SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Firma SATEL má v ponuke širokú škálu príslušenstva, ktoré dopĺňa základnú produktovú ponuku a významným spôsobom uľahčuje inštalačné práce. Produkty zo skupiny príslušenstva ponúkajú riešenia typických problémov, ktoré vznikajú počas montáže a spúšťania zabezpečovacích systémov. Výhodou použitia príslušenstva je značná úspora času a profesionálny finálny efekt vykonaných prác. Správne naprojektovaný a nainštalovaný systém v spojení s kvalitnou montážou je vizitka profesionálnej inštalačnej firmy.

 

 

Moduly montážnych svoriek

Moduly montážnych svoriek slúžia na uľahčenie inštalácií systémov kontroly vstupu, zabezpečovacích systémov alebo systémov domácej automatizácie. Tieto moduly umožňujú znížiť počet spájkovaných prepojení v rozvetvenej inštalácii. Aby boli moduly montážnych svoriek lepšie prispôsobené potrebám inštalácie (druhu použitej kabeláže) a nástrojom inštalačného technika, vyrábajú sa v troch rôznych variantoch:

MZ-SMZ-LMZ-CT

 

Ochranné moduly

Ochranné moduly

Modul ZB-1 je určený na zabezpečenie akumulátora pred úplným vybitím. Používa sa všade tam, kde je akumulátor využívaný ako záložný zdroj napájania a samotné zariadenie nemá zabudované takéto zabezpečenie. Vzhľadom na to, že všetky teraz vyrábané zdroje produkcie SATEL už majú funkciu ochrany akumulátora pred úplným vybitím, nie je potrebné k nim pripájať moduly ZB-1. Modul ZB-1 je určený na použitie hlavne v starších inštaláciách a zariadeniach iných výrobcov.

Modul ZB-2 zabezpečuje napájacie výstupy pred preťažením a zároveň signalizuje stav preťaženia. Používa sa všade tam, kde je riziko poškodenia napájacieho výstupu zariadenia spôsobeného skratom alebo preťažením. Moduly ZB-2 navyše umožňujú separáciu jednotlivých napájaných obvodov pomocou spoločného zdroja, vďaka čomu môžu aj v prípade skratu na jednom zariadení ostatné zariadenia pracovať bez prerušenia.

 

Špeciálne káble

Na jednoduché programovanie zariadení SATEL pomocou dodávaného softvéru sú potrebné káble na prepojenie ústredne a modulov s počítačom. Výber vhodného kábla závisí od druhu zariadenia, ktoré má byť pripojené. V manuáli priloženom k výrobku treba skontrolovať, ktorý kábel je vhodný pre dané zariadenie.

Dostupné kable sú určené nielen na pripájanie zariadení k počítaču. Firma SATEL má v ponuke celý rad káblov určených na prepojenie medzi zariadeniami inštalácie, vďaka čomu je možné využívať dodatočné funkcie. Používanie hotových riešení umožňuje šetriť náklady na inštaláciu a zabezpečiť vhodnú kvalitu prepojení.

Špeciálne káble

Antény

Antény

Vysoká kvalita použitej antény je veľmi dôležitá pre spoľahlivosť bezdrôtovej komunikácie. Preto má firma SATEL vo svojej ponuke antény určené na použitie v zabezpečovacích systémoch – zároveň v komunikátoroch GSM/GPRS a aj v zariadeniach systému ABAX.

 

Moduly relé

Moduly relé je možné využívať na ovládanie zariadení pomocou výstupov typu „otvorený kolektor“ alebo napäťových výstupov zabezpečovacej ústredne. Veľká prúdová zaťažiteľnosť relé umožňuje ovládať zariadenia s pomerne veľkým prúdovým odberom. Galvanické oddelenie ovládacieho a ovládaného obvodu umožňuje využívať takéto moduly v prípade nezhody napájacích napätí rôznych zariadení.

Použitie hotového modulu relé v inštalácii namiesto inštalácie jednotlivých relé uľahčuje inštalačné práce vďaka možnosti pripájať ich pomocou svorkovnice a otvorom uľahčujúcim montáž do skrinky.

Moduly relé

Konzoly

Konzoly

Často je počas inštalácie detektorov potrebná úprava ich nastavenia na zabezpečenie optimálneho poľa detekcie. V takej situácii sú užitočné nastaviteľné konzoly umožňujúce presné nastavenie detektorov v dvoch osiach. Konzoly sú tiež potrebné pri montáži detektorov pohybu na strop v situácii, keď nie je možná štandardná montáž na stenu. V prípade IR bariér ACTIVA, umožňuje montážne príslušenstvo jednoduchú inštaláciu tam, kde je nutné nastaviť lúče rovnobežne s plochou montáže. Pri tomto type montáže sú vhodné dištančné podložky, ktoré nenarúšajú estetiku montáže a riešia problém nerovnosti steny alebo problém malých prekážok v kontrolovanom priestore.

 

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij