INTEGRA 128 Plus

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Vďaka úplnej zhode s požiadavkami normy EN50131 Grade 3, sa ústredne série INTEGRA Plus vynikajúco osvedčili v realizácii rozšírených systémov zabezpečenia v objektoch so zvlášť vysokým rizikom vlámania  – napríklad v bankách, klenotníctvach alebo v objektoch verejného prospechu. Tieto ústredne majú rozšírené funkcie, čo umožňuje ich využitie na realizáciu systémov kontroly vstupu a inteligentných budov.

 • úplná zhoda s normami série EN50131 pre zariadenia Stupňa 3 (Grade 3)
 • zabudovaný dvojitý napájací zdroj 2 A+1,5 A s rozšírenou diagnostikou
 • obsluha do 128 vstupov s možnosťou programovania hodnoty rezistorov a obsluha vstupov 3EOL (iba vstupy hlavnej dosky)
 • port USB na programovanie pomocou počítača
 • možnosť rozdelenia systému na 32 skupín a 8 oblastí
 • rozšírenie do 128 programovateľných výstupov
 • komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandérov
 • zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
 • obsluha systému pomocou LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny ovládačov, bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
 • 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
 • funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
 • pamäť 22527 udalostí s funkciou tlače
 • obsluha do 240+8+1 užívateľov
 • možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
 • možnosť vypnutia hlásenia do zabezpečovacej ústredne poruchy servera SATEL (INTEGRA firmvér 1.16 alebo novší)
GRADE 3
INTEGRA 128 Plus

Karta produktu

 INTEGRA 128 Plus

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 INTEGRA leták
 Leták Mobilné Aplikácie
 Leták GUARDX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

programovanie
dátum aktualizácie: 2016-03-18
2.16 MB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2016-03-16
796 KB
užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2016-03-16
1.42 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2015-08-18
307 KB

Softvér

poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2017-09-11
29 MB
slovenský
dátum verzie: 2017-08-24
206 KB
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, maďarský, holandský, nórsky, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2017-06-06
2.50 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2016-07-05
306 B
slovenský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2014-02-27
3.67 MB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3
dátum aktualizácie: 2016-07-25
454 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2012-10-02
369 KB

Technické informácie

Hlasové správy
32
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
50 mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%)
3000 mA
Pamäť udalostí
22527
Oblasti
8
Skupiny
32
Timery
64
Rozmery dosky elektroniky
264 x 134 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
20 V AC, 50-60 Hz
Hmotnosť
320 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
130 mA
Odporúčaný typ transformátora
75 VA
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Odber prúdu zo siete 230 V v pohotovostnom režime
135 mA
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V
400 mA
Užívatelia + Administrátori
240 + 8
Maximálny odber prúdu z akumulátora
200 mA
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
1500 mA
Prúdový výkon zdroja (napájanie zariadení + nabíjanie akumulátora)
2000 + 1500 mA
Výstupné napätie zdroja
10,5…14 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +KPD (±10%)
3000 mA
Zaťažiteľnosť výstupu +EX1 a +EX2 (±10%)
3000 mA
Programovateľné drôtové vstupy
16
Maximálny počet programovateľných vstupov
128
Programovateľné drôtové výstupy
16
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
128
Napájacie výstupy
3
Komunikačné zbernice
1 + 2
Klávesnice
do 8
Expandéry
do 64
Telefónne čísla na oznamovanie (hlasové/PAGER + SMS)
16 + 16
Textové správy definované inštalačným technikom
64
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 3
Satel facebook  © 1990-2017 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij