Zgodne z normami GRADE 2
Zgodne z normami GRADE 3

BEZKOMPROMISOWE BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOJEJ FIRMY

INTEGRA Plus
INTEGRA

Zapewnienie bezpieczeństwa w biznesie wymaga profesjonalnych rozwiązań.

Nie ma tu miejsca na kompromis. Centrale z serii INTEGRA i INTEGRA Plus wyznaczają w tej dziedzinie wysokie standardy.

Zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym spełniają rygorystyczne normy obowiązujące dla instalacji o najwyższej klasie bezpieczeństwa. Urządzenia te od lat należą do ścisłej światowej czołówki wśród zaawansowanych central alarmowych.

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ

Nasze rozwiązania są szczególnie polecane do systemów ochrony takich obiektów jak: firmy, instytucje użyteczności publicznej oraz budynki podwyższonego ryzyka, wśród których należy wymienić między innymi placówki rządowe, bazy wojskowe, kancelarie tajne, serwerownie, archiwa, banki czy sklepy jubilerskie.

System alarmowy dla biznesu
Zintegrowany system alarmowy SATEL INTEGRA

JEDNO URZĄDZENIE

WIELE MOŻLIWOŚCI

Centrale INTEGRA i INTEGRA Plus oferują możliwość podziału systemu alarmowego na osobne strefy (do 32) – w każdej z nich czuwanie można włączać niezależnie. Istnieje także możliwość wydzielenie tzw. partycji (do 8) – grup stref. W efekcie, bazując na pojedynczej centrali zbudować można kilka niezależnych systemów alarmowych, każdy ze swoim administratorem i użytkownikami. Sprawdzi się to np. budynkach mieszczących kilka niezależnych firm. Urządzenia rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus umożliwiają także realizację funkcji kontroli dostępu oraz automatyki budynkowej. Systemy alarmowe bazujące na tych centralach można integrować z zaawansowanymi systemami kontroli dostępu (ACCO NET) oraz automatyką budynkową w standardzie KNX oraz innymi systemami firm trzecich. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zarządzania rozproszonymi systemami bazującymi na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus, skorzystać można z dedykowanego oprogramowania INTEGRUM.

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

DOSKONAŁOŚĆ BUDOWANA NA DOŚWIADCZENIU

Zaawansowana konstrukcja central INTEGRA i INTEGRA Plus wykorzystuje 30-letnie doświadczenie firmy w zakresie projektowania oraz produkcji uznanych przez profesjonalistów elektronicznych urządzeń alarmowych. Systemy bazujące na produktach SATEL dbają o bezpieczeństwo milionów ludzi na całym świecie.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Centrale spełniają wygórowane wymagania określone w branżowych normach europejskich z serii EN 50131 Grade 2 oraz Grade 3. Ta ostatnia oznacza, że do rozbrojenia takiego systemu potrzebna jest głęboka wiedza na temat systemów alarmowych i umiejętność korzystania ze specjalistycznych narzędzi. Potwierdzeniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa są liczne certyfikaty niezależnych jednostek specjalizujących się w badaniu i ocenie rozwiązań z zakresu systemów sygnalizacji włamania i napadu.
Centrale alarmowe SATEL INTEGRA

PEŁNE TESTOWANIE PRODUKCYJNE

100% urządzeń wytwarzanych w firmie SATEL, w tym centrale INTEGRA i INTEGRA Plus, podlega wielostopniowej kontroli jakości na każdym etapie produkcji. Badania i testy obejmują między innymi aspekty środowiskowe, funkcjonalne i sprzętowe.

WIELOTOROWA KOMUNIKACJA

Sposoby komunikacji z centralną alarmowe SATEL INTEGRA

SKUTECZNY MONITORING

Przekazywanie informacji do stacji monitorującej jest istotną, z punktu widzenia natychmiastowego reagowania na zaistniałe niebezpieczeństwo, funkcją systemu alarmowego. Centrale INTEGRA i INTEGRA Plus mogą w tym celu wykorzystać wbudowany komunikator telefoniczny, a także dodatkowe moduły umożliwiające komunikację przez sieć komórkową lub Ethernet.

Centrale INTEGRA i INTEGRA Plus, we współpracy z tandemem modułów komunikacyjnych – ethernetowym (ETHM-1 Plus) oraz komórkowym (INT-GSM LTE/INT-GSM) – mogą realizować monitoring dwutorowy (ang. DUAL PATH REPORTING). Domyślnie sieć komórkowa stanowi wówczas zapasowy tor łączności dla sieci Ethernet, co gwarantuje skuteczne przesłanie informacji do stacji monitorującej.

SZYBKA KONFIGURACJA I SERWISOWANIE

Możliwość szybkiej reakcji na nagłe potrzeby dostosowania funkcjonalności systemu do nowych oczekiwań użytkowników to kolejna istotna cecha posiadanego rozwiązania. Wymaga ona efektywnych narzędzi. Program DLOADX służący do konfiguracji i serwisowania może być obsługiwany zarówno lokalnie na obiekcie, jak i zdalnie.

Druga opcja umożliwia niemal natychmiastowe wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy osoba do tego uprawniona nie przebywa aktualnie na obiekcie.

APLIKOWANIE NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI

Ciągły rozwój i dostosowywanie urządzeń do najnowszych dostępnych technologii przekłada się na powstawanie nowych wersji oprogramowania central. Jego szybka aktualizacja możliwa jest praktycznie w dowolnym momencie, bez konieczności demontażu centrali. Dzięki temu można niemal natychmiast korzystać z najnowszych funkcjonalności systemu.

OBSŁUGA I NADZÓR

STEROWANIE

Sterowanie systemem może odbywać się na szereg sposobów: hasłami wpisywanymi na klawiaturach manipulatorów, kartami zbliżeniowymi, zdalnie poprzez aplikację mobilną lub piloty. Ma to niebagatelny wpływ na zminimalizowanie możliwości wystąpienia pomyłek przy codziennej obsłudze systemu przez jego użytkowników. W szczególnych przypadkach możliwa jest weryfikacja użytkownika z wykorzystaniem kombinacji kilku oferowanych metod autoryzacji.

WYGODNE ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

Wykorzystując możliwości aplikacji GUARDX, nadzór i administrowanie systemem alarmowym można prowadzić lokalnie lub zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie. Oferowane funkcje takie jak na przykład podgląd aktualnego stanu systemu, podgląd obrazu z kamer IP, czy zarządzanie użytkownikami mogą być wykorzystane między innymi w centrum zarządzania bezpieczeństwem, wspomagając nadzorowanie obiektu przez 24 godziny na dobę.

PERSONALIZACJA UPRAWNIEŃ

Zaletą systemu jest możliwość indywidualnego nadawania uprawnień użytkownikom. Dzięki temu każdy z nich posiadać może dostęp jedynie do niezbędnych funkcji, przez co codzienna obsługa systemu jest łatwa i intuicyjna.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE

Obiekty instytucji czy firm wielooddziałowych, takich jak sieci handlowe, banki czy agencje rządowe, wymagają również zapewnienia efektywnego centralnego zarządzania. Możliwość taką oferuje INTEGRUM – oprogramowanie integrujące wiele instalacji bazujących na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus w jeden skalowalny system.
Zarządzanie systemem alarmowym SATEL INTEGRA

KLUCZOWE KORZYŚCI

ASPEKTY TECHNICZNE

ASPEKTY EKONOMICZNE

ASPEKTY BIZNESOWE

Elastyczna integracja

Efektywna komunikacja

Certyfikowane bezpieczeństwo

Optymalizacja kosztów

Elastyczne dopasowanie

Integracja

Wielotorowa i pewna komunikacja

Funkcje automatyki budynkowej

Funkcje kontroli dostępu

Wygodna codzienna obsługa

Zdalne sterowanie

Konfiguracja – program DLOADX

Zarządzanie – aplikacja GUARDX

INTEGRA 24INTEGRA 32INTEGRA 64INTEGRA 128INTEGRA 64 PlusINTEGRA 128 Plus INTEGRA 256 PlusINTEGRA 128-WRL
Liczba wejść / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych) / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych i bezprzewodowych) 4 / 24 / 168 / 32 / 2416 / 64 / 4816 / 128 / 11216 / 64 / 4816 / 128 / 11216 / 256 / 2408 / 128 / 120
Liczba partycji / stref1 / 44 / 168 / 328 / 328 / 328 / 328 / 328 / 32
Obsługa manipulatora LED / LCD / sensorycznego / dotykowego / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Obsługa brelokami lub kartami zbliżeniowymi
Piloty dla użytkownikówopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Użytkownicy + administratorzy + serwis16 + 1 + 164 + 4 + 1192 + 8 + 1240 + 8 + 1192 + 8 + 1240 + 8 + 1240 + 8 + 1240 + 8 + 1
Liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych (do obsługi urządzeń) 4 / 20 + 4
(wirtualne)
8 / 3216 / 6416 / 12816 / 6416 / 12816 / 2568 / 256
Wbudowany komunikator: PSTN / komórkowy / ETHERNET / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / −− / / −
Akustyczna weryfikacja alarmu
Zdalne telefoniczne sterowanie tonowe
Zdalne sterowanie SMSopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa przez aplikację mobilnąopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa komunikacji przez sieć Ethernetopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa komunikacji przez sieć komórkowąopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa urządzeń bezprzewodowychopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja

Zobacz, jak INTEGRA może chronić także Twój dom

Zestawienie central INTEGRA

INTEGRA 24INTEGRA 32INTEGRA 64INTEGRA 128INTEGRA 64 PlusINTEGRA 128 Plus INTEGRA 256 PlusINTEGRA 128-WRL
Liczba wejść / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych) / maksymalna liczba wejść (do obsługi czujek przewodowych i bezprzewodowych) 4 / 24 / 168 / 32 / 2416 / 64 / 4816 / 128 / 11216 / 64 / 4816 / 128 / 11216 / 256 / 2408 / 128 / 120
Liczba partycji / stref1 / 44 / 168 / 328 / 328 / 328 / 328 / 328 / 32
Obsługa manipulatora LED / LCD / sensorycznego / dotykowego / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Obsługa brelokami lub kartami zbliżeniowymi
Piloty dla użytkownikówopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Użytkownicy + administratorzy + serwis16 + 1 + 164 + 4 + 1192 + 8 + 1240 + 8 + 1192 + 8 + 1240 + 8 + 1240 + 8 + 1240 + 8 + 1
Liczba wyjść programowalnych / maksymalna liczba wyjść programowalnych (do obsługi urządzeń) 4 / 20 + 4
(wirtualne)
8 / 3216 / 6416 / 12816 / 6416 / 12816 / 2568 / 256
Wbudowany komunikator: PSTN / komórkowy / ETHERNET / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / − / −− / / −
Akustyczna weryfikacja alarmu
Zdalne telefoniczne sterowanie tonowe
Zdalne sterowanie SMSopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa przez aplikację mobilnąopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa komunikacji przez sieć Ethernetopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa komunikacji przez sieć komórkowąopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja
Obsługa urządzeń bezprzewodowychopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcjaopcja

Kategorie produktów

Jaki system INTEGRA jest dla Ciebie?????

Rozbudowany system alarmowy realizuje, poza podstawowym zadaniem jakim jest zapewnienie ochrony ludziom i mienia, funkcje automatyki budynkowej oraz kontroli dostępu. Idealnie sprawdzi się w zabezpieczeniu obiektów zarówno prywatnych, jak i firmowych oraz infrastruktury krytycznej.