, fiński, hiszpański
data wersji: 2020-06-12
wielojęzyczna
data wersji: 2019-10-10

Certyfikaty

Deklaracja zgodności UE
data aktualizacji: 2020-01-03
91 KB
EN-50136 DP 4
data aktualizacji: 2020-04-27
186 KB

Dane techniczne

Liczba wyjść typu OC
4
Liczba wejść
8
Wymiary obudowy
126 x 158 x 46 mm
Wymiary płytki elektroniki
141 x 70 mm
Zakres temperatur pracy
-10...+55°C
Napięcie zasilania
12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości
170 mA
Maksymalny pobór prądu
520 mA
Masa
269 g
Maksymalna wilgotność
93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5
II
Liczba wyjść zasilających
1
Wyjścia typu OC
50 mA / 12 V DC
Wyjście AUX
300 mA / 12 V DC

Materiały informacyjne

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów
mają charakter wyłącznie informacyjny.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas | o stronie

Strona Satel.pl używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu Satel.pl oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis Satel.pl.
Więcej Informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zamknij