DCSP

Program instalatora do programowania central CSP

  • praca w środowisku Windows
  • programowanie central CSP serii 100 i serii 200
  • program umożliwia wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego centrali w trybie off-line
  • edycja nazw stref, wejść oraz wyjść przekaźnikowych
  • edycja komunikatu wyświetlanego na wyświetlaczu LCD w czasie dozorowania (dot. CSP serii 200)
  • odczyt pamięci zdarzeń systemu
  • odczyt pamięci alarmów
  • program umożliwia eksport odczytanej pamięci zdarzeń oraz pamięci alarmów do pliku .csv
  • bezpośrednie podłączenie do komputera przez port RS-232 centrali
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.