SATEL wspiera GOPR

W 2007 roku Firma SATEL rozpoczęła współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Dbanie o bezpieczeństwo, życie i mienie ludzkie stanowią dla firmy SATEL główne wyznaczniki działalności. Dlatego wspieranie takiej organizacji jak GOPR, udzielającej pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobiegającej wypadkom w górach oraz chroniącej środowisko górskie jest zgodne z przesłaniem jakie towarzyszy firmie SATEL.

Dnia 8 czerwca 2010 w siedzibie firmy SATEL została podpisana umowa na kontynuację tej współpracy. Umowę uroczyście podpisali: Jan Łuszczewski - Prezes Zarządu GOPR, Jacek Dębicki - Naczelnik GOPR, Ireneusz Kowaluk i Leszek Polakiewicz – Członkowie Zarządu SATEL sp. z o.o..

Środki finansowe przekazane na ręce Zarządu Głównego GOPR zostaną przeznaczone na szkolenia prawie 300 ratowników GOPR w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Szczególny nacisk podczas kształcenia kładziony będzie na zdobycie umiejętności praktycznych, które ratownicy będą mogli stosować podczas codziennej służby w górach. Zakres szkolenia przeprowadzanego w Centrum Szkoleniowo Medycznym w Zieleńcu oparty jest o wytyczne światowych organizacji ratowniczych, medycznych i specjalistycznych, takich jak np. BLS-AED, BTLS, ILCOR, IKAR-CISA.

Stacje Centralne i Ratunkowe należące do GOPR zostały dodatkowo przez firmę SATEL wyposażone w urządzenia alarmowe. Dzięki temu znacząco zmniejszyły się włamania i kradzieże sprzętu przeznaczonego do ratowania ludzi. GOPR zatrudnia 105 ratowników etatowych, a wspomaga ich 1.346 ratowników ochotników i 222 kandydatów na ratowników. Roczny bilans działalności ratowniczej za 2009 r. to: 2038 interwencji, 3235 akcji i 105 wypraw ratunkowych, w tym z użyciem śmigłowca 37, liczba osób ratowanych 5543.

 

Pozostałe informacje

01-04-2021

  Przerwa świąteczna


05-02-2020

  Szkolenia wyjazdowe

19-02-2018

  Gala Seecom 2018

25-05-2016

  STAM-VIEW – film

21-05-2013

  SATEL wspiera GOPR

21-06-2012

  SATEL wspiera GOPR

12-06-2012

  Gdynia Design Days

14-05-2012

  Modernizacja sieci

05-12-2011

  Gazele Biznesu 2011

31-08-2011

  Projekt eduSatel

26-01-2011

  MobileKPD2

10-01-2011

  Szkolenia VERSA

28-07-2010

  Akademia SATEL

16-06-2010

  SATEL wspiera GOPR