Ochrona środowiska

W marcu 2006 roku firma SATEL wprowadziła do produkcji sprzętu elektronicznego technologię bezołowiową. Polega ona na wyeliminowaniu ołowiu ze wszystkich etapów produkcyjnych począwszy od zaopatrzenia - laminaty i komponenty elektroniczne bez zawartości ołowiu, poprzez montaż elektroniczny SMD z wykorzystaniem pasty lutowniczej bezołowiowej i montaż przewlekany elementów elektronicznych z wykorzystaniem stopu i drutu lutowniczego bezołowiowego. Najnowszej generacji agregat do lutowania bezołowiowego elementów elektronicznych w atmosferze azotu zminimalizował odpady produkcyjne o 90% (porównując do starej technologii ołowiowej).

Urządzenie to spełnia kryteria Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.01.2003 r., która ma na celu ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, m.in. ołowiu. Ma to znaczący, pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, do którego nie będzie przenikać szkodliwy pierwiastek.

Spełnienie wymogów Unii Europejskiej zawartych w dyrektywach jest warunkiem koniecznym, aby produkować urządzenia elektroniczne i rozwijać sprzedaż na rynkach unijnych z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska. Produkty proekologiczne są na tych rynkach szczególnie uznawane.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 24 stycznia 2018 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz opakowaniach, firma SATEL Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Pomorski Urząd Marszałkowski otrzymując numer: 000006416.

 

Firma przyjazna środowisku

Firma przyjazna środowiskuOd 31 maja 2007 roku Firma SATEL dołączyła do programu „Firma przyjazna naturze” organizowanego przez Auraeko. Auraeko to założona przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektroniczny na rynek.

Celem programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Wraz z AURAEKO dbamy o to, by wprowadzony przez nas sprzęt po zużyciu nie zagrażał środowisku. Wprowadzony sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które po zużyciu się sprzętu są ogromnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektrośmieciami.