Korzystasz z nowej wersji strony. Jeśli zauważyłeś błąd, napisz do nas.

Korzystasz z nowej wersji strony. Jeśli zauważyłeś błąd, napisz do nas.

Czerwcowe premiery 2020

Drugą połowę roku rozpoczynamy wprowadzeniem do naszej oferty kilku ciekawych pozycji

Nowe urządzenia systemu MICRA

Do gamy urządzeń systemu bezprzewodowego MICRA, działających w paśmie częstotliwości 433 MHz, dołączyły trzy nowe produkty – czujki ruchu MPD-310MPD-310 Pet oraz retransmiter MRU-300.

MPD-310MPD-310 Pet współpracują z centralami PERFECTA (modelami WRL – posiadającymi moduł radiowy), modułem alarmowym MICRA oraz kontrolerami VERSA-MCU i MTX-300. Czujki charakteryzują się obszarem detekcji wynoszącym nawet 18×16,5 m. MPD-310 posiada uchylne zwierciadło umożliwiające kontrolę strefy podejścia, z kolei MPD-310 Pet jest odporna na ruch zwierząt domowych o masie do 20 kg. Obie umieszczone zostały w nowych smukłych obudowach, znanych już z czujek rodziny SLIM LINE oraz bezprzewodowych APD-200 i APMD-250.

Retransmiter MRU-300 odbiera transmisje radiowe od urządzeń bezprzewodowych i przesyła je. Tym samym umożliwia uzyskanie odpowiedniego poziomu sygnału pomiędzy nadajnikami (czujkami rodziny MICRA i pilotami MPT-350) a odbiornikiem (centralą PERFECTA w wersji WRL, modułem MICRA, kontrolerem VERSA-MCU lub MTX-300). Retransmiter znajdzie zastosowanie m.in. w sytuacji, gdy elementy instalacji bezprzewodowej dzieli odległość zbyt duża dla poprawnej komunikacji lub znajdują się między nimi elementy ograniczające skuteczność łączności radiowej.

Sterowniki radiowe RK

Kolejną grupą produktów są
uniwersalne sterowniki radiowe serii RK. Dostępne są cztery modele różniące się ilością obsługiwanych wyjść przekaźnikowych (kanałów) – 1, 2 lub 4: RK-1K, RK-2K, RK-4KRK-4K SMA. Pierwsze trzy posiadają wbudowane anteny, natomiast ostatni wyposażony jest w złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej.

Służą do sterowania za pomocą pilotów urządzeniami (szlabanami, bramami, roletami itp.) podłączonymi do wyjść przekaźnikowych sterownika. Posiadają dodatkowo wejścia i wyjścia przeznaczone do współpracy z centralą alarmową, dlatego mogą być wykorzystywane m.in. do zdalnego włączania i wyłączania czuwania systemu alarmowego. Sterowniki obsługują następujące modele pilotów: MPT-350, MPT-300, T-4, T-2, T-1, P-4 i P-2. Każdy moduł sprzedawany jest w zestawie z dwoma pilotami – odpowiednio:

Piloty T-1

RK-1K

Piloty T-2

RK-2K

Piloty T-4

RK-4K/RK-4K SMA

Do konfigurowania pracy wyjść przekaźnikowych sterowników i zarządzania pilotami przeznaczony jest program RK Soft.

Modułowy uchwyt dystansowy BRACKET E
Zewnętrzne czujki ruchu z rodziny OPAL, model AOD-210, a także czujki kurtynowe AGATEAOCD-260 mogą być teraz instalowane z użyciem modułowych uchwytów dystansowych BRACKET E. Taki sposób montażu umożliwia odsunięcie czujki od powierzchni ściany nawet o kilkanaście centymetrów, co zapobiegnie ograniczaniu pola detekcji czujki np. przez odstającą od ściany rynnę, gzyms, lampę itp. Stosując uchwyt BRACKET E możliwe jest także zainstalowanie czujki np. na podbitce pod okapem dachu lub pod balkonem.
Poszczególne elementy uchwytu BRACKET E (dostępne w kolorze białym i szarym) dostępne są oddzielnie, dzięki czemu można go dowolnie konfigurować, dobierając do wymagań danej lokalizacji:

BRACKET E-1

korpus do montażu wkładek BRACKET E-2A lub BRACKET E-2B

BRACKET E-2A

wkładka do mocowania czujek kurtynowych AGATE i AOCD-260

BRACKET E-2B

wkładka do mocowania czujek serii OPAL i AOD-210 (z BRACKET E-5)

BRACKET E-4

podstawa

BRACKET E-5

uchwyt kulowy do czujek serii OPAL i AOD-210

BRACKET E-6

czujnik sabotażowy

Kategorie wpisów

Kategorie wpisów