Białe sygnalizatory dla systemów sygnalizacji pożarowej SATEL

Stale dostosowujemy nasze produkty, dbając o to, aby spełniały wymagania różnych rynków, a także jak najlepiej wpisywały się we wnętrza, w których są instalowane.

W efekcie do oferty produktów przeznaczonych dla systemów sygnalizacji pożarowej SATEL dołączyły nowe urządzenia. Obok sygnalizatorów akustycznych w kolorze czerwonym, pojawiły się teraz modele w kolorze białym.
Urządzenia w nowych obudowach dostępne są zarówno dla adresowalnego systemu pożarowego ACSP, jak i konwencjonalnego CSP.
Urządzenia

adresowalne

sygnalizator wewnętrzny

sygnalizator zewnętrzny

konwencjonalne

sygnalizator wewnętrzny
sygnalizator zewnętrzny

Wierzymy, że nowe białe sygnalizatory już niebawem zaczną pojawiać się w instalacjach sygnalizacji pożarowej.

Kategorie wpisów

Kategorie wpisów