Finał Zawodów Technicznych w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku

W dniach 12-13 kwietnia w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, odbył się finał Ogólnopolskich Zawodów Technicznych Primus Inter Pares, organizowanych przez działającą przy szkole Fundację Rozwoju Zespołu Szkół Łączności.

Organizatorzy i Partnerzy przewidzieli dla finalistów nagrody finansowe i rzeczowe. Dla najlepszych czekały również indeksy na wydziały Elektrotechniki i Automatyki (EiA) oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) na Politechnice Gdańskiej. O poziomie zawodów, w których udział wzięło ponad 180 drużyn z całej Polski, świadczyć może fakt, że indeksy otrzymały drużyny, które zajęły zarówno 1, jak i 2 miejsce.

Niezwykle ciekawą i ważną częścią wydarzenia był panel dyskusyjny, odbywający się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej, podczas którego omawiano sytuację oraz rolę szkolnictwa zawodowego w naszym kraju. Główny wniosek, który wypłynął z rozmów, był taki, że niezbędne jest podjęcie działań systemowych, aby skutecznie wspierać ten niezwykle istotny obszar edukacji. Obecność przedstawicieli wielu firm technicznych i technologicznych pokazała, że są one żywo zainteresowane zarówno wsparciem szkół technicznych, jak i zatrudnianiem ich absolwentów. Potwierdza to fakt, że niektórzy laureaci otrzymali już pierwsze propozycje współpracy. W trakcie dyskusji padło wiele propozycji, jakie rozwiązania wdrożyć, by zachęcić pracodawców do regularnego wsparcia szkół.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza, pan Zbigniew Canowiecki. Dobrym podsumowaniem niech będą słowa pana Canowieckiego, według którego receptą na polepszenie aktualnej sytuacji jest trójstronna współpraca w ramach „złotego trójkąta” – łącząca działania szkół, władz i pracodawców.

Podpisujemy się pod tym i jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy wesprzeć to wyjątkowo ważne wydarzenie. Uważamy, że tego typu konkursy o charakterze praktycznym mają głęboki sens, gdyż pozwalają odnaleźć i wypromować uczniów wyjątkowo uzdolnionych. Wspieramy takie działania całym satelowym sercem i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Równocześnie jesteśmy pod ogromnym wrażeniem poziomu organizacji spotkania oraz zaangażowania uczniów ZSŁ w koordynację działań i ugoszczenie uczestników. Jesteśmy zbudowani ich postawą i dzięki temu z większym optymizmem patrzymy w przyszłość.

Specjalne podziękowania i wyrazy uznania, kierujemy na ręce Prezes Fundacji Rozwoju Zespołu Szkół Łączności, pani Jadwigi Piechowiak, za pomysł i ogromne zaangażowanie w organizację wydarzenia, co uczyniło je szczególnym i wyjątkowym.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Do zobaczenia w kolejnej edycji!

Kategorie wpisów

Kategorie wpisów