Security Essen 2018

Medzinárodný veľtrh pre bezpečnosť a ochranu majetku
Stretneme sa v Nemecku na výstavisku Messe Essen!

Pozývame vás na návštevu nášho stánku 6H59
v hale 6 v dňoch 25. - 28. septembra 2018

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

INTEGRA 128 Plus

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Vďaka úplnej zhode s požiadavkami normy EN50131 Grade 3, sa ústredne série INTEGRA Plus vynikajúco osvedčili v realizácii rozšírených systémov zabezpečenia v objektoch so zvlášť vysokým rizikom vlámania  – napríklad v bankách, klenotníctvach alebo v objektoch verejného prospechu. Tieto ústredne majú rozšírené funkcie, čo umožňuje ich využitie na realizáciu systémov kontroly vstupu a inteligentných budov.

 • úplná zhoda s normami série EN50131 pre zariadenia Stupňa 3 (Grade 3)
 • zabudovaný dvojitý napájací zdroj 2 A+1,5 A s rozšírenou diagnostikou
 • obsluha do 128 vstupov s možnosťou programovania hodnoty rezistorov a obsluha vstupov 3EOL (iba vstupy hlavnej dosky)
 • port USB na programovanie pomocou počítača
 • možnosť rozdelenia systému na 32 skupín a 8 oblastí
 • rozšírenie do 128 programovateľných výstupov
 • komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandérov
 • zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
 • obsluha systému pomocou LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny ovládačov, bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
 • 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
 • funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
 • pamäť 22527 udalostí s funkciou tlače
 • obsluha do 240+8+1 užívateľov
 • možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
 • možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
INTEGRA 128 Plus

Karta produktu

 INTEGRA 128 Plus

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 INTEGRA leták
 Leták GUARDX
 Leták Mobilné Aplikácie
 INT-GSM
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2018-09-07
1.44 MB
programovanie
dátum aktualizácie: 2016-03-18
2.16 MB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2016-03-16
796 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2015-08-18
307 KB

Softvér

poľský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2018-08-01
28 MB
slovenský
dátum verzie: 2018-07-18
227 KB
poľský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, francúzky, talianský, maďarský, holandský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2018-07-10
2.64 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2016-07-05
slovenský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2014-02-27
3.67 MB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2016-07-25
454 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
580 KB

Technické informácie

Hlasové správy
32
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
50 mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%)
3000 mA
Pamäť udalostí
22527
Oblasti
8
Skupiny
32
Timery
64
Rozmery dosky elektroniky
264 x 134 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
20 V AC, 50-60 Hz
Hmotnosť
320 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
130 mA
Odporúčaný typ transformátora
75 VA
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Odber prúdu zo siete 230 V v pohotovostnom režime
135 mA
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V
400 mA
Užívatelia + Administrátori
240 + 8
Maximálny odber prúdu z akumulátora
200 mA
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
1500 mA
Prúdový výkon zdroja (napájanie zariadení + nabíjanie akumulátora)
2000 + 1500 mA
Výstupné napätie zdroja
10,5…14 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +KPD (±10%)
3000 mA
Zaťažiteľnosť výstupu +EX1 a +EX2 (±10%)
3000 mA
Programovateľné drôtové vstupy
16
Maximálny počet programovateľných vstupov
128
Programovateľné drôtové výstupy
16
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
128
Napájacie výstupy
3
Komunikačné zbernice
1 + 2
Klávesnice
do 8
Expandéry
do 64
Telefónne čísla na oznamovanie (hlasové/PAGER + SMS)
16 + 16
Textové správy definované inštalačným technikom
64
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 3
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij