Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Napájacie zdroje

Napájacie zdroje

Napájacie zdroje sú veľmi dôležitým elementom zabezpečovacieho systému. Práve vďaka nim môže zabezpečovací systém pracovať nepretržite aj v situácii, keď je niekoľko hodinový výpadok základného napájania. V prípade výpadku základného napájania začne napájací zdroj dodávať energiu z pripojeného akumulátora. Najčastejšie sa ako záložný zdroj používajú olovené akumulátory.

 

 

Použitie

ZÁKLADNÉ PARAMETRE ZDROJOV

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE ZDROJOV

Napätie napájania

Jedným zo základných parametrov zdrojov je napätie napájania. V prípade systémov signalizácie vlámania a napadnutia sa používa jednosmerné napätie 12 V. Takéto napätie používa väčšina zariadení. V niektorých špeciálnych prípadoch sa používa jednosmerné napätie 24 V.

Napätie napájania

 

Prúdový výkon

Prúdový výkon

Iným dôležitým parametrom zdroja je jeho prúdový výkon. Tento parameter hovorí o schopnosti zdroja na dodávanie zodpovedajúcej hodnoty energie. V prípade zálohovaných napájacích zdrojov zahrňuje sumárny prúdový výkon prúd dodávaný externým zariadeniam a prúd využívaný na nabíjanie záložného akumulátora.

 

Pri výbere zdroja treba pamätať na to, aby jeho celkový prúdový výkon nebol znížený prúdom nabíjania akumulátora. Prúdový výkon zdroja nesmie byť nižší ako suma prúdov zdrojom napájaných zariadení.

 

Prúd nabíjania akumulátora

Nasledujúcim dôležitým parametrom napájacieho zdroja je prúd nabíjania akumulátora. Zálohované zdroje majú sústavy nabíjania s obmedzovaním prúdu. Ich úlohou je zabezpečenie pripojeného akumulátora pred poškodením, a zodpovedajúce rozloženie prúdového výkonu zdroja na prúd nabíjania akumulátora a prúd napájania zariadení. Hodnota prúdu nabíjania má vplyv na čas nevyhnutný na úplné dobitie akumulátora a na výber veľkosti akumulátora.

 

Prúd nabíjania akumulátora

 

Konštrukcia zdrojov

V prípade zálohovaných napájacích zdrojov používaných v zabezpečovacích systémoch jestvuje niekoľko odlišných konštrukčných riešení. Najjednoduchšie zdroje s lineárnymi stabilizátormi majú malý výkon. V ich prípade je časť energie nevyhnutná na správnu stabilizáciu výstupného napätia a nenávratne sa stráca v podobe tepla. Okrem nízkej efektivity majú takéto zdroje aj nízku životnosť v nepriaznivých podmienkach vzhľadom na množstvo vytváraného tepla.

APS-2012

Lepším riešením sú zdroje s pulzným stabilizovaním, ktoré pracujú so zníženou spotrebou energie vďaka sieťovému transformátoru. Takéto riešenie umožňuje získať zodpovedajúcu efektivitu a vynikajúco sa hodí pre zabezpečovacie systémy.

Najväčšiu efektivitu získavajú pulzné zdroje s priamym menením sieťového napätia. Vďaka použitiu súčiastok najvyššej kvality sú takéto zdroje najvhodnejšie pre systémy vyžadujúce veľké zaťaženia, v ktorých by pri použití bežných zdrojov boli veľké straty energie.

Nezávisle od konštrukcie musí mať každý napájací zdroj používaný v zabezpečovacom systéme rad filtrov a zabezpečení. Úlohou filtrov je zaručiť zodpovedajúco „čisté” napájanie pre zariadenia bez rušení, ktoré môžu negatívne vplývať na činnosť zariadení v inštalácii. Úlohou zabezpečení je minimalizovať riziko poškodenia zdroja v prípade nesprávneho pripojenia alebo poškodenia inštalácie počas používania.

 

V ponuke firmy SATEL sa nachádza rad spoľahlivých napájacích 12 V, s prúdovým výkonom od 1,5 A do takmer 10 A. Okrem zdrojov 12 V, je dostupný aj zdroj 24 V určený pre špeciálne inštalácie.

 

Satel facebook  © 1990-2017 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij