Wielka premiera – Adresowalny System Sygnalizacji Pożarowej ACSP

Dokładnie 10 lat temu oddaliśmy w ręce naszych partnerów i klientów Konwencjonalny System Sygnalizacji Pożarowej CSP, tym samym stawiając pierwszy krok na rynku systemów ochrony przeciwpożarowej. Dziś ofertę oficjalnie wzbogacamy o Adresowalny System Sygnalizacji Pożarowej ACSP.

Zadaniem systemu ACSP jest precyzyjne wykrywanie miejsca pojawienia się pożaru w jego najwcześniejszej fazie oraz zasygnalizowanie tej sytuacji optycznie oraz/lub akustycznie. To, w połączeniu z szybką reakcją na zdarzenie, pozwala niezwłocznie podjąć akcję przeciwpożarową oraz przeprowadzić skuteczną ewakuację osób z zagrażającego ich zdrowiu, a nawet życiu obszaru.

System ACSP, jak każdy inny produkt SATEL, przeszedł szereg długoterminowych i wieloetapowych testów w różnych warunkach. Jednakże świadomość, że adresowalne systemy sygnalizacji pożarowej nie są nowością na rynku systemów ochrony przeciwpożarowej, zmotywowała nas do zaproponowania klientom czegoś więcej niż to, co obecnie oferują inni producenci. Z myślą o naszych klientach stworzyliśmy unikatowe rozwiązania oraz dodatkowe funkcjonalności, które mają ograniczyć koszt wdrożenia systemu, a także ułatwiać jego projektowanie, instalację i konserwację. Jest to m.in.:

Kategorie wpisów

Kategorie wpisów